Абітурієнту // Вступаємо до ВНЗ // Рейтинги // Уперше: 200 найкращих вузів Ук...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Уперше: 200 найкращих вузів України

Методика визначення рейтингів університетів України "Топ-200 Україна"

Відомо, що будьяке порівняння кульгає. Але так уже влаштоване життя - порівнювати нам доводиться щодня, а то й щогодини. Тому головною умовою слушності вибору є наявність системи чітких критеріїв порівняння порівнюваних речей, понять і явищ. Це особливо важливо в тих випадках, коли проблема вибору стосується великих соціальних груп. І однією з них, поза сумнівом, є вища школа.

Нині в системі вищої освіти країни навчаються 2 млн. 704 тисячі студентів. Додайте до цього абітурієнтів, їхніх батьків, роботодавців, для котрих ціна диплома різних вузів теж має різну вагу. Отримане число переконливо доведе актуальність створення і впровадження чіткої системи рейтингування наших вузів.

Україна довго тупцювала біля порога визначення міжнародних рейтингів університетів. Головним гальмом була відсутність національної системи рейтингування і членства в Міжнародній експертній групі з визначення рейтингів. Деякі високі чиновники від освіти міркували приблизно так: "Який сенс нам потрапляти в одну компанію з Гарвардом і Оксфордом, якщо навіть Москов­ський університет у загальновизнаному Шанхайському рейтингу "Топ-500" посідає 70-те місце, а Пітерський перебуває тільки в п'ятій сотні? Куди вже нам!".

Звичайно, очікувати появи українських вузів на головних позиціях світового табеля про ранги нині не доводиться. Але мати "компас", який допомагає визначити координати нашого перебування у світовій і європейській системах вищої освіти, конче потрібно.

Отже, два перші важливі кроки зроблено: торік представники України ввійшли до Міжнародної експертної групи (IREG), а подану ними методику визначення рейтингів національних вузів було схвалено. Ну, а щодо місця під сонцем наших університетів у світових і європейських рейтингах - тут набирає сили крилата фраза нашого першого президента...

І ще про одне. Немає у світі ідеальних методик визначення рейтингів вузів. Як, утім, немає і їхніх опонентів, які б запропонували ідеальну альтернативу. Хтось вимагає включити показники обсягів бібліотечних фондів, хтось - кількості передплатних видань профільної наукової періодики (вітчизняної та зарубіжної), інші - лабораторних площ на одного студента тощо.

Розробники та упорядники рейтингу вітчизняних університетів "Топ-200 Україна" спиралися на матеріали, подані самими вузами і завірені особистими підписами ректорів. І тільки після ґрунтовної перевірки даних співробітники кафедри ЮНЕСКО і Науково-дослідного інституту прикладних інформаційних технологій наважилися представити остаточні результати на суд громадськості. Крім загального, складено також рейтинги за класифікаційними групами (економічні вузи, медичні і т.д.), які ми маємо намір опублікувати в найближчих номерах нашої газети. І, звісно ж, ми хочемо подякувати авторам цього проекту за надання "ДТ" ексклюзивного права на публікацію рейтингів.

Вища школа України в цифрах

Вищих навчальних закладів: університетів, академій, інститутів, консерваторій, коледжів, технікумів (вищих професійних училищ) та ін. - 951.

Сектор державної форми власності включає 232 вузи III-IV рівнів акредитації і I-II рівнів - 517. Серед них 141 університет, 52 академії, 39 інститутів і консерваторій, 128 коледжів, 231 технікум і 158 училищ.

Сектор приватної форми власності налічує 126 вузів III-IV рівнів акредитації і 76 - I-II рівнів. У тому числі 35 університетів, 9 академій, 82 інститути, 55 коледжів, 18 технікумів і 3 училища.

За роки незалежності України чисельність студентів на 10 тис. населення збільшилася з 310 до 578 осіб.

Спостерігається тенденція до омолодження студентства України: середній вік студента в 1993 році становив 20 років, нині - 19.

Сьогодні вища школа України готує фахівців із 76 напрямів і 584 спеціальностей, що дозволяє задовольняти потреби всіх галузей народного господарства країни.

Контингент студентів за джерелами фінансування розподіляється так:

  • у вузах I-II рівнів акредитації 51,3% студентів навчаються на кошти державного бюджету, 35,5% - на кошти фізичних і юридичних осіб, 11,7% - на кошти місцевого бюджету, 1,5% - на галузеві кошти;
  • у вузах III-IV рівнів акредитації 54,9% студентів навчаються на кошти державного бюджету, 43,0% - на кошти фізичних і юридичних осіб, 0,4% - на кошти місцевого бюджету, 1,7% - на кошти зацікавленої галузі. Тобто кожен другий студент є інвестором системи вищої освіти.

Рейтинг ВНЗ: "Топ-200 Україна"

Використовувані скорочення:
Інп - оцінка якості науково-педагогічного потенціалу;
Ін - оцінка якості навчання;
Імв - оцінка міжнародного визнання;
Із - оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ.

№ п/п ВНЗ Регіон Інп Ін Імв Із
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка м.Київ 47,161 9,359 10,585 67,105
2 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" м.Київ 23,952 15,225 19,844 59,020
3 Національний університет Києво-Могилянська академія м.Київ 15,176 4,668 13,012 32,856
4 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Харківська обл. 7,813 6,885 16,746 31,444
5 Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Харківська обл. 17,809 6,230 6,069 30,109
6 Дніпропетровський національний університет Дніпропетровська обл. 14,836 5,256 6,215 26,308
7 Донецький національний університет Донецька обл. 2,514 5,827 16,207 24,547
8 Національний аграрний університет м.Київ 12,866 10,831 0,022 23,718
9 Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова Одеська обл. 2,279 4,948 16,240 23,466
10 Київський університет права НАН України м.Київ 21,003 1,189 0,000 22,192
11 Національний медичний університет імені А.А.Богомольця м.Київ 14,876 3,054 0,638 18,568
12 Сумський національний аграрний університет Сумська обл. 14,935 3,614 0,017 18,566
13 Одеський національний політехнічний університет Одеська обл. 1,892 3,334 13,316 18,541
14 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Харківська обл. 2,842 8,859 6,528 18,228
15 Донецький національний технічний університет Донецька обл. 1,781 6,224 10,142 18,147
16 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Луганська обл. 1,040 3,678 13,242 17,960
17 Національний гірничий університет Дніпропетровська обл. 14,285 3,254 0,073 17,612
18 Одеська національна юридична академія Одеська обл. 1,660 2,644 13,160 17,465
19 Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська обл. 6,056 2,775 6,003 14,834
20 Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили Миколаївська обл. 11,320 3,145 0,013 14,478
21 Національний лісотехнічний університет України Львівська обл. 12,437 2,028 0,001 14,466
22 Львівський національний університет ім. Івана Франка Львівська обл. 4,007 7,048 3,049 14,104
23 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м.Київ 6,468 7,368 0,194 14,030
24 Полтавський університет споживчої кооперації України Полтавська обл. 11,698 2,169 0,017 13,883
25 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганська обл. 2,001 5,461 6,153 13,614
26 Харківський національний економічний університет Харківська обл. 1,368 5,588 6,195 13,151
27 Одеська національна академія харчових технологій Одеська обл. 3,475 2,367 7,092 12,934
28 Національна металургійна академія України Дніпропетровська обл. 9,364 3,358 0,080 12,802
29 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова м.Київ 9,125 3,426 0,088 12,640
30 Національний авіаційний університет м.Київ 6,802 5,010 0,437 12,249
31 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська обл. 8,175 3,499 0,260 11,934
32 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька обл. 7,444 4,265 0,048 11,757
33 Київський національний університет технологій та дизайну м.Київ 0,946 3,652 7,146 11,744
34 Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського АР Крим 4,781 3,828 3,109 11,718
35 Київський національний торговельно-економічний університет м.Київ 1,662 3,854 6,036 11,552
36 Одеський національний морський університет Одеська обл. 2,257 2,155 7,054 11,466
37 Одеський державний екологічний університет Одеська обл. 9,718 1,592 0,049 11,358
38 Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової Одеська обл. 1,640 8,926 0,112 10,677
39 Одеська державна академія будівництва й архітектури Одеська обл. 8,239 2,025 0,114 10,378
40 Національний фармацевтичний університет Харківська обл. 7,754 1,984 0,625 10,363
41 Національна академія управління м.Київ 2,428 7,688 0,004 10,119
42 Національний університет фізичного виховання і спорту України м.Київ 4,305 5,636 0,114 10,055
43 Харківська державна академія культури Харківська обл. 0,834 2,930 6,050 9,813
44 Ужгородський національний університет Закарпатська обл. 6,291 3,408 0,029 9,736
45 Українська державна академія залізничного транспорту Харківська обл. 1,647 7,185 0,205 9,037
46 Київський університет ринкових відносин м.Київ 1,541 7,423 0,000 8,965
47 Національний університет "Львівська політехніка" Львівська обл. 1,532 7,137 0,105 8,774
48 Міжнародний Соломонів університет м.Київ 6,046 2,431 0,007 8,485
49 Маріупольський державний гуманітарний університет Донецька обл. 1,205 1,237 6,005 8,447
50 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківська обл. 2,186 3,113 3,020 8,319
51 Дніпропетровська державна медична академія Дніпропетровська обл. 6,127 1,738 0,279 8,144
52 Мукачівський технологічний інститут Закарпатська обл. 6,813 1,301 0,000 8,114
53 Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф'єва Донецька обл. 2,125 5,940 0,019 8,084
54 Одеський державний економічний університет Одеська обл. 1,860 5,924 0,108 7,892
55 Донецький державний інститут штучного інтелекту Донецька обл. 6,172 1,644 0,000 7,816
56 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського м.Київ 2,611 4,873 0,139 7,623
57 Львівська державна музична академія ім. М.В.Лисенка Львівська обл. 2,920 4,644 0,000 7,565
58 Тернопільський національний економічний університет Тернопільська обл. 1,196 6,337 0,000 7,533
59 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Харківська обл. 4,148 3,026 0,290 7,464
60 Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського АР Крим 4,751 1,619 1,056 7,425
61 Донецький державний медичний університет ім. М.Горького Донецька обл. 4,351 1,865 0,887 7,103
62 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська обл. 4,589 2,092 0,335 7,017
63 Вінницький фінансово-економічний університет Вінницька обл. 1,053 5,902 0,000 6,955
64 Ялтинський університет менеджменту АР Крим 0,018 6,705 0,000 6,723
65 Київський славістичний університет м.Київ 5,012 1,678 0,007 6,698
66 Київський міжнародний університет м.Київ 4,188 2,400 0,000 6,587
67 Університет економіки і права "КРОК" м.Київ 2,678 3,825 0,053 6,555
68 Луцький державний технічний університет Волинська обл. 4,709 1,754 0,002 6,465
69 Київський національний університет будівництва та архітектури м.Київ 2,823 3,090 0,221 6,134
70 Академія адвокатури України м.Київ 4,318 1,720 0,000 6,038
71 Мелітопольський державний педагогічний університет Запорізька обл. 4,262 1,650 0,001 5,913
72 Сумський державний університет Сумська обл. 1,638 4,099 0,163 5,900
73 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури м.Київ 3,163 2,612 0,064 5,838
74 Донецький державний університет управління Донецька обл. 2,750 3,003 0,000 5,752
75 Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" Запорізька обл. 1,187 4,541 0,000 5,728
76 Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського Харківська обл. 1,678 3,974 0,053 5,704
77 Українська інженерно-педагогічна академія Харківська обл. 1,262 4,374 0,046 5,682
78 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська обл. 1,079 4,517 0,012 5,608
79 Київський національний університет культури та мистецтв м.Київ 1,295 4,262 0,011 5,568
80 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська обл. 1,560 3,985 0,000 5,545
81 Слов'янський державний педагогічний університет Донецька обл. 0,791 4,698 0,000 5,490
82 Херсонський державний аграрний університет Херсонська обл. 1,046 4,298 0,000 5,344
83 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди Харківська обл. 2,059 3,227 0,035 5,321
84 Львівська національна академія мистецтв Львівська обл. 1,969 3,349 0,000 5,318
85 Львівський банківський інститут Національного банку України Львівська обл. 2,307 2,974 0,000 5,281
86 Медичний інститут Української асоціації народної медицини (ЗАТ) м.Київ 4,485 0,778 0,000 5,263
87 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська обл. 1,042 4,103 0,000 5,145
88 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна Дніпропетровська обл. 1,658 3,359 0,016 5,033
89 Херсонський державний університет Херсонська обл. 1,885 3,095 0,018 4,997
90 Донецький інститут туристичного бізнесу Донецька обл. 3,272 1,647 0,000 4,919
91 Національний університет харчових технологій м.Київ 1,897 2,876 0,081 4,854
92 Запорізький державний медичний університет Запорізька обл. 2,990 1,287 0,564 4,841
93 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківська обл. 2,817 1,985 0,018 4,820
94 Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Донецька обл. 2,825 1,914 0,080 4,819
95 Херсонський національний технічний університет Херсонська обл. 1,533 3,233 0,050 4,816
96 Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості АР Крим 0,773 1,023 3,019 4,814
97 Харківська національна академія міського господарства Харківська обл. 1,918 2,617 10,232 4,767
98 Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу Івано-Франківська обл. 1,457 3,162 0,071 4,691
99 Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ) м.Київ 3,521 1,138 0,000 4,659
100 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Миколаївська обл. 1,671 2,921 0,056 4,648
101 Волинський державний університет імені Лесі Українки Волинська обл. 1,041 3,592 0,006 4,639
102 Національна академія державного управління при Президентові України м.Київ 1,110 3,526 0,000 4,636
103 Севастопольський національний технічний університет АР Крим 1,621 2,997 0,019 4,636
104 Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва Харківська обл. 1,801 2,781 0,022 4,605
105 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька обл. 1,857 2,739 0,004 4,599
106 Державна академія керівних кадрів культури м.Київ 4,207 0,391 0,000 4,598
107 Національний транспортний університет м.Київ 2,689 1,848 0,037 4,575
108 Український державний хіміко-технологічний університет Дніпропетровська обл. 1,633 2,810 0,016 4,459
109 Луганський національний аграрний університет Луганська обл. 1,340 2,736 0,378 4,453
110 Запорізька державна інженерна академія Запорізька обл. 1,931 2,491 0,016 4,438
111 Київський гуманітарний інститут м.Київ 3,283 1,124 0,000 4,408
112 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська обл. 2,211 2,180 0,012 4,402
113 Харківський державний медичний університет Харківська обл. 1,578 2,089 0,730 4,397
114 Кам'янець-Подільський державний університет Хмельницька обл. 1,532 2,847 0,000 4,379
115 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова Одеська обл. 2,327 1,866 0,108 4,301
116 Кіровоградський національний технічний університет Кіровоградська обл. 1,304 2,939 0,040 4,283
117 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова Вінницька обл. 2,080 1,629 0,575 4,283
118 Вінницький національний технічний університет Вінницька обл. 1,422 2,733 0,126 4,281
119 Київський університет туризму, економіки та права м.Київ 3,189 1,083 0,006 4,277
120 Національна академія природоохоронного і курортного будівництва АР Крим 2,719 1,392 0,074 4,186
121 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого м.Київ 1,888 2,276 0,011 4,174
122 Хмельницький національний університет Хмельницька обл. 0,999 3,137 0,026 4,163
123 Криворізький технічний університет Дніпропетровська обл. 1,183 2,932 0,036 4,151
124 Національний університет "Острозька академія" Рівненська обл. 2,284 1,856 0,000 4,140
125 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Київська обл. 1,569 2,555 0,000 4,123
126 Івано-Франківський державний медичний університет Івано-Франківська обл. 2,343 1,482 0,281 4,106
127 Харківський національний автомобільно-дорожній університет Харківська обл. 1,516 2,286 0,287 4,090
128 Білоцерківський державний аграрний університет Київська обл. 1,753 2,330 0,000 4,083
129 Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Харківська обл. 1,660 2,244 0,162 4,065
130 Міжнародний науково-технічний університет м.Київ 1,672 2,278 0,000 3,950
131 Донбаська національна академія будівництва і архітектури Донецька обл. 2,563 1,350 0,022 3,935
132 Придніпровська державна академія будівництва і архітектури Дніпропетровська обл. 1,895 1,995 0,041 3,931
133 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська обл. 1,481 2,424 0,000 3,905
134 Одеський державний медичний університет Одеська обл. 1,692 1,583 0,578 3,854
135 Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання та спорту Донецька обл. 1,130 2,715 0,001 3,846
136 Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського Одеська обл. 1,458 2,228 0,130 3,816
137 Київський національний лінгвістичний університет м.Київ 1,179 2,397 0,188 3,764
138 Запорізький національний університет Запорізька обл. 1,223 2,511 0,022 3,756
139 Закарпатський державний університет Закарпатська обл. 2,830 0,905 0,000 3,735
140 Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка Чернігівська обл. 1,510 2,220 0,000 3,730
141 Одеський державний аграрний університет Одеська обл. 2,115 1,591 0,016 3,722
142 Львівський державний аграрний університет Львівська обл. 1,907 1,797 0,000 3,704
143 Луганський державний медичний університет Луганська обл. 2,008 0,998 0,686 3,692
144 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавська обл. 1,460 2,150 0,048 3,658
145 Українська академія друкарства Львівська обл. 1,759 1,883 0,009 3,650
146 Запорізький національний технічний університет Запорізька обл. 0,993 2,608 0,048 3,649
147 Полтавська державна аграрна академія Полтавська обл. 1,313 2,299 0,021 3,633
148 Львівська комерційна академія Львівська обл. 1,086 2,524 0,001 3,612
149 Дніпропетровський державний аграрний університет Дніпропетровська обл. 0,851 2,739 0,000 3,590
150 Буковинський державний медичний університет Чернівецька обл. 1,769 1,641 0,131 3,541
151 Міжнародний університет фінансів м.Київ 2,458 1,051 0,000 3,509
152 Дніпродзержинський державний технічний університет Дніпропетровська обл. 1,523 1,976 0,008 3,507
153 Національний університет державної податкової служби України Київська обл. 0,690 2,766 0,000 3,457
154 Донбаський державний технічний університет Луганська обл. 0,784 2,634 0,036 3,454
155 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка Львівська обл. 0,884 2,551 0,001 3,436
156 Українська медична стоматологічна академія Полтавська обл. 1,664 1,391 0,372 3,427
157 Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка Кіровоградська обл. 0,914 2,472 0,001 3,386
158 Чернігівський державний технологічний університет Чернігівська обл. 1,729 1,640 0,002 3,370
159 Одеська державна академія холоду Одеська обл. 1,835 1,449 0,073 3,357
160 Харківський державний університет харчування і торгівлі Харківська обл. 1,513 1,787 0,039 3,339
161 Одеська національна морська академія Одеська обл. 1,779 1,455 0,073 3,307
162 Приазовський державний технічний університет Донецька обл. 1,383 1,843 0,077 3,303
163 Державний агроекологічний університет Житомирська обл. 1,049 2,236 0,002 3,287
164 Львівська державна фінансова академія Львівська обл. 2,314 0,962 0,000 3,276
165 Уманський державний аграрний університет Черкаська обл. 1,361 1,894 0,000 3,255
166 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій м.Київ 1,991 1,237 0,011 3,240
167 Донбаська державна машинобудівна академія Донецька обл. 1,034 2,181 0,018 3,233
168 Криворізький державний педагогічний університет Дніпропетровська обл. 0,921 2,301 0,000 3,222
169 Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут Хмельницька обл. 0,384 2,814 0,000 3,199
170 Хмельницький інститут економіки та підприємництва Хмельницька обл. 2,817 0,376 0,000 3,193
171 Академія муніципального управління м.Київ 1,864 1,320 0,000 3,184
172 Донецький університет економіки і права Донецька обл. 0,000 1,433 0,000 3,162
173 Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького Львівська обл. 1,819 1,326 0,002 3,147
174 Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського Миколаївська обл. 1,089 2,034 0,000 3,124
175 Харківська державна зооветеринарна академія Харківська обл. 1,602 1,492 0,028 3,122
176 Дніпропетровська державна фінансова академія Дніпропетровська обл. 1,814 1,298 0,000 3,112
177 Черкаський державний технологічний університет Черкаська обл. 0,966 2,103 0,031 3,099
178 Харківська державна академія фізичної культури Харківська обл. 0,769 2,184 0,102 3,056
179 Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України м.Київ 1,120 1,884 0,000 3,004
180 Глухівський державний педагогічний університет Сумська обл. 1,164 1,834 0,000 2,998
181 Миколаївський державний аграрний університет Миколаївська обл. 1,386 1,540 0,000 2,926
182 Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України м.Київ 1,580 1,334 0,000 2,914
183 Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні" м.Київ 0,032 2,763 0,025 2,820
184 Кримський інженерно-педагогічний університет АР Крим 1,356 1,435 0,014 2,806
185 Вінницький державний аграрний університет Вінницька обл. 1,364 1,429 0,000 2,793
186 Дніпропетровський університет економіки та права (ЗАТ) Дніпропетровська обл. 1,981 0,784 0,021 2,786
187 Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління Полтавська обл. 1,999 0,755 0,000 2,755
188 Подільський державний аграрно-технічний університет Хмельницька обл. 0,834 1,893 0,000 2,727
189 Львівський державний інститут фізичної культури Львівська обл. 1,172 1,534 0,000 2,706
190 Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка Сумська обл. 0,600 2,082 0,001 2,682
191 Київський університет економіки і технологій транспорту м.Київ 1,788 0,891 0,000 2,680
192 Житомирський державний технологічний університет Житомирська обл. 0,988 1,665 0,013 2,666
193 Харківська державна академія дизайну та мистецтв Харківська обл. 0,357 2,228 0,054 2,639
194 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Чернігівська обл. 0,819 1,713 0,000 2,531
195 Таврійська державна агротехнічна академія Запорізька обл. 0,799 1,630 0,000 2,429
196 Чернігівський державний інститут економіки і управління Чернігівська обл. 0,906 1,479 0,000 2,386
197 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України Черкаська обл. 0,919 1,439 0,000 2,357
198 Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка Полтавська обл. 0,542 1,795 0,011 2,347
199 Бердянський інститут підприємництва Запорізька обл. 0,817 1,458 0,000 2,274
200 Український інститут лінгвістики і менеджменту м.Київ 0,007 2,254 0,000 2,261

(Джерело: Дзеркало тижня №11(640),
24-30 березня 2007 р.)

Дякуємо проекту Almamater
за допомогу в перевірці матеріалу.

Попередня сторінка розділу: Рейтинги

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.