www.osvita.org.ua
Статті з питань освіти // Які зміни нам готує новий закон "Про вищу освіту"?
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Статті з питань освіти
Архів статей
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама
Які зміни нам готує новий закон "Про вищу освіту"?
7 квітня, Верховною Радою України був прийнятий законопроект № 1187-2 "Про вищу освіту".

Цей Законопроект був розроблений у 2012 році робочою групою, під керівництвом Михайла Згуровського. Законопроект широко обговорювався з представниками громадськості, та студентами.

Законопроект внесе до вітчизняної вищої освіти ряд змін.

Вступ до ВНЗ

Питання процедури вступу до ВНЗ є, мабуть, зараз найбільш актуальним, тож якою вона буде для вступників. Абітурієнти як і раніше складатимуть ЗНО та творчі конкурси для вступу до ВНЗ. До уваги також братиметься середній бал атестата. ВНЗ мають право самостійно визначати правила прийому, проте частка сертифіката ЗНО у конкурсному балі повинна складати не менше 20%, середнього балу - не більше 10%, а частка конкурсу творчих/фізичних здібностей вступника не має перевищувати 50% загального балу.

Відміна акредитації для ВНЗ

Що це значить на практиці? Це значить, що відповідно до ст. 28 такого поняття як "ВНЗ III-IV рівня акредитації" більше не існуватиме. Віднині, вищі навчальні заклади поділятимуться на:
- Коледжі, які готуватимуть фахівців зі званням "молодший спеціаліст"
- Інститути / Академії, здійснюватимуть підготовку фахівців в окремих галузях.
- Університети - готуватимуть бакалаврів і магістрів з різних спеціальностей.

Розширення автономії ВНЗ

Передбачені у новому законопроекті і деякі розширення для ВНЗ.
Навчальні заклади мають право:
1) самостійно визначати форми навчання та форми організації навчально-виховного процесу;
2) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів;
3) визнавати здобуті в закордонних університетах ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;
4) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників навчального-виховного процесу;
5) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
6) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
7) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та статуту вищого навчального закладу;
8) розпоряджатися власними надходженнями (для вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності), зокрема отриманими від надання додаткових платних послуг здобувачам вищої освіти та окремих платних послуг іншим фізичним і юридичним особам;
9) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках тощо.

Статус ВНЗ

Передбачений змінений порядок надання начальним закладам статусу "національний" чи "дослідницький".

Статус "національний" ВНЗ присвоює президент України за поданням Національного агентства з якості вищої освіти.

Національний ВНЗ має право на отримання на пріоритетних засадах кошти для:
- провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш, як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на утримання;
- для придбання наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету.

"Національні" ВНЗ зможуть також здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами тощо.

Статус "дослідницький" може отримати національний ВНЗ, який забезпечує проривний розвиток держави в певних галузях знань та має визнані наукові здобутки. Статус присвоюється Кабінетом Міністрів України на конкурсних засадах строком на сім років.

При цьому дослідницьким ВНЗ надається право:
- отримувати базове фінансування за окремою бюджетною програмою Державного бюджету України на провадження наукової діяльності в обсязі не менш як 25 відсотків коштів, що передбачаються на його утримання, для проведення наукових досліджень, підтримки та розвитку їх матеріально-технічної бази;
- на конкурсних засадах формувати тематику фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок і самостійно затверджувати річний тематичний план;
- самостійно утворювати разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за участю не менше п’яти осіб з відповідним ступенем, двоє з яких працюють в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) тощо.

Створення Нацагентства

Передбачене створення Національного агентства з якості вищої освіти, до складу якого увійдуть всі вищі навчальні заклади незалежно від форми власності. Агентство зможе здійснювати:
- аналіз якості освітньої діяльності ВНЗ,
- ліцензійну експертизу,
- акредитацію спеціальностей
- формування єдиної бази спеціальностей,
- затвердження стандартів вищої освіти.

Щороку агентство має оприлюднювати результати своєї роботи.

ЄДЕБО

Для забезпечення фізичних і юридичних осіб повною та достовірною інформацією про вищі навчальні заклади, що діють на території України, та видані ними дипломи (за виключенням інформації, що міститься в додатках до них) створена Єдина державна електронна база з питань освіти.

Безоплатний і вільний доступ осіб до інформації, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, здійснюється через офіційний веб-сайт Міносвіти.

Стипендії

Стипендії передбачені академічні та соціальні. Щодо розміру цих стипендій, то мінімальна стипендія для бакалаврів і магістрів повинна бути не нижче розміру прожиткового мінімуму, який становить 1176 грн. Мінімальна стипендія молодших спеціалістів не повинна бути меншою третини розміру прожиткового мінімуму, тобто не меншою аніж 392 грн. Студенти, що мають успіхи в навчанні чи науковій діяльності можуть отримувати персональні стипендії.

Вчені ступені

Передбачені такі освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені:
- кваліфікований працівник,
- молодший спеціаліст,
- бакалавр,
- магістр,
- доктор філософії
- доктор наук.

Як бачимо, ступінь "спеціаліст", про виключення якого вже давно говорили, таки виключили. Більше не існуватиме також ступеня "кандидат наук".

Введено новий ступінь "доктор філософії" – академічний і одночасно перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра, здобутого за освітньо-науковою програмою у відповідній галузі знань. Ступінь доктора філософії присуджується в результаті успішного засвоєння особою відповідної освітньо-наукової програми та підготовки і публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Дипломи

Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом бакалавра;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора наук.

Інформація про видані дипломи вноситься вищими навчальними закладами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (за винятком вищих військових навчальних закладів).

Навчальним закладом може бути виданий диплом державного зразка чи "власний документ про вищу освіту". Можуть видаватися спільні дипломи, зокрема з іноземними ВНЗ.

Відпрацювання

І наостанок, приємна новина для тих хто навчається на державному замовленні. Як відомо, раніше діяла норма, яка зобов'язувала випускників, що вчилися на "бюджеті" в медичних, педагогічних і правоохоронних ВНЗ, відпрацьовувати три роки в бюджетних організаціях. Новим законопроектом ця норма не передбачена. Тобто відпрацьовувати три роки не доведеться.

Схожі за темою публікації:
Олександр Якименко: Фінансування наукових розробок на конкурсних засадах відповідає європейській практиці
Відповіді на найактуальніші питання, що виникають під час переведення студентів АРК на навчання до ВНЗ інших регіонів України
Ігор Лікарчук: "Якими б не були труднощі, ЗНО-2014 відбудеться"
МОН визначило пріоритети перших ста днів роботи Уряду в сфері освіти
2014-04-10  |  Автор:  |  http://www.osvita.org.ua

Віповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції сайту "Освітній портал" може не співпадати з думкою авторів публікації.

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.

Для отримання статей поштою Ви маєте зареєструватись
та налаштувати параметри розсилки в персональному акаунті.

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2019рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия