Абітурієнту // Вступаємо до ВНЗ // Статті // Визначено пільги при вступі до В...

реєстрація

Визначено пільги при вступі до ВНЗ у 2008 році

Заступник міністра освіти і науки України Василь Шинкарук направив листа керівникам вищих навчальних закладів із роз'ясненням встановлених пільг при вступі до вищого навчального закладу згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Право пільгового вступу до ВНЗ, тобто зараховуються поза конкурсом (за умови складання вступних випробувань на позитивні оцінки)* до державних вищих навчальних закладів України, мають:

  • громадяни, віднесені до категорії 1 і 2;
  • неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2 або 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
  • неповнолітні діти громадян, віднесених до категорії 1;
  • громадяни, віднесені до категорій 3 та 4, якщо вони відносяться до числа осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами.

Право позаконкурсного вступу до ВНЗ мають:

  • діти, зазначені у ст. 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, відповідно до частини III ст.30 вищезгаданого Закону;
  • діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття (стаття 30, частина 4);
  • діти до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4 (стаття 30, частина 6).

Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди (статті 20 і 21).

* Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН від 25.12.2007 №1172 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.12.2007 за №1413/14680 - за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня (4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 200-бальною шкалою оцінювання).

джерело: Прес-служба МОН

Попередня сторінка розділу: Статті

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.