www.osvita.org.ua
Статті з питань освіти // Дос'є професії: Логістик
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Статті з питань освіти
Архів статей
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама
Дос'є професії: Логістик
До кінця 1990-х про професію "логістик" в країнах СНД практично ніхто не чув, у ВНЗ не було такої навчальної дисципліни. Наразі логістик - професія відома і поважна.

Сучасні довідники логістику визначають наступним чином: "Наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також про передачу, зберігання та обробку відповідної інформації". З практичної точки зору, логістика - це розгляд всіх бізнес-процесів компанії скрізь призму витрат. Такий підхід дозволяє контролювати і оптимізувати витрати.

Скорочуючи торговельні та виробничі витрати, оптимізуючи ланцюжок поставок, витрати на зберігання та дистрибуцію товарів, логістик сприяє зниженню витрат, що в кризові часи є ключовим показником ефективності роботи будь-якої організації. Наприклад, для виробничих компаній скорочення логістичних витрат приблизно на 1% може на 10% збільшити прибуток від продажу.

Посада "логістик" з'являється в штаті виробничої компанії тоді, коли її керівництво приймає рішення оптимізувати не тільки виробництво, але й постачання та постачання продукції покупцям. Логістик розраховує: куди, як, в яких кількостях, коли і за якою ціною потрібно постачати товари, щоб мінімізувати витрати. З розвитком глобальних ринків логістика стала розглядатися як частина більш загальної дисципліни - "прок'юремент".

Основні вимоги до логістика

Люди приходять в цю професію зі сфери виробництва, торгівлі, дистрибуції. Логістика - більш практика, ніж теорія. Через складність професійних завдань які стоять перед фахівцями цієї області, спеціалізуватися в логістиці під силу людям, які вже мають вищу освіту (математичну або технічну).

Функціональні обов'язки логістика залежать від того, в якій сфері (транспортній, збуту, закупівельній, складській, виробничий) та / або компанії він працює. Типові обов'язки логістика у невеликій компанії - це:
- робота з постачальниками і клієнтами (оптимізація процесів доставки, зберігання і відвантаження товару);
- оформлення вантажів на митних терміналах;
- інформаційний супровід вантажу, контроль за оформленням документації відповідно до вимог замовника;
- отримання необхідних дозволів, сертифікатів, ліцензій на ввезення (вивезення) товарів;
- оформлення та тимчасове зберігання вантажу на митних та інших складах;
- контроль і координація роботи складу, транспортної служби;
- страхування вантажів в страхових компаніях;
- прогнозування оптимальних закупівель;
- маршрутизація вантажів;
- проведення маркетингових досліджень.

У число основних обов'язків топ-менеджера з логістики великої компанії входять більш складні завдання:
- розробка та узгодження логістичної стратегії з маркетинговою та виробничою;
- розподіл повноважень з управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками між підрозділами;
- планування і бюджетування діяльності логістичного спрямування;
- узгодження інтересів постачальників продукції, транспортних та інших логістичних посередників;
- планування інвестицій у розвиток логістичної інфраструктури (транспорт, інформаційна система, складське господарство);
- визначення структури інформаційної підтримки логістики, вибір оптимальних технологічних і програмних рішень;
- встановлення політики управління персоналом логістичної служби, програм навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
- управління системою запасів, складування, транспортування і т. п.

Але найважливішими завданнями для логістів всіх рівнів є оптимізація витрат на логістику і керування ризиками.

Логістична складова присутня в будь-якій галузі бізнесу, тому професійний логістик має розбиратися і в економічних, і в технічних питаннях.

Математичні знання: основи проектування логістичних систем та формування логістичних зв'язків; математичне моделювання, методи оптимізації. Будь-які процеси - розрахунок товарних запасів, виявлення сезонних залежностей, розробка раціональних схем руху вантажопотоків і т. п. вимагають ретельного планування та аналізу.

Знання в області економіки та менеджменту: принципи прогнозування і планування в логістиці, планування виробництва, організація вантажних перевезень на всіх видах транспорту; основи бухобліку, методи планування запасів і управління ними; принципи організації складського господарства; структура управління компанією; порядок розробки бізнес-планів, договорів, угод, контрактів. Логістик має вміти не тільки грамотно організувати закупівлю, транспортування, зберігання і збут продукції, але й аналізувати майбутні обсяги продажу і прибуток.

Керівник відділу логістики повинен координувати роботу своїх підлеглих і взаємодіяти із співробітниками інших підрозділів (фінансового, виробничого відділів, відділів постачання, продажу і т. д.), а значить, йому необхідно знання менеджменту і основ управління персоналом.

Знання в області юриспруденції: закони та інші нормативні правові акти, що регламентують комерційну діяльність; основи митного, транспортного та страхового законодавства; вимоги до оформлення постачальницької, транспортної, складської, збутової і фінансової документації, правила і норми охорони праці. Крім того, логістик має постійно відстежувати зміни в законодавстві, що стосуються спеціалізації компанії, в якій він працює.

Знання в області маркетингу: основи маркетингу; аналіз ринків, методи вивчення попиту на продукцію; аналіз конкурентоспроможності; рекламних та PR-технологій і т. п.

Знання іноземних мов, норм зовнішньоекономічної діяльності: усне і письмове володіння іноземними мовами, знання Incoterms - міжнародних правил для тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі; володіння основами ділового листування; знання особливостей всіх видів міжнародних перевезень і т. п.

Знання сучасних ІТ-технологій: методи автоматизації документообігу та обліку товарів; сучасні ERP-системи і логістичні інформаційні системи.

Де можна вивчитися на логістика

В Україні ВНЗ вперше розпочали здійснювати підготовку фахівців з логістики у 2000 році - спеціальність швидко набула популярності серед абітурієнтів. Дисципліни "логістика", "управління ланцюгами поставок", "логістичні дослідження", "інформаційні системи і технології в логістиці", "складська справа" викладаються також на економічних факультетах. Бажаючі можуть не тільки отримати другу вищу освіту за цією спеціальністю, а й пройти навчання за програмою МВА ("Логістика та управління ланцюгами поставок").

В Україні підготовку логістиків здійснюють Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана (КНЕУ), НУ "Львівська політехніка" (НУ"ЛП"), Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ), Харківський національний економічний університет (ХНЕУ) та ін. У 2005 році була створена Українська логістична асоціація.

Особисті якості логістика

Роботодавці, як правило, очікують, що логістику притаманні такі риси:
- аналітичне системне мислення;
- практична кмітливість, дбайливість;
- організаторські здібності;
- висока комунікабельність, толерантність;
- уважність, пунктуальність;
- вміння розподіляти увагу на вирішенні кількох завдань одночасно;
- мобільність (готовність до постійних робочих поїздок);
- готовність до виконання рутинної "паперової" роботи.

Обсяг вимог, яким повинен відповідати логістик, дуже великий: вміти рахувати, як математик; аналізувати товарні запаси і вивчати структуру попиту, як маркетолог; наймати виконавців, як ейчар; керувати працівниками, як управлінець.

Кар'єрні перспективи

Сьогодні, розглядаючи резюме кандидата, роботодавець більше уваги приділяє наявності досвіду роботи, ніж профільної освіти, - відсутність спеціальної освіти не є перешкодою для побудови кар'єри в цій галузі. Поки на ринку праці діє негласне правило: чим більше досвід роботи, тим вища зарплата. При зацікавленості у кар'єрному зростанні працівник може отримати другу вищу освіту за спеціальністю "логістика" або без відриву від роботи закінчити спеціалізовані курси.

Особа, яка не має досвіду роботи, може претендувати на вакансію спеціаліста, координатора або оператора. Оптимальним майданчиком для професійного зростання наразі є складська логістика. Якщо "простий комірник" орієнтований на досягнення результату, ретельно працює, освоює нові технології, розвиває менеджерські навички, постійно займається самоосвітою, то за два-три роки він здатний вирости до керуючого складським терміналом.

Студенту старших курсів або молодому спеціалісту, який закінчив профільний факультет, корисно попрацювати стажистом в логістичному підрозділі великої компанії. Накопичив професійний досвід, розібравшись в організації бізнес-процесів, побачив "зсередини" роботу всіх підрозділів, він через кілька років зможе зайняти посаду керівника середньої ланки. Подальша кар'єра багато в чому залежить від особистісних якостей: здатності до навчання, готовності освоювати нові обов'язки, управлінських здібностей, орієнтації на кар'єрне зростання.

На ринку праці наразі найбільш затребувані кандидати, які мають досвід роботи в західних компаніях (не менше двох років), фахівці із закупівель, міжнародних перевезень. Роботодавцями високо цінується профільна освіта, здобута у західних ВНЗ та участь у "свіжих" програмах підвищення кваліфікації.

Оскільки основне завдання логістика - оптимізація управління матеріальними потоками, від їх професіоналізму безпосередньо залежить зниження витрат - а значить, і підвищення прибутковості бізнесу. Тому логістики відносяться до числа високооплачуваних працівників. Попит на них постійно зростає, причому найближчим часом ця тенденція збережеться. У період кризи висококласні логістики починають цінуватися вище, ніж ІТ-фахівці.

За матеріалами журналу "Менеджер по персоналу"
2011-11-25  |  Автор: Котлукова Світлана

Віповідальність за зміст публікації несуть їх автори, думка редакції сайту "Освітній портал" може не співпадати з думкою авторів публікації.

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.

Для отримання статей поштою Ви маєте зареєструватись
та налаштувати параметри розсилки в персональному акаунті.

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2019рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия