www.osvita.org.ua
Статті з питань освіти // Юридична консультація: Чи можна поступити на бюджет...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Статті з питань освіти
Архів статей
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама
Юридична консультація: Чи можна поступити на бюджет якщо раніше було відраховано з ВНЗ? Чи можна студенту "перепоступити" на бюджет І курсу іншої спеціальності і що для цього треба?
1. Чи можна поступити на бюджет якщо раніше було відраховано з ВНЗ?

Доброго дня!
Чи можу я після того як мене відрахували або я забрав документи сам знову поступити на державний <бюджет - прим. ред>(до того навчався на державному <бюджеті - прим. ред>)


Відповідно до ст. 4 закону України "Про вищу освіту": "Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності".

Таким чином, оскільки, Ви внаслідок відрахування чи добровільної відмови від одержання вищої освіти не скористувались своїм правом здобути певний освітньо-кваліфікаційний рівень вперше, Вас не можуть позбавити права отримати вищу освіту за кошти державного бюджету.

Відповідь підготували студентки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) - Коханська Ірина Миколаївна та Богданець Сніжана Миколаївна.

Куратор, юрисконсульт відділу юридична клініка "Надія" при УДУФМТ - Ладан Олег Михайлович.


2. Чи можна студенту "перепоступити" на бюджет І курсу іншої спеціальності і що для цього треба?

Доброго дня! Допоможіть мені, будь ласка.
Я в цьому році хочу перепоступати в інший ВУЗ на іншу спеціальність. У мене немає академічних заборгованостей, просто хочу вчитися на іншому відділенні. Зараз навчаюся на другому курсі, на бюджеті. Якщо я пройду на бюджет в цьому році в ВУЗ, в який подаю документи, то можна забрати документи з мого ВУЗу, і вступити заново на перший курс на бюджет? Документи планую забирати після літньої сесії в моєму ВУЗі. Як проходить процедура забирання документів з ВУЗу? І скільки це часу може тривати? Я знаю, що потрібно писати заяву на відрахування за власним бажанням. Це ніяк не впливає на успішний вступ на бюджет в інший ВУЗ?


Так, Ви можете забрати документи з вашого університету відповідно до п.1 ст. 45 Закону України "Про вищу освіту": "Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законами".

Ви також маєте право поступати до іншого ВНЗ на перший курс на бюджет, згідно п.1 ст.4 Закону України "Про вищу освіту" Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.
Отже, відповідно до вище наведених статей, ви маєте право забрати документи з вашого університету і вступити заново до іншого ВНЗ для здобуття освіти за кошти державного бюджету.

Відповідно до п. 22-24 наказу Міністерства освіти N 245 від 15.07.96 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти": "студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видається академічна довідка встановленої форми, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.93 р. №1058 (1058-93-п) "Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні", та оригінал документа про повну загальну середню (базову загальну середню) освіту. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, підписаної керівництвом вищого закладу освіти і скріпленої гербовою печаткою, завірена деканом (завідуючим відділенням) залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана (зав. відділенням) учбова картка студента з зазначенням виконання студентом навчального плану. Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми навчання".

Швидкість процесу відрахування залежить від того, як цю справу буде розглядати Ваш університет. Згідно пункту 6.3. наказу №1179 від 12.10.2011 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році": "При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
- медичну довідку за формою 086-о (va302282-99);
- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство".

Згідно пункту 6.4.того ж наказу: "До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
- медичну довідку за формою 086-о або її копію;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку, встановленого пунктами 5.7, 5.8, 5.10 розділу V цих Умов для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Таким чином, наявність незакінченої освіти за іншим напрямом підготовки у іншому ВНЗ не вплине на успішний вступ до університету, так як Ви будете отримувати освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" вперше.

Відповідь підготували студентки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ) - Жук Оксана Миколаївна та Руденко Ольга Анатоліївна.

Куратор, юрисконсульт відділу юридична клініка "Надія" при УДУФМТ - Ладан Олег Михайлович.


Якщо Ви потребуєте правової допомоги відправте Ваше звернення на електронну скриньку op@osvita.org.ua. Відповідь на нього читайте на сторінках сайту. В разі необхідності, Ви можете поспілкуватися з юристами юридичної клініки "Надія" наживо, по буднях з 15:00 до 18:00 за адресою: м. Київ вул. Чигоріна 57. Або за телефоном (44) 528-75-06.

Нотатки юрконсультанта для молоді:
Чи можна отримати другу спеціальність паралельно з першою за державний кошт?
Чи відрізняються дипломи денної та заочної форми навчання?
Чи можна отримати другу вищу освіту за кошти державного бюджету?
Чи можливо отримати безкоштовно другу вищу освіту, якщо перша отримана платно?
За яких умов можна просити ВНЗ про продовження сесії?
Як перевестися на іншу форму навчання і чи можна поєднати навчання у різних ВНЗ?
Про пільгове довготермінове кредитування придбання житла або його будівництва
Чи можна отримати цільове направлення в місцевому органі МВС і що має бути зазначено в ньому?
Чи можна поєднати навчання на контракті в одному ВНЗ із "бюджетним" в іншому? Чи можна паралельно вчитися на бюджеті в коледжі і університеті?
Як можна реалізувати право поступити до п’яти ВНЗ (образотворче мистецтво, бакалавр), якщо творчий іспит проводиться одночасно в усіх ВНЗ?
Чи можна забрати документи після І курсу і прийняти участь у наступному ЗНО, та поступити до іншого ВНЗ на інший напрям? Чи мають право в цей час забрати до армії?
Чи має право офіцер ЗСУ отримувати другу вищу освіту в цивільному ВНЗ?
Чи можна із дипломом "спеціаліста" безкоштовно вивчитися на "молодшого спеціаліста"?
Умови отримання правового статусу дитини-сироти
Чи можна перевестись з "бюджету" денної ф.н. на платне заочне навчання і поступити на бюджет денної ф.н. в інший ВНЗ?
Які пільги для отримання освіти має самотня мати інвалід 2 групи?
Як взяти оригінали документів з одного ВНЗ, аби вступити до іншого?
2012-06-01  |  Автор:  |  http://www.osvita.org.ua

Віповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції сайту "Освітній портал" може не співпадати з думкою авторів публікації.

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.

Для отримання статей поштою Ви маєте зареєструватись
та налаштувати параметри розсилки в персональному акаунті.

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2019рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия