реєстрація

Зверніть увагу!

Рівні навчальних програм

Система дистанційного навчання включає програми і курси різноманітних рівнів.

1. Початкова освіта
Програми і курси, призначені для учнів віком 5-11 років: уроки читання, письма, арифметики, музики. Значна частина курсів має ігрову форму, оптимальну для дитячого сприймання. Частина таких курсів може бути використана для певних груп дорослого населення з метою допомоги у вихованні дітей. Батьки можуть об'єднуватися і створювати так звану "батьківську школу", приклади якої вже були в Інтернет.

2. Середня освіта
Курси відповідають типу і рівню середньої освіти. На цьому рівні активно застосовуються освітні ігри з розгалуженою участю по комп'ютерних мережах.

3. Середня професійна освіта
Курси і програми для тих, хто закінчив школу. Курси дозволяють здобути професію, проте нижчого рівня кваліфікації, ніж курси на здобуття ступеня.

4. Підготовчі курси
Курси, що готують до навчання на підвищення кваліфікації. Використовуються також різноманітні олімпіади, що дозволять внести змагальний елемент до навчання.

5. Вища освіта
Програми на здобуття ступеня бакалавра, магістра або дипломованого фахівця. Велике значення має те, що особи, які проживають у зарубіжних країнах, можуть здобувати освіту рідною мовою, що не є Державною в країні їхнього проживання.

6. Післядипломна освіта
Науково-освітні програми для здобуття ступеня кандидата і доктора наук.

7. Додаткова освіта
Скорочені програми для осіб, які вже мають вищу освіту, але в іншій галузі знань. Курси для здобуття додаткових знані у галузі, пов'язаній з професійною діяльністю осіб, які вчаться Наприклад, курси підвищення кваліфікації, курси іноземної мови, нові досягнення в окремих науках.

Суттєвим є те, що фахівці, які працюють на міжнародному рівні, можуть здобувати освіту в тій країні, в якій вони працюють. Це особливо важливо для фахівців з міжнародного бізнесу.

8. Професійні курси
Націлені на здобуття практичних навичок, наприклад, курси машинопису, бухгалтерські курси. Такі курси є складовою навчання, коли проводяться і практичні заняття, на яких обробляються сформовані навички. Сюди ж слід віднести і дистанційне тестування. Тест на знання української мови як іноземної може складатися за допомогою комп'ютерних телекомунікації на відстані, з будь-якої країни світу.

9. Курси соціального спрямування
Наприклад, курси навчання населення правил поведінки $ випадку стихійних лих, правил вуличного руху та ін. До цієї групи входять і курси ліквідації неписемності, якщо вони націлені на певні групи населення, наприклад, етнічні меншості.

Система освіти, що розвивається дистанційно, є відкритою, це надає освітні можливості всім бажаючим. Система, з одного боку, дозволяє задовольнити освітні потреби осіб, які вчаться, а з іншого, є суспільно корисною в соціальному сенсі, забезпечуючи заповнення дозвілля, дозволяючи підвищити інтелектуальний і культурний рівень тих, хто навчається.

(За матеріалами Кухаренко В. М., Рибалко О. В.,
Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування.
Дистанційний курс: Навчальний посібник.
3-є вид./За ред. В. М. Кухаренка -
Харків: НТУ "ХПІ", "Торсінг", 2002. - 320 с.)

Попередня сторінка розділу: Інформаційні статті щодо ДО

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.