Абітурієнту // Вступаємо до ВНЗ // Статті // Підсумки наради. Вступна кампані...

реєстрація

Підсумки наради. Вступна кампанія у запитаннях та відповідях

Що очікує випускників 2008 року під час вступу до університетів, які відмінності від вступних кампаній попередніх років та інші важливі питання обговорювали на регіональній семінар-нараді директор департаменту вищої освіти МОН Ярослав БОЛЮБАШ, директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК, працівники МОН, проректори (заступники директорів) та відповідальні секретарі приймальних комісій вищих навчальних закладів. Згідно з наказом МОН № 8 від 9 січня 2008 року такі регіональні наради відбулися у Львові, Одесі, Донецьку та Харкові. Пропонуємо вашій увазі запитання та відповіді, які сьогодні найбільше хвилюють Міністерство освіти та науки, відповідальних за вступну кампанію у вищих навчальних закладах, вступників та їхніх батьків.

Як здійснюватиметься конкурсний відбір вступників на перший курс у 2008 році?

Конкурсний відбір вступників цього року здійснюватиметься приймальними комісіями ВНЗ за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (далі - сертифікатами). Додаткових вступних випробувань вищі навчальні заклади проводити не будуть.

Але є винятки. Військовослужбовці звільнені з військової служби у рік вступу до ВНЗ беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання за власним вибором - з оцінками (кількістю балів) сертифікатів або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань із предметів, визначених ВНЗ.

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 групи), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання знань, складають вступні випробування у вищому навчальному закладі у формі співбесіди.

Для проведення вступних випробувань з цими категоріями вступників, створюються предметні екзаменаційні комісії, а оцінювання знань здійснюватиметься за шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

Яку мінімальну кількість балів повинен отримати випускник, аби мати можливість вступити до вищого навчального закладу?

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників шкіл, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти у поточному році.

Вищими навчальними закладами приймаються сертифікати з 4 і вище балами за 12-бальною шкалою оцінювання або з 124 і вище балами за 100-бальною шкалою оцінювання. Сертифікати з нижчими балами вищими навчальними закладами не приймаються.

З яких предметів університети прийматимуть сертифікати оцінювання знань?

Умовами прийому визначено такі предмети: українська мова та література, зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія, географія, основи економіки та основи правознавства.

А перелік предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або проводяться вступні випробування для кожного напряму (спеціальності), визначається і оприлюднюється вищим навчальним закладом не пізніше 20 січня (не більше трьох, включаючи обов'язковий сертифікат з української мови і літератури). Це зумовлено обмеженим терміном реєстрації на тестування (до 20 лютого).

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) з української мови, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, якою був здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Коли буде проведена вступна кампанія?

Змінено терміни прийому документів: з 16 червня до 15 липня - у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних; 23 червня до 22 липня - у ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації; 30 червня до 29 липня - у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації. Конкурс сертифікатів та вступні випробування розпочинаються з 16, 23, 30 липня, а зарахування буде проведено - до 5, 10, 15 серпня відповідно.

Не менш ніж за чотири місяці до початку прийому документів вищими навчальними закладами мають бути доведені до відома вступників програми творчих конкурсів (для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з мистецтва, архітектури, фізичної культури) та випробувань з іноземної мови (для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з філології (іноземна з зазначенням мови), міжнародних відносин, міжнародної економіки, менеджменту, аеронавігації, морського та річкового транспорту). Забороняється вводити до вступних випробувань питання, що виходять за рамки зазначених програм.

Коли відбуватиметься прийом вступників на контрактну форму навчання?

Конкурс вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у державних і комунальних вищих навчальних закладах розпочинається після виконання вищим навчальним закладом державного замовлення за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), за якими оголошено прийом на навчання за кошти держбюджету.

Які документи під час вступу треба подати до ВНЗ?

Крім інших, обов'язково подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених вищим навчальним закладом (оригінал або завірену копію).

До скількох вищих навчальних закладів можна подавати документи відразу?

Кількість вищих навчальних закладів та напрямів (спеціальностей), на які вступник може подати відповідний комплект документів, не обмежена.

Хто має право на навчання без вступних випробувань?

Без вступних випробувань зараховуються на навчання за умови подання сертифікатів з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня (4 бали): учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті (вступне випробування з предмета), з якого вони були учасниками олімпіад; призери (особи, нагороджені дипломами І - ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета (сертифікат), з якого вони є призерами олімпіад.

Які пільги при вступі до вищих навчальних закладів мають чорнобильці? Чи матимуть якісь пільги діти, які не належать до категорії чорнобильців?

За умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого Умовами прийому рівня за наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

Це положення стосується і випускників системи довузівської підготовки вищого навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією навчального закладу і не повинна перевищувати 40 відсотків від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу. У вищих навчальних закладах, у яких здійснюється підготовка за галузями знань: природничі науки, інженерія, будівництво та архітектура, транспорт - до 60 відсотків від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу за цими галузями знань (або, відповідно, ліцензійного обсягу під час прийому на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

Чи будуть надаватися пільги медалістам?

У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у фаховому навчанні (випускників старшої школи, нагороджених золотою (срібною) медаллю; випускників старшої школи, нагороджених похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів; випускників основної школи (базова загальна середня освіта), які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти) тощо.

Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації приймальної комісії за умови подання ними в установлені терміни сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання, або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання (крім вступників на базі основної школи).

Як здійснюватиметься прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра?

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра) медичного та ветеринарно-медичного спрямувань подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.

Перелік показників для конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра визначається приймальною комісією вищого навчального закладу.

Куди можуть звернутися абітурієнти, якщо будуть незадоволені результатами випробувань чи діями приймальних комісій?

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9.01.2008 р. № 6 затверджено заходи щодо підготовки і проведення вступної кампанії 2008 року у вищих і професійно-технічних навчальних закладах та склад оперативного штабу "Вступна кампанія 2008 року". До складу оперативного штабу входять представники МОН, інших міністерств і відомств, які мають у підпорядкуванні навчальні заклади, Українського центру оцінювання якості освіти. Керівник штабу - заступник Міністра освіти і науки Василь Шинкарук.

Такі оперативні штаби необхідно створити і на місцевому рівні: обласних, міських, вищих навчальних закладів. Ці штаби мають забезпечити: функціонування консультаційних телефонів з питань вступної кампанії; інформування керівництва міністерств і відомств за підпорядкуванням про хід вступної кампанії та виявлені факти правопорушень; систематичне інформування громадськості через ЗМІ про конкурсну ситуацію, кількість місць державного замовлення на відповідні напрями підготовки (спеціальності), ліцензований обсяг; організацію прийому громадян з питань вступної кампанії та оперативне реагування на їхні звернення; збір оперативної інформації про зарахування на перший курс вищих та професійно-технічних навчальних закладів за джерелами фінансування та подання її до Міністерства освіти і науки у встановлені терміни.

Якщо абітурієнти незадоволені результатами випробувань, вони можуть звернутися до апеляційних комісій,що, як і в попередні роки, формуються виключно з вчителів середньої школи, які не є членами предметної екзаменаційної комісії вищого навчального закладу. Апеляції розглядаються тільки на вступні випробування, що проводилися вищим навчальним закладом. Вони подаються абітурієнтами особисто.

Чи багато звернень, пов'язаних зі вступом, надійшло до міністерства минулого року? Чого вони стосувалися?

У 2007 році Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, ВНЗ здійснили комплекс заходів щодо розширення доступу молоді до здобуття вищої освіти, забезпечення об'єктивності, відкритості, прозорості, демократичності під час проведення вступних випробувань та зарахування абітурієнтів.

При Міністерстві освіти і науки, інших центральних органах виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні ВНЗ, регіональних органах управління освіти і науки функціонували оперативні штаби "Вступна кампанія 2007 року" та було організовано роботу консультаційних телефонів.

Така форма роботи з абітурієнтами та громадськістю забезпечує більш оперативне надання громадянам консультацій та реагування на їхні заяви, звернення, пов'язані зі вступом до вищих навчальних закладів, також і з питань визнання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. Зокрема, на консультаційний телефон МОН у 2007 році звернулося понад 620 громадян (у 2006 році - 740 громадян).

На відміну від попередніх років, зміст минулорічних телефонних і письмових звернень у більшості стосувався роз'яснень особливостей прийому документів, проведення вступних випробувань, визнання сертифікатів та зарахування. Загалом, відзначається тенденція щодо зменшення кількості скарг, нарікань на роботу приймальних комісій. Особливістю звернень на консультаційний телефон цього року стала значна кількість скарг щодо забезпечення гуртожитками, особливо у вищих навчальних закладах Києва.

Які недоліки і порушення минулорічної вступної кампанії, виявлені перевірками міністерства, та на що слід звернути увагу?

Найбільше порушень і недоліків виявлено в організаційному забезпеченні вступної кампанії. Більшість навчальних закладів не дотримувалися встановлених вимог щодо порядку прийому документів, проведення фахових вступних випробувань, вступних випробувань на навчання за ОКР "бакалавр" залежно від джерел фінансування та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра. Це за умов обмеженого державного замовлення на таку підготовку зумовило численні звернення громадян і не сприяло прозорості проведення вступної кампанії.

Майже у 75 відсотків перевірених вищих навчальних закладів були відсутні положення про вступ на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра. На дошках оголошень приймальних комісій не було висвітлено умови прийому за цими освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Майже в 60 відсотках перевірених вищих навчальних закладів з порушенням термінів (не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань) було затверджено матеріали вступних екзаменаційних випробувань.

Відвідування вступних випробувань і вибіркові перегляди перевірених екзаменаційних робіт засвідчили послаблений внутрішній контроль за роботою предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій.

Найбільше занепокоєння викликає формалізм в організації роботи апеляційних комісій. Це порушення термінів їх створення, відсутність журналів реєстрації апеляцій, графіків засідань комісії, установчого протоколу засідання апеляційної комісії, включення до складу комісій вчителів загальноосвітніх шкіл не за попередніми рекомендаціями обласних управлінь освіти і науки, а лише за погодженнями з ними після видання наказів у навчальних закладах, не дотримання вимог щодо кількості членів апеляційної комісії. У більшості перевірених навчальних закладів апеляційні комісії було створено з порушенням встановлених термінів. Розроблені положення про апеляційну комісію не забезпечували можливість подання апеляції вступнику.

За відсутності місць державного замовлення на денну форму навчання здійснювався прийом у навчальний заклад. Також встановлено факти запровадження платних послуг, надання яких не передбачено чинними нормативними документами. Наприклад, запроваджено платні послуги для вступників за канцтовари, вступні випробування, бланки. Укладання договорів на навчання та оплата вартості навчання до початку або під час прийому документів.

Незважаючи на вжиті заходи щодо викорінення фактів хабарництва у вищих навчальних закладах, у 2007 році, на жаль, мали місце факти порушення кримінальних справ.

Незадовільною була робота приймальних комісій у 2007 році через низьку виконавську дисципліну. Несвоєчасно подавалися статистичні звіти про виконання державного замовлення, що ускладнило узагальнення результатів виконання доведених обсягів державного замовлення та оперативне внесення змін до них.

Така робота приймальних комісій неприпустима цього року. Адже 2008 рік - рік особливого прийому - за сертифікатами. Тільки чіткість і однозначність роботи приймальних комісій буде сприйнята позитивно і міністерством, і громадськістю.

джерело: Прес-служба МОН

Попередня сторінка розділу: Статті

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.