www.osvita.org.ua
Статті з питань освіти // Абітурієнту 2013: Перелік конкурсних предметів для...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Статті з питань освіти
Архів статей
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама
Абітурієнту 2013: Перелік конкурсних предметів для навчання за ОКР бакалавр
0101 Педагогічна освіта

дошкільна освіта (6.010101) - українська мова та література, біологія, математика або історія України

початкова освіта (6.010102) - українська мова та література, математика, біологія або історія України

технологічна освіта (6.010103) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем) (6.010104) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

корекційна освіта (за нозологіями) (6.010105) - українська мова та література, біологія, іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка (6.010106) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання (6.010201) - українська мова та література, біологія, творчий конкурс

спорт (6.010202) - українська мова та література, біологія, творчий конкурс

здоров'я людини (6.010203) - українська мова та література, біологія, творчий конкурс

0201 Культура

Культурологія (6.020101) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія (6.020102) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури (6.020103) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

народна художня творчість (6.020104) - українська мова та література, історія України, творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність (6.020105) - українська мова та література, історія України, математика або світова література

менеджмент соціокультурної діяльності (6.020106) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

0202 Мистецтво

театральне мистецтво (6.020201) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

хореографія (6.020202) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

кіно -, телемистецтво (6.020203) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

музичне мистецтво (6.020204) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

образотворче мистецтво (6.020205) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

реставрація творів мистецтва (6.020206) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

дизайн (6.020207) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво (6.020208) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво (6.020209) - українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

фотомистецтво (6.020210) - українська мова та література, хімія, творчий конкурс

0301 Соціально-політичні науки

cоціологія (6.030101) - українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова

психологія (6.030102) - українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова

практична психологія (6.030103) - українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова

політологія (6.030104) - українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова

0302 Міжнародні відносини

міжнародні відносини (6.030201) - українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія

міжнародне право (6.030202) - українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія

міжнародні економічні відносини (6.030203) - українська мова та література, іноземна мова, математика або географія

міжнародна інформація (6.030204) - українська мова та література, іноземна мова,
всесвітня історія або математика

країнознавство (6.030205) - українська мова та література, географія, всесвітня історія або іноземна мова

міжнародний бізнес (6.030206) - українська мова та література, іноземна мова, математика або всесвітня історія

0303 Журналістика та інформація

журналістика (6.030301) - українська мова та література, іноземна мова або російська мова,творчий конкурс

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності) (6.030302) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

видавнича справа та редагування (6.030303) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

0304 Право

правознавство (6.030401) - українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

правоохоронна діяльність (6.030402) - українська мова та література, історія України, творчий конкурс

0305 Економіка та підприємництво

економічна теорія (6.030501) - українська мова та література, математика, історія України або географія

економічна кібернетика (6.030502) - українська мова та література, математика, історія України або географія

міжнародна економіка (6.030503) - українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

економіка підприємства (6.030504) - українська мова та література, математика, історія України або географія

управління персоналом та економіка праці (6.030505) - українська мова та література, математика, історія України або географія

прикладна статистика (6.030506) - українська мова та література, математика, історія України або географія

маркетинг (6.030507) - українська мова та література, математика, історія України або географія

фінанси і кредит (6.030508) - українська мова та література, математика, історія України або географія

облік і аудит (6.030509) - українська мова та література, математика, історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво (6.030510) - українська мова та література, математика, географія або хімія

0306 Менеджмент і адміністрування

менеджмент (6.030601) - українська мова та література, математика, географія або іноземна мова

0401 Природничі науки

хімія (6.040101) - українська мова та література, хімія, фізика або математика

біологія (6.040102) - українська мова та література, біологія, фізика або хімія

геологія (6.040103) - українська мова та література, математика, географія або фізика

географія (6.040104) - українська мова та література, географія, історія України або математика

гідрометеорологія (6.040105) - українська мова та література, географія, математика або фізика

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (6.040106) українська мова та література, математика, хімія або географія

0402 Фізико-математичні науки

математика (6.040201) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

механіка (6.040202) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

фізика (6.040203) - українська мова та література, фізика, математика або хімія

прикладна фізика (6.040204) - українська мова та література, фізика, математика або хімія

статистика (6.040205) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

астрономія (6.040206) - українська мова та література, фізика, математика або хімія

0403 Системні науки та кібернетика

прикладна математика (6.040301) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

інформатика (6.040302) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системний аналіз (6.040303) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

комп'ютерні науки (6.050101) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

комп'ютерна інженерія (6.050102) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

програмна інженерія (6.050103) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

0502 Автоматика та управління

системна інженерія (6.050201) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (6.050202) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

0503 Розробка корисних копалин

гірництво(6.050301 ) - українська мова та література, математика, фізика або географія

торфова справа (6.050302) - українська мова та література, математика, фізика або географія

переробка корисних копалин (6.050303) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

нафтогазова справа (6.050304 ) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0504 Металургія та матеріалознавство

металургія (6.050401) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

ливарне виробництво (6.050402) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

інженерне матеріалознавство (6.050403) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0505 Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка (6.050501) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

інженерна механіка (6.050502) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

машинобудування (6.050503) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

зварювання (6.050504) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика (6.050601) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

гідроенергетика (6.050602) - українська мова та література, математика, фізика або географія

атомна енергетика (6.050603) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

енергомашинобудування (6.050604) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0507 Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології (6.050701) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

електромеханіка (6.050702) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0508 Електроніка

мікро- та наноелектроніка (6.050801) - українська мова та література, фізика, математика або хімія

електронні пристрої та системи (6.050802) - українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова

акустотехніка (6.050803) - українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

радіотехніка (6.050901) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

радіоелектронні апарати (6.050902) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

телекомунікації (6.050903) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

мережі та системи поштового зв'язку (6.050904) - українська мова та література, математика, фізика або географія

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (6.051001) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

метрологія, стандартизація та сертифікація (6.051002) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

приладобудування (6.051003) - українська мова та література, фізика, математика або хімія

оптотехніка (6.051004) - українська мова та література, фізика, математика або хімія

0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування (6.051101) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів (6.051102) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

авіоніка (6.051103)- українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

0512 Морська техніка

суднобудування та океанотехніка (6.051201) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

0513 Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія (6.051301) - українська мова та література, хімія, математика або фізика

хімічна інженерія (6.051302) - українська мова та література, хімія, математика або фізика

0514 Біотехнологія

Біотехнологія (6.051401) - українська мова та література, хімія, біологія або математика

біомедична інженерія (6.051402) - українська мова та література, хімія, біологія або математика

0515 Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа (6.051501) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0516 Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів (6.051601) - українська мова та література, математика, хімія або фізика

технологія виробів легкої промисловості (6.051602) - українська мова та література, математика, хімія або біологія

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія (6.051701 ) - українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

0518 Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології (6.051801 )- українська мова та література, математика, фізика або хімія

0601 Будівництво та архітектура

будівництво (6.060101) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

архітектура (6.060102) - українська мова та література, математика, творчий конкурс

гідротехніка (водні ресурси) (6.060103) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту) (6.070101) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

аеронавігація (6.070102) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

обслуговування повітряних суден (6.070103 ) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

морський та річковий транспорт (6.070104) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

рухомий склад залізниць (6.070105) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

автомобільний транспорт (6.070106 ) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системи забезпечення руху поїздів (6.070107 ) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

залізничні споруди та колійне господарство (6.070108) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

0801 Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій (6.080101) - українська мова та література, математика, історія України або географія

0901 Сільське господарство і лісництво

Агрономія (6.090101) - українська мова та література, біологія, хімія або математика

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (6.090102) - українська мова та література, біологія, математика або фізика

лісове і садово-паркове господарство (6.090103) - українська мова та література, математика, біологія або іноземна мова

лісозаготівля (6.090104) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

захист рослин (6.090105) - українська мова та література, біологія, хімія або математика

0902 Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура (6.090201) - українська мова та література, біологія, математика або

географія рибальство (6.090202) - українська мова та література, біологія, математика або географія

1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі (6.100101) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва (6.100102) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

1101 Ветеринарія

ветеринарна медицина (6.110101) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

1201 Медицина

сестринська справа (6.120101) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

лабораторна діагностика (6.120102) - українська мова та література, біологія, фізика або математика

1202 Фармація

фармація (6.120201) - українська мова та література, хімія, біологія або фізика

1301 Соціальне забезпечення

соціальна допомога (6.130101) - українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова

соціальна робота (6.130102) - українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова

1401 Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа (6.140101) - українська мова та література, іноземна мова, географія або математика

побутове обслуговування (6.140102) - українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

туризм (6.140103) - українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова

1601 Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОНмолодьспортом

1701 Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем (6.170101) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системи технічного захисту інформації (6.170102) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

управління інформаційною безпекою (6.170103) - українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

1702 Цивільна безпека

цивільний захист (6.170201) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

охорона праці (6.170202) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

пожежна безпека (6.170203) - українська мова та література, математика, фізика або хімія

1101 Ветеринарія

ветеринарна медицина (за видами) (7.11010101, 8.11010101) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва (7.11010102, 8.11010102) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна гігієна та санітарія (7.11010203, 8.11010203) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна фармація (7.11010204, 8.11010204) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

лабораторна діагностика хвороб тварин (7.11010205, 8.11010205) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна біотехнологія (7.11010206, 8.11010206) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

1201 Медицина

лiкувальна справа (7.12010001, 8.12010001) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

педiатрiя (7.12010002, 8.12010002) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

медико-профiлактична справа (7.12010003, 8.12010003) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

медична психологія (7.12010004, 8.12010004) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

стоматологiя (7.12010005, 8.12010005) - українська мова та література, біологія, хімія або фізика

1202 Фармацiя

фармація (7.12020102, 8.12020102) - українська мова та література, хімія, біологія або фізика

клінічна фармацiя (7.12020102, 8.12020102) - українська мова та література, хімія, біологія або фізика

технології фармацевтичних препаратів (7.12020103, 8.12020103) - українська мова та література, хімія, біологія або фізика

технології парфумерно-косметичних засобів (7.12020104, 8.12020104) - українська мова та література, хімія, біологія або фізика.

Схожі за темою публікації:
Абітурієнт 2013: Умови вступу до ВНЗ 2013
ЗНО 2013: Тести "online". Де можна потренуватися на online-тестах
Загальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження зовнішнього оцінювання
Путівник абітурієнта-2013: що має знати та пам’ятати абітурієнт під час реєстрації на ЗНО
Путівник абітурієнта 2013: журналістика
Усе, що ви хотіли знати про вступ до ВНЗ
Як абітурієнтові стати студентом київського ВНЗ
2012-12-07  |  Автор:

Віповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції сайту "Освітній портал" може не співпадати з думкою авторів публікації.

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.

Для отримання статей поштою Ви маєте зареєструватись
та налаштувати параметри розсилки в персональному акаунті.

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2019рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия