Освіта за кордоном // Статті // Ексклюзивне інтерв'ю з генеральним консулом П...

реєстрація

Зверніть увагу!

Ексклюзивне інтерв'ю з генеральним консулом Польщі в Харкові з питань вищої освіти

Багато читачів нашого порталу цікавляться можливістю одержання вищої освіти в Польщі, одержанням студентських віз, а також перспективами після закінчення польського вузу. На ці й інші питання люб'язно відповів генеральний консул Республіки Польща в Харкові, Гжегож Серочинський.

1. Шановний пане консул, підкажіть, будь ласка, жителі яких регіонів України можуть звертатися за візами в консульство Республіки Польща в Харкові?

Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові - це одне з п'яти діючих на Україні польських Генеральних консульств. Відкрито в 1994 році. Наше представництво продовжує традиції, створеного 1 березня 1924 року, Генконсульства РП у Харкові, перетвореного з діючого в період 1921-1924 рр. посольства РП у Харкові.

Компетенції Генерального консульства РП у Харкові поширюються на 7 областей (Харківську, Дніпропетровськ, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Полтавську й Сумську), що становить майже третю частину території України.

2. Чим приваблива освіта в польських вузах для іноземних студентів?

Польські вузи (державні й приватні) пропонують багату програму навчання для іноземців, причому пропонована якість освіти ні на йоту не відрізняється від якості навчання в інших європейських вузах. І при цьому, що є дуже істотним, навчання в польському вузі набагато дешевше, ніж в інших країнах Євросоюзу (набагато більш низькі витрати на утримання, стипендіальна система, у т.ч. можливість звільнення від оплати за навчання). Важливо також те, що дипломи, отримані в польських вузах, визнаються майже в усьому світі.

На користь навчання в Польщі говорять також факти, які часто здаються прозаїчними, але для молоді з України це може зіграти вирішальну роль:

  • Польща перебуває набагато ближче до України, ніж інші країни ЄС;
  • ментальність і культура поляків принципово не відрізняється від української ментальності й культури (нас поєднує багаторічна загальна історія);
  • польська мова, на якій ведеться навчання, схожа на українську (для студентів, що не знають польської мови, діють підготовчі курси, крім того, у багатьох вузах навчання ведеться на іноземних мовах).

А також, у світлі останніх подій, у польському суспільстві усе помітніше проявляється симпатія до громадян України.

3. Наскільки зацікавлені польські вузи в прийомі іноземців на навчання й в обміні студентами з інших країн?

Польські вузи давно були зацікавлені в прийомі студентів з інших країн. Цим пояснюються різноманітні спрощення, введені для іноземців, що бажають почати навчання в польському вузі. Це не пов'язане з тим, що польські громадяни поступають на навчання у вузи за кордоном. Хоча значно зросла кількість польських студентів у західноєвропейських і американських вузах, і це не може не радувати. Молоді поляки одержують таку можливість завдяки участі в багатьох міжнародних стипендіальних програмах, таких як "Сократ-Еразм", які передбачають часткове навчання поза рідним вузом.

4. Чи передбачена практика під час навчання в Польщі для іноземних студентів?

Студентська практика передбачена в програмі навчання й обов'язкова для всіх студентів, незалежно від країни їхнього походження. Тому не можна говорити про можливість проходження практики, пройти практику - це обов'язок студента.

У цьому місці варто помітити, що 20 липня 2007 р. у Польщі ввійшли в життя нові правила, що дають можливість виконувати роботу в рамках професійної практики без оформлення офіційного дозволу іноземцям - школярам і студентам, які вчаться у своїх країнах, по місцю постійного проживання. Ці правила трохи різні для школярів і студентів з Польщі, інших країн Європейського економічного співтовариства, Швейцарії й для шкіл так званих третіх країн (Україна входить у їхнє число). У цьому випадку практика повинна бути організована на підставі, зареєстрованого в Повітовому управлінні з праці, договору між польським роботодавцем і іноземною школою або вузом. У кожному разі школа або вуз - це організація, що направляє учня або студента на практику. Цей закон польському роботодавцеві дає можливість знайти нові кадри, яким пізніше він зможе дати дозвіл на працевлаштування, а іноземні школярі й студенти одержують можливість ознайомитися з умовами праці й життя в Польщі. Така можливість може бути привабливим шансом для молодих освічених іноземців, які розглядають варіант побудови своєї професійної кар'єри, наприклад, у нашій країні.

5. У чому відмінність освіти в приватних і державних вузах Польщі?

У Польщі питання одержання вищої освіти регулює "Закон про вищу освіту". Виконання його обов'язково як для державних, так і для приватних вузів. У всіх видах вузів головною метою є висока якість освіти. У зв'язку із цим на рівні міністерств були вироблені стандарти освіти для кожного факультету й рівня навчання, що залежать від тієї кваліфікації, що повинен одержати випускник вузу, рамковий зміст курсів, тривалість навчання й час практики, а також вимоги для кожної форми навчання.

Крім того, за дотриманням даного закону контроль здійснює міністр, у компетенції якого перебувають питання вищої освіти, що дає вузам права на підставі характеристики державної акредитаційної комісії (права, наприклад, стосуються відкриття вузу, прав вузу вести навчання на даному факультеті й на певному рівні навчання).

И - що важливо - кожен вуз, незалежно від того, приватний він або державний, має право видавати дипломи державного зразка, що підтверджують присвоєння професійного звання, а також дипломи про закінчення аспірантури, про одержання післядипломної освіти й закінчення курсів підвищення кваліфікації. Ці дипломи ідентичні, оскільки бланки видаються в міністерстві.

Звичайно, роботодавці при прийманні на роботу випускників вузів керуються ринковими законами, і все частіше спостерігається тенденція, відповідно до якої на роботу приймають випускників з дипломами закінчення вузів з високим реноме або таких, до яких у роботодавців більше довіри.

6. Які перспективи працевлаштування існують для студентів, що одержали освіту в Польщі?

Ще донедавна диплом про закінчення вузу не був гарантією працевлаштування в Польщі. Останнім часом - і це очевидно - ситуація змінилася на краще. Можливо, так відбувається завдяки діяльності майже при кожному вузі бюро, що займається практикою студентів і працевлаштуванням випускників. А можливо, усе більше людей вирішує почати професійну кар'єру за кордоном. Одне напевно - у Польщі й в інших країнах, що не тільки входять у ЄС, випускники польських вузів вважаються гарними фахівцями, яких цінують за професіоналізм і сумлінність.

7. Які зміни у видачі студентських віз очікуються після входження Польщі в Шенгенську зону?

Зараз всі польські візи для громадян України видаються безкоштовно. Але це напевно зміниться після запланованого на 31 грудня 2007 року входження Польщі в Шенгенську зону. Сьогодні неможливо відповістити на запитання, у чому конкретно будуть складатися зміни, що стосуються видачі студентських віз. Можна лише припустити, що принципи видачі шенгенських віз не будуть відрізнятися від принципів, яких дотримуються сьогодні консульства шенгенських країн.

8. Чи існує в Харкові культурний центр Польщі, у якому можливе вивчення польської мови?

Найближчим часом у Харкові не планується відкриття центра, що займався б промоцією польської культури й польської мови. Зараз таку функцію частково виконує Генеральне консульство Республіки Польща, частково Товариство польської культури в Харкові. В офісі цього товариства (вул. Червонопрапорна, 7/9, кв. 125) вчителі, направлені з Польщі, проводять заняття з польської мові, історії й географії Польщі.

Переклад статті
"Эксклюзивное интервью
с генеральным консулом
Польши в Харькове по вопросам
высшего образования",
джерело: "Чемодан"

Попередня сторінка розділу: Статті

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.