www.osvita.org.ua
Статті з питань освіти // Готуємось до ЗНО: Українська мова. Кома у простому...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Статті з питань освіти
Архів статей
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама
Готуємось до ЗНО: Українська мова. Кома у простому реченні
У простому реченні кома ставиться:

1. Між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками:

Під вікнами насадила Ганна бузку, любистку, півників та півонії (Нечуй-Левицький).
Світло сяйною хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах(Гуцало).


Примітка 1. Два або кілька прикметників-означень однорідні:

а) Коли вони характеризують предмет в одному плані (при переліку різних особливостей або якостей предмета):
Дивом див було, що те пискляве, рожеве, безпомічне — то і є людина(Гончар).

б) Коли вони показують різні споріднені ознаки предмета (позитивні або негативні риси, розміри предмета тощо):
Немає матусі! У глухій, темній могилі вона (А. Тесленко).

в) Коли друге й дальші означення підсилюють, уточнюють або пояснюють перше:
Якось раз над містечком стояла тиха, місячна, літня ніч (І. Нечуй-Левицький).

Коли прикметники-означення характеризують предмет у різних планах, то такі прикметники неоднорідні й кома між ними не ставиться:
Ми їхали порожньою рудуватою дорогою (Вал. Шевчук).

Неоднорідні означення частіше стоять перед іменником, зрідка — після нього:
Усе застеляла мла вечірня пахучая (Марко Вовчок).
На чорній зритій землі по краях поплуталась огудина суха гарбузова (А. Головко).


Примітка 2. Не слід розглядати як однорідні й відокремлювати комами:

а) Два однакові за формою дієслова, що означають дію та мету її: піду подивлюся; сядьмо поміркуймо тощо.

б) Два однакові або близькі значенням слова, з яких друге вжите з запереченням не, якщо таке словосполучення становить зміст одне ціле (жду не діждуся; дивишся не надивишся; дишеш не надишешся; вовк не вовк і под.):
Дивиться вона не надивиться на свого сина: втішається не навтішається своїм Івасем! (І. Нечуй-Левицький).

2. Між однорідними членами речення, з'єднаними двома або більше однаковими сполучниками: і...і (й...й), ні...ні (aнi...ані), то...то (не то...не то), чи...чи (чи то...чи то),або...або:

А тим часом місяць пливе оглядать
І небо, і зорі, і землю, і море (Шевченко).
Ні зради яд, ні танки, ні гармати
Не допоможуть ворогу в бою (Сосюра).


Примітка 1. Коли частина однорідних членів з'єднана бсзсполучниково, а частина — повторюваними сполучниками і(й), та (=і) , кому ставиться між усіма однорідними членами, зокрема й між першими двома (перед першим сполучником):

Я пам'ятаю вчительку мою,
просту, і скромну, і завжди спокійну (Сосюра).


Примітка 2. Якщо однорідні члени речення зв'язані сполучниками і (й), та (=і) в пари, то перед сполучниками коми не ставляться, а пари відокремлюються комами:

Життя — це ріка, в якій попутно й навально тече минувшина й теперішність, добро й зло, правда і кривда(Федорів).

Примітка 3. Коли сполучники і (й), та (=і), або, чи не повторюються, кома перед ними не ставиться:

Було як заговорить або засміється — і старому веселіше стане (Марко Вовчок).
Картина була надзвичайна, неначе сон чи казка (Довженко).


Примітка 4. Коли два слова, перед кожним з яких стоїть сполучник і або ні, становлять єдиний усталений вислів, то кома між ними не ставиться: і так і сяк, і туди і сюди, і вдень і вночі; ні туди ні сюди, ні сяк ні так, ні се ні те, ні вдень ні вночі, ні риба ні м'ясо тощо.

Кома не ставиться також між двома однорідними членами речення, що з'єднуються повторюваним сполучником і утворюють тісну змістову єдність (звичайно такі однорідні члени не мають при собі пояснювальних слів):
А потім і щастя і горе обірвались так раптом (Леся Українка).

3. Між однорідними членами речення, з'єднаними протиставними сполучниками а, але,однак, проте, а проте, зате, та (=але), так, хоч (хоча) :

Задер голову Баглай, стежить, як поволі, але вперто підіймаються голуби над собором (Гончар).
Хоч живемо з пучок, а проте й для нас є місце у церкві (Коцюбинський).
Тече вода в синє море,
Та не витікає (Т. Шевченко).


4. Перед сполучниками і, а також, ще й, а то й, та й, та ще, які приєднують до попередніх членів речення ще один елемент:

Давид роздягся, шинель на ключці повісив, і будьонівку (Головко).
Зазеленіли луги, ще й дібровонька (Пісня).


5. Перед другим з парних сполучників не тільки... а й (не тільки... але й, не тільки... а ще й, не тільки... але також і), як... так і, не так... як, хоч... але (та), не стільки... скільки, що вживаються при однорідних членах речення:

Як би це добре було, коли б я не тільки спочив, а й вивіз собі матеріал для роботи(Коцюбинський).
Як російська, так і європейська критика все частіше звертає своє око на наше письменство, ставить йому свої вимоги (Коцюбинський).


6. Перед словами а саме, як-от, як та ін., що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнюючих слів:

Весільний обряд складається з трьох частин, а саме: заручин, сватання й весілля.

7. При повторенні слова для означення великої кількості предметів, тривалості дії, для підкреслення згоди або заперечення тощо:

Все, все згадала в ту хвилину! (Довженко).
Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю! (Костенко).


8. Для виділення звертань і зв'язаних з ними слів:

Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Тільки камінь має! (Воробкевич).

Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! (Франко).


9. Після вигуків, якщо вони вимовляються з окличною інтонацією меншої сили, ніж наступні слова в реченні:

Гей, на коні, всі у путь! (П. Тичина).
О, як люблю я рідну землю... (Воронько).


Примітка 1. О, ой, коди вони інтонаційно тісно зв'язані з дальшим звертанням (тобто після них немає паузи), комою не відокремлюються:

О люде мій бідний, моя ти родино,
Брати мої вбогі, закуті в кайдани! (Леся Українка).
Ой волохи, волохи,
Вас осталося трохи (Шевченко).


Примітка 2. Після ну, ой, ах і т. ін., ужитих для підсилення, кома не ставиться:

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого (Шевченко).
Ой летіла гуска додому —
Та впала, як грудка, додолу (Драч).


Примітка 3. Не відокремлюються вигуки на початку речення, якщо вони стоять перед особовим займенником, після якого йде звертання:
Гей ти, поле колоскове,
молодість моя! (Сосюра).


10. Після стверджувальних слів так, еге, гаразд, (а)якже, авжеж та ін., заперечення ні, запитання що, а також підсилювального що ж, коли безпосередньо за цими словами йде речення, яке розкриває їх конкретний зміст:

Так, це була вона, його земля (Павличко).
Еге, я правду вам казав (Гребінка).
Що, титаря вбили? (Шевченко).


Увага. Слід відрізняти стверджувальні слова так, гаразд від прислівників так, гаразд, після яких кому не ставимо:
Так ніхто ще не вірив у мене! (Г. Чубач).
Гаразд ідуть наші справи.


Так само слід відрізняти заперечення ні від повторюваного сполучника ні (див. п. 2).

11. Для виділення вставних слів і вставних речень:

І, можливо, моє серце-проміння
Зловить в свої долоні дитина
І всміхнеться (Братунь).
А в хлібороба, звісна річ, роботи — як води, від снігу до снігу (Федорів).
З Копачів я, бачте, родом (Білоус).


Примітка 1. Вставними найчастіше бувають такі слова й словосполучення: бач, бачиш, бачте, безперечно, безсумнівно, безумовно, бувало, видимо, видно, відома річ, власне, головне, головним чином, далебі, до речі, звичайно, звісно, здавалось, здається, значить, зрозуміло, кажуть, коротко кажучи, либонь, мабуть, між іншим, мовляв, може, можливо, навпаки, на жаль, на мій погляд, на нашу думку, наприклад, нарешті, на щастя, немає сумніву, отже, очевидно, певна річ, певно, по-перше, по-друге, правда, проте й однак (не на першому місці в головному або підрядному реченні, де ці слова є сполучниками), сказати б, справді, щоправда, як видимо, ясна річ і деякі інші.

Увага. Слід відрізняти вставні слова та словосполучення від подібних до них слів, які є членами речення й комами не виділяються:

У нижчеподаній статті я, звичайно, не охоплюю всіх проблем розвитку української мови (М. Рильський).
Але: Концерт звичайно закінчується о 10 годині.
Ці слова, до речі, викликають сумнів.
Але: Ці слова сказано до речі.


Примітка 2. Якщо сполучник а (рідше але) відноситься до вставного слова, він комою не виділяється — а власне, а втім тощо.

Чи не вкажете мені яких творів про методи етнографічні, а власне, про способи записування народних пісень?(Леся Українка).

Примітка 3. Вставні слова не виділяються комами, якщо вони належать до відокремлених членів речення:
Дмитро, очевидно поспішаючи, не поснідав.
Пор.: Дмитро, поспішаючи, очевидно, не поснідав.
Надвечір, мабуть годині о шостій, почався дощ.
Пор.: Я буду у вас сьогодні, мабуть, увечері.


Примітка 4. Не виділяються комами слова: адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, от, принаймні, які не є вставними.

12. Для виділення порівняльних зворотів, що вводяться словами як, мов, наче, немов,ніби, як і, ніж і т. ін.:

Із степу, як із вогкої печери, тягло свіжою прохолодою (Гончар).
Це місто [Київ] прекрасне, як усмішка долі (Костенко).
Він справді здригнувся, немов ступив у студену воду (Мушкетик).


Примітка 1. У сталих фразеологічних зворотах перед порівняльним сполучником кома не ставиться:

Дощ ллє як з відра.
Почервонів як рак.


Примітка 2. Іменна частина складеного присудка, приєднана з допомогою сполучників як, мов, ніби тощо, комою не відокремлюється:
Руки зробилися як лід.

Примітка 3. Звороти, що вводяться в речення за допомогою сполучника як і мають значення "у ролі кого, чого", комою не виділяються:

Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої літературної праці — "Зачарованої Десни" (Л. Новиченко),
Сприймаємо вашу відповідь як згоду.


Примітка 4. Не ставиться кома передяк, ніж у виразах (не) більш як, (не) раніше ніж, (не) довше ніж і т. ін.

Сидів більш як півгодини.
Роботи вистачало не довше ніж на два дні.


13. Для виділення допустових речень:

Коли під'їхали до собору одержувати комбікорм, то на дверях висів замок, хоч до кінця робочого дня було ще далеко (Гончар).

Примітка. Коли хоч (хоча) вжито не в допустовому реченні, а при окремому члені речення як частку, кома перед ним не ставиться:

Дай мені хоч трохи води.

14. Для виділення прикладок як поширених, так і непоширених, особливо коли вони відносяться до власного імені або займенника:

Дмитрик, восьмилітній хлопчик, вискочив з душної низенької хати (Коцюбинський).
Нехай мене, Кармелюка, в світі споминають! (Марко Вовчок).


15. Для виділення відокремлених прикладок, що починаються словами як, тобто (себто,цебто), або (=тобто) тощо:

Тайга, тобто заболочений хвойний ліс із домішкою осики, тягнеться на сотні кілометрів.
Орфографію, або правопис, повинен знати кожен.


Примітка. Прикладки зі сполучником як виділяються комами тільки тоді, коли вони виразно відокремлюються інтонаційно й мають додатковий смисловий відтінок причиновості. В інших випадках коми не ставляться:

Шевченко як поет відомий всьому світові.
Мова йде про Архипенка як художника.


16. Для виділення зворотів, що обмежують або уточнюють зміст усього речення й починаються словами крім (опріч), за винятком, особливо, включаючи, замість,наприклад, навіть, зокрема й под., якщо вони виразно інтонаційно відокремлюються:

Було про що думати цієї ночі, та він примусив себе не думати зараз ні про що, крімбою (Сизоненко).
На краю села, замість похилої хатини, стояв великий будинок.
Гризуни, наприклад ховрашки, завдають багато шкоди полям.


17. Для виділення відокремлених означень, виражених:

а)Дієприкметниками та прикметниками, що мають при собі пояснювальні слова й стоять після означуваного іменника:

Вмирав поет, залюблений у світ,
Вмирав поет, задивлений у море (Осадчук).
Розгойдане море, вже брудне й темне, наскакувало на берег і покривало скелі(Коцюбинський).


б)Дієприкметниками та прикметниками, що не мають пояснювальних слів і стоять після означуваного іменника, особливо в тих випадках, коли перед іменником є вже означення:

Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю(Панас Мирний).
Слався, мій народе, мій гордий, чесний, добрий, молодий (Вінграновський).


в)Дієприкметниками та прикметниками (як із пояснювальними словами, так і без них), поставленими перед іменником, якщо вони, виступаючи в ролі означення до іменника, мають ще обставинний відтінок ("будучи", "бувши"...) або відділені від іменника іншими членами речення:

Дезорганізований раптовістю нічної атаки, ворог не встиг учинити скільки-небудь сильного опору (Гончар).
У червонім намисті, зав'язана великою хусткою, Марта була б дуже гарною молодицею (Нечуй-Левицький).


г)Дієприкметниками та прикметниками (як із пояснювальними словами, так і без них), що стосуються особових займенників:

Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися (Котляревський).
Вона стоїть навпроти Сагайди, маленька, мов куріпка на межі (Гончар).


д)Іменниками в непрямих відмінках (з прийменниками або без них), щоб надати їм більшої ваги порівняно з іншими членами речення:

Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакачуваними по лікті, з чорними косами, вона [Мотря] була ніби намальована на білій стіні (Нечуй-Левицький).
До неї наближалась мати... Іллевського, невисока, досить повна жінка, з кошиком у руці (Гончар).


Примітка. Не виділяються й не відокремлюються комами означення з пояснювальними словами або без них, коли вони за змістом невіддільні від слів, яких стосуються:

Минаючи убогі села
Понаддніпрянські невеселі,
Я думав... (Т. Шевченко).


18. Для виділення відокремлених уточнювальних обставин місця, часу тощо:

Внизу, в гущавині, було тихо, свіжо (О. Гончар).
Над головою старого, на ріжку скрині, потріскувала саморобна воскова свічка (М. Стельмах).
Восени, перед відльотом у вирій, тривожиться і табунами збирається птаство (М. Стельмах).


19. Для виділення відокремлених уточнювальних обставин часу, місця тощо:

А вечорами, по роботі, він не раз до пізньої ночі ходив у важкій задумі по болотистих улицях Борислава (Франко).
Сьогодні вранці, під час перерви, побачивши, що Кажан пішов у сад, Олег кинувся нагору, до його кімнати (Донченко).


20. Для виділення відокремлених обставин, виражених дієприслівниковими зворотами:

Маруся, вийшовши з кімнати, засоромилась (Квітка-Ос нов'яненко).
Почали люди серпи гострити, лаштуючись до жнив (Коцюбинський).

Примітка. Дієприслівниковий зворот, який стоїть після сполучників і, та, а, що з'єднують однорідні присудки, виділяється комами з обох боків:
Прислухались і, не вірячи самі собі, одхиляли сінешні двері (Коцюбинський).


21. Для виділення відокремлених обставин, виражених одиничними дієприслівниками, коли вони означають час, причину, умову дії:

Повечерявши, полягали спати (Панас Мирний).
Прощаючись, Багіров відкликає Ясногорську вбік (Гончар).
Не повіривши, Чабанчук кинувся в канцелярію (Донченко).


Примітка. Одиничні дієприслівники, що стоять безпосередньо при присудку й мають значення прислівника, комами не відокремлюються:

Вона сиділа замислившись (Яновський).
Ідуть дівчата в пале жати
Та, знай, співають ідучи (Шевченко).
Із вирію летять курличучи ключі (Зеров).


Схожі за темою публікації:
Готуємось до ЗНО: Українська мова. Правила вживання тире
Готуємось до ЗНО: Правила вживання апострофа та м'якого знака
Як заробити максимум на ЗНО: Українська мова та література
Екранізовані твори українських письменників, які включені до шкільної програми і ЗНО
Готуємось до ЗНО: Цитати про українських письменників
До Дня української писемності та мови. А Ви говорите правильно?
2014-04-17  |  Автор:  |  http://www.pravopys.net/

Віповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції сайту "Освітній портал" може не співпадати з думкою авторів публікації.

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.

Для отримання статей поштою Ви маєте зареєструватись
та налаштувати параметри розсилки в персональному акаунті.

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2019рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия