реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Що таке ЕCTS?

Європейська кредитно-трансферна система (ЕCTS) – це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Система ЕCTS заснована на оцінюванні всих видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі.

ECTS базується на тому принципі, що студент стаціонару за навчальний рік повинен отримати 60 кредитів. Кредити у даній системі можна отримати лише при успішному виконанні роботи, передбаченої навчальним планом. Робоче навантаження студента у системі ECTS складається із відвідування лекцій, семінарів, самостійних та індивідуальних занять, підготовки власних проектів, сдачі іспитів тощо.

Шкала оцінювання за системою ЕCTS

Оцінка за шкалою ECTS Відсоток студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки Визначення Оцінка За національною системою
A 10 ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 (відмінно)
B 25 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре)
C 30 ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок
D 25 ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно)
E 10 ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX - НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 2 (незадовільно)
F - НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс
Порівняння із шкалою національної системи освіти - за матеріалами КНТЕУ

Офіційне трактування ECTS:

Попередня сторінка розділу: Впровадження БП в Україні

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.