Дистанційна освіта // Інформаційні статті щодо ДО // Критерії якості дистанці...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

Критерії якості дистанційної освіти

Зрозуміло, що якість університетських курсів дистанційної освіти, які надаються в електронному вигляді, має бути не нижчою за якість традиційного навчання. Директор відділу дистанційної освіти одного з університетів у штаті Колорадо вважає, що для цього, насамперед, необхідно ретельно підібрати викладачів для роботи на онлайнових курсах і забезпечити їм потрібну підготовку і технічну підтримку. Студенти, які навчаються он-лайн, також потребують академічної і технічної підтримки. Певні зусилля доведеться прикласти до розробки середовища навчання, і, насамкінець, необхідно контролювати стан технологічної бази і передбачити можливість ії удосконалення.

Оскільки усе збільшується кількість університетів з дистанційної освіти, зростає значущість питань якості освіти. Оцінюючи роботу системи в цілому, слід визначати якість підготовки, власне процес і результати навчання. У цій статті зроблено спробу розробити критерії якості підготовки онлайнового навчання, не висвітлюючи питань, пов'язаних з оцінюванням ефективності процесу онлайнового навчання в цілому.

Філіп Кросбі у праці "Невловима якість: мистецтво нею управляти" (1996) визначає якість просто як відповідність раніше розробленим нормам. У багатьох випадках в університетах не розроблені стандарти, з якими буде порівнюватися якість навчальних програм. Критерії, що використовуються під час оцінюванні якості програм очного навчання, не завжди можна застосувати безпосередньо до онлайнових дистанційних курсів. В університеті Реджис були розроблені нормативи якості програм і послуг, що пропонуються студентам, які навчаються дистанційно. Можливо, цей досвід виявитися корисним для інших освітніх закладів, які бажають переконатися у достатньо високому рівні пропонованих ними програм.

Про Університет Реджис. Університет Реджис - гуманітарний університет ордену єзуїтів, розташований у Денвері, штат Колорадо (США). За останні двадцять років в університеті було розроблено численні програми навчання в університеті й аспірантурі, які призначені передусім для дорослих людей, що працюють. Нині за цими програмами навчається більше 11 тис. осіб, середній вік студентів становить 38 років. Програми передбачають можливість прискореного навчання, а до викладання як ад'юнкт-викладачів широко залучаються спеціалістів, що працюють. Це відділення університету називається Школою професійного навчання і має чотири підрозділи: чотирирічні програми здобуття ступеня магістра, аспірантські програми, програми підготовки вчителів і програми корпоративної підготовки/підвищення кваліфікації.

У 1992 р. в Університеті Реджис було розроблено першу програму електронної дистанційної освіти. Викладання здійснювалося кабельним телебаченням на всій території США. За багатьма показниками програма була унікальною. Курси складалися з шести етапів по вісім тижнів кожний і викладалися протягом усього року. Заняття подавались як телевізійна презентація студентській аудиторії з конкретними прикладами, навчальними фільмами, знятими на виробництві або в общині, та документальними зйомками. Студенти регулярно спілкувалися зі своїми викладачами через систему мовних повідомлень.

Програма в США передавалася кабельною мережею Міnd Ехtеnsіоn Unіvеrsiti (МЕU). Вона стала найбільшою з телевізійних програм здобуття ступеня, розрахованих більш як на 1000 студентів. З часом програма перемістилася у ще більшу мережу, яка пропонує різні програми з Інтернету в США і за кордоном.

Програми, як і раніше, передбачали надання прискорених восьмитижневих курсів протягом усього року, залучення значної кількості ад'юнкт-викладачів і широкий спектр послуг, призначених для учнів старшого віку. Нині он-лайн у повному обсязі пропонуються дві чотирирічні програми здобуття ступеня бакалавра і чотири аспірантські програми. У 2002 р. до університету Реджис зараховано близько 3000 студентів на більш ніж 11000 окремих курсів. Інноваційний підхід до вищої освіти такого масштабу, що передбачав широке використання у навчальному процесі технологічних засобів навчання, немислимий без постійного ретельного контролю якості навіть у перехідний період. Особливо важливим у цій ситуації стає визначення критеріїв оцінювання якості. У цьому випадку треба зосередитися на кінцевій думці користувача про дистанційну освіту і на елементах, необхідних для задоволення потреб студентів.

Застосування традиційних критеріїв якості у технологічній вищій освіті

Чи можна застосовувати традиційні критерії якості до ключових аспектів дистанційної освіти в технологічному навчальному середовищі? Ключовими аспектами вважають:

 • кваліфікований викладацький склад;
 • педагогічну майстерність;
 • розробку курсу з додаванням елементів, зумовлених застосуванням технологічних засобів навчання;
 • роботу студентських служб.

Викладацький склад. Будь-яке обговорення проблем якості дистанційної освіти неминуче стосуватиметься підбору, перепідготовки і підтримки викладацького складу, який бере участь у технологічній програмі навчання. У традиційному академічному середовищі викладачі ретельно відбираються за дуже жорсткими критеріями, які в основному мають академічний характер, з урахуванням супутніх факторів, наявності дослідницьких робіт і публікацій тощо. Критерії підбору викладачів для програм дистанційної освіти мають бути перш за все академічними. В Університеті Реджис усі викладачі (які працюють постійно або як ад'юнкти) проходять атестацію на відповідність єдиним академічним стандартам, повинні мати ступінь магістра або доктора, а також проводити дослідницьку діяльність у сфері, безпосередньо пов'язаній з курсом, що викладається. Викладачі, які працюють у сфері дистанційної освіти, повинні також мати базові технічні здібності та навички спілкування он-лайн, що відповідають навчальному середовищу. Це - вміння користуватися комп'ютерами для групових занять он-лайн і асинхронних групових обговорень, а також перевіряти і коментувати роботи студентів та повертати їх електронною поштою. В інтенсивних або прискорених програмах навчання дуже важливо достатньо швидко перевірити і повернути роботу студенту до надходження наступної роботи. На це часто відводиться не більше тижня.

Оцінювання. Для перевірки придатності викладача до роботи в онлайнових програмах передбачено процедуру, що отримала назву "Оцінювання он-лайн". Протягом тижня, працюючи он-лайн, кандидат повинен оволодіти новими навичками і продемонструвати свій досвід.

Викладач повинен:

 • взяти участь в асинхронному обговоренні курсу, виступаючи поперемінно як учасник і як викладач; викладач-спостерігач не бере участі у дискусії, але може керувати або заохочувати її;
 • подати на перевірку письмову роботу, яку йому повернуть, - тим самим кандидат демонструє, що він у змозі створити додаток і відіслати його, а також відкрити отриманий ним додаток;
 • перевірити роботу он-лайн, прокоментувати її і виставити підсумкову оцінку;
 • продемонструвати розуміння важливості взаємодії при навчанні он-лайн, тобто того, що в процесі дистанційної освіти студенти мають постійно відчувати готовність викладача відповісти на їхнє електронне повідомлення, репліку на форумі та подану курсову роботу.

Описаний процес розглядається швидше не як випробування, а як можливість набути певних навичок й умінь і розвинути їх. Однак для того щоб викладачу дозволили брати участь у навчанні он-лайн, він повинен продемонструвати відповідні здібності та зацікавленість.

Педагогічна майстерність. Результати навчання багато в чому залежать від того, як викладач подає і пояснює матеріал. Нові моделі навчання значну частину відповідальності за засвоєння матеріалу покладають на студентів. Однак педагогічна майстерність викладача у розробках стратегій онлайнового навчання залишається важливою.

Підготовка викладачів. Нині курс підготовки викладачів складається з двох частин. Це формування навичок користування системою надання курсу (власне технічна сторона питання), стратегії розподілу часу і способи організації файлової системи (для обробки студентських робіт, які присилаються і відсилаються) та методи підвищення ефективності онлайнового навчання (онлайнові дискусії, "чати", повідомлення електронною поштою тощо). ВНЗ постійно удосконалює і поглиблює свою концепцію онлайнового викладання і навчання та інформує про це викладацький склад, для чого було створено спеціальний онлайновий центр. Він подається як інтернет-сайт, де викладачі можуть ознайомитися з додатковими матеріалами, не включеними до підготовчих занять, а також знайти інформацію, яка постійно оновлюється, наукові статті й звіти про дослідження у галузі онлайнового викладання і навчання. На сайті також є форум для асинхронної дискусії, де викладачі можуть обговорювати свої успіхи і невдачі.

Нині в Університеті Реджис ведеться підготовка до онлайнової доставки посібника з онлайнового викладання. Його буде доповнено частими неформальними зустрічами викладачів, які навчаються, з експертами у відповідній галузі. Під час зустрічей можна буде обговорити усі питання, що виникли, такі, наприклад, як проведення асинхронних дискусій он-лайн. Плануються також зустрічі, присвячені методам оцінювання, плагіату в Інтернеті, новим досягненням техніки, створенню Інтернет-сторінок для викладання і навчання. Усі ці зміни і доповнення розробляються на прохання викладачів і за їхньої безпосередньої участі.

Підтримка викладачів, які працюють он-лайн. Для підтримки викладачів дистанційних курсів Університет Реджис запрошує компетентного спеціаліста з онлайнового навчання, який оперативно відповідає на будь-які питання, що стосуються викладання і навчання телефоном, електронною поштою або особисто.

Прагнучи зберегти час викладачів, адміністрація університету намагається дати їм можливість сконцентрувати свою увагу на студентах, не відволікаючись на технічні й адміністративні проблеми. Викладач відділу дистанційної освіти надає технічну підтримку в основному за вимогою; однак він (або вона) може сам звернутися до викладача, що працює он-лайн, якщо на підставі питань і проблем студентів, у нього склалося враження про наявність труднощів.

Як і у випадку з підготовкою викладачів для роботи он-лайн, підтримка в основному здійснюється у трьох напрямках:

 • технологічний: будь-які неполадки та удосконалення системи, комунікаційні труднощі та неймовірна кількість інших проблем, які виникають при експлуатації дуже складної техніки, як та, що використовується у дистанційній освіті;
 • педагогічний: як організувати групові проекти, як забезпечити курс додатковими посиланнями, як користуватися такими опціями, як електронна залікова книжка тощо;
 • адміністративний: складання списків груп, зв'язок зі студентами, в яких змінилася електронна адреса, питання оплати, заявки на участь у інших курсах.

Такі заходи мають сприяти створенню згуртованого співтовариства викладачів, які підтримують один одного і студентів. Ентузіазм і постійні відкриття нових особливостей і можливостей навчання он-лайн - один із найважливіших позитивних моментів онлайнового спілкування в академічному середовищі.

Підготовка курсових матеріалів. Спосіб подання змісту курсу значною мірою впливає на ефективність навчання. У процесі технологічного навчання виникає необхідність оптимізувати використання технологічних можливостей для удосконалення курсових матеріалів і створення ефективного інтерактивного навчального середовища.

Єдина модель навчального плану. Концепція містить певним чином структуризовану модель викладання, яка полягає в тому, що викладацький склад колективно розробляє зразок навчального плану для кожного курсу, який включено до програми. Курси не належать одному з викладачів, а перебувають у розпорядженні ВНЗ, який домовляється з колективом викладачів про розробку цих зразків. Усі викладачі використовують підготовлені зразки як основу навчального плану курсу і користуються одним текстом і навчальними ресурсами. Така модель дає університету можливість забезпечити високу якість ресурсів і технології кожному курсу і вжити необхідні заходи для контролю якості. Якби кожний викладач самостійно розробляв власний спеціалізований курс, подібна модель виявилася б неприйнятною.

Розробка курсів, які пропонують он-лайн, ведеться під суворим контролем відповідних академічних підрозділів Школи професійного навчання. Для підвищення ефективності навчання та естетичного рівня курсів у Школі було створено відділ дистанційного навчання. Співробітники цього відділу тісно співпрацюють з представниками академічних підрозділів у процесі переведення традиційного курсу в галузь технологічного навчання, що дає можливість досягти оптимального застосування технологічних опцій для підвищення ефективності викладання он-лайн. Відділ розробляє методи викладання, проводить підготовку викладачів і надає технічну підтримку викладачам і студентам онлайнових курсів. Відділ дистанційної освіти координує вибір і застосування системного програмного забезпечення, організовує підтримку сервера та послуги Інтернет-провайдера. Тому відділ дистанційного навчання стає дуже важливою частиною механізму забезпечення якості у Школі професійного навчання. Розробка онлайнового курсу в Університеті Реджис проводиться командним методом. У команді беруть участь викладачі певної навчальної дисципліни, педагоги, розробники мульти-медійного оформлення та бібліотекарі. Роботу команди очолюють педагоги. Участь у процесі розробки викладачів, які працювали з цим курсом у традиційній обстановці, сприяє виробленню найбільш прийнятних методів і створенню динамічних навчальних ситуацій.

Зразки навчального плану. На допомогу викладачам відділ дистанційного навчання підготував інструкції з розробки курсу. Як правило, викладачі не намагаються розробити власну стратегію викладання у педагогічних термінах. Вони покладаються на свій досвід та інтуїцію. Навіть досвідченим викладачам буде складно виділити й оцінити результати курсу, навчальні матеріали, оформлення курсу і хід занять. Педагоги керують підбором і застосуванням технічних можливостей, таких як відео, анімація, фотографія, графіки, діаграми та ілюстрації, які дають змогу досягти потрібних результатів навчання. Перед початком роботи з викладання курсу необхідно підготувати:

 • чіткі вимоги до результату навчання на курсі;
 • детальний навчальний план, який вміщує щотижневий графік викладу матеріалів курсу і попередній план оцінювання навчання;
 • деякі замітки про завдання, які забезпечать краще засвоєння змісту курсу та стратегії найкращого подання змісту он-лайн.

Найбільшою складністю для викладачів є підготовка занять. З погляду традиційного навчання, єдиним засобом подання змісту курсу студентам було особисте викладення - лекція. Вона доповнювалася традиційними завданнями, такими як читання, дослідження, написання робіт і, зрозуміло, обговорення. Нині багато викладачів збагачують процес викладання різноманітними методиками: вирішення проблем малими групами, рольовими іграми, короткими презентаціями тощо. При розробці курсу розглядаються всі методики, що застосовуються викладачами, які беруть участь у процесі, для того, щоб забезпечити найбільш ефективне використання їх у технологічному навчальному процесі. Мультимедійні компоненти підбирають спільно і педагоги, і технічні спеціалісти. Уже розроблені рекомендації щодо застосування відеоматеріалів, а з часом з являться аналогічні інструкції з використання відеофрагментів у онлайнових курсах. Очевидно, що доречно використовувати стрім-відео у тих випадках, коли потрібне більш детальне пояснення з прикладами. Стрім-відео знімається у студії. Тривалість фрагмента зазвичай обмежена 12-15 хвилинами з міркувань якнайліпшого засвоєння, так і пропускної спроможності електронної мережі. Анімаційні та графічні фрагменти навчальних матеріалів зазвичай підбираються так, як і для традиційних очних занять.

Студентські служби. Найважливішим показником якості програм дистанційного навчання є доступність студентських служб для усіх студентів. До студентських служб належать ряд підрозділів університету, що забезпечують різні потреби студентів. Для успішної роботи ВНЗ надійна і якісна діяльність студентських служб винятково важлива. Зазвичай подібні служби в кампусах добре розвинуті й цілком задовольняють повсякденні потреби студентів. Однак зі збільшенням сектору дистанційної освіти, а також кількості студентів, які навчаються традиційно і хочуть скористатися перевагами гнучкого графіка навчання он-лайн, працівники вищої освіти повинні надати доступ до студентських служб усім студентам. Традиційні студентські служби займаються грошовими відносинами між студентами і ВНЗ (рахунками студентів, фінансовою допомогою, грантами, штрафами за паркування тощо), академічними питаннями (академічним консультуванням, регістрацією, допуском у бібліотеку, оцінками, вимогами до випускників) та іншими "соціальними" моментами, такими як охорона здоров'я, консультування з працевлаштування, керівництво кампусом і допомога студентам, які мають дітей. В усіх кампусах студентам забезпечений доступ до подібних служб. Оскільки студенти, які навчаються дистанційно, не в змозі відвідувати кампус, адміністрація намагається надати їм можливість онлайнового доступу до студентських служб.

Державний департамент освіти США, розуміючи всю масштабність завдання із забезпечення студентів онлайновими студентськими службами, ухвалив рішення спонсорувати Об'єднання із забезпечення можливості навчання у будь-який час у будь-якому місці (LААР), до якого увійшов і Університет Реджис. Об'єднання призначене для розробки комп'ютерних програм, які б забезпечили студентам можливість доступу до студентських служб он-лайн. Кожен із тих, хто бере участь у роботі університетів, займається одним аспектом діяльності студентських служб, а потім усі ВНЗ обмінюються розробленими програмами. Уже минуло два роки з трьох, відведених на цю роботу. Тим часом Університет Реджис продовжує самостійно розвивати студентські служби. Восени 2001 р. планувалося розпочати реєстрацію студентів он-лайн, а також забезпечити студентів можливістю обмеженого доступу з персонального комп'ютера до їхніх академічних особових справ. Надання бібліотечних послуг в Університеті Реджис уже добре відпрацьовано і може бути зразком для інших ВНЗ. Спільно з книготорговельною фірмою було відкрито книжковий Інтернет-магазин.

Технологія. Будучи єзуїтським університетом, Реджис пишається тим, як поєднуються в ньому жорсткі академічні вимоги з індивідуальним підходом до потреб кожного студента. У процесі очного навчання викладачам рекомендовано відмовитися від тривалих лекцій і замінити їх поєднанням лекцій з обговоренням, роботою в невеликих групах та індивідуальними повідомленнями студентів. Переведення організованого таким чином навчального процесу в Інтернет ставить перед викладачами, допоміжним і технічним персоналом складні та захоплюючі потреби. Оскільки студенти живуть і працюють у різних часових поясах, більшість програм дистанційного навчання пропонуються в асинхронному режимі. Синхронні методики іноді використовуються як додаткові.

Мінімальні технічні вимоги. Студенти повинні мати мінімально необхідні апаратні й програмні засоби. Вимоги до комплектації комп'ютера такі: 1) процесор Pentium або еквівалентний (Мас) - (мінімум 64 МВ RАМ, рекомендується 128 МВ КАМ); 2) монітор не менше "15", система відтворення кольору (16-біт) і роздільна здатність 800x600; 3) СD-ROM; 4) модем (мінімум 28,8 К, рекомендується 56 К; 5) звукова карта і колонки; 6) графічна карта. Окрім цього, буде потрібний відеомагнітофон формату VHS. На комп'ютер потрібно встановити таке програмне забезпечення: 1) Місrоsоft Office 97 чи вище (бажано професійна версія); 2) Місrоsоft Internet Explorer 5,5 чи вище або Netscape Navigator 4,7 чи вище; 3) Adobe Reader; 4) найновіші антивірусні програми, що оновлюють щомісяця (рекомендується Norton Utilities або Мс Аffe). Рекомендується також установити медіапрогравач, наприклад Quick Тіmе. За винятком Місrоsоft Оffice, усі програми з поясненням щодо завантаження і встановлення можна знайти в Інтернеті безплатно.

Студент також повинен мати можливість надійного доступу в Інтернет із дому через провайдера. Навіть якщо у студента є можливість доступу в Інтернет з роботи, у робочий час у нього може не бути достатньо часу на виконання домашнього завдання. Передбачається, що в 2002 р. студентам буде потрібний програвач DVD).

Дошка оголошень (іноді її інакше називають дискусійним форумом) - місце, де проводяться дискусії з питань, що вивчаються. Більшість програм, що для цього використовуються, дають можливість стежити за перебігом обговорення і визначити, хто і як часто бере в ньому участь. Завдяки цьому викладач може оцінити, як студенти засвоюють поняття, і спрямувати дебати так, щоб ще раз обговорити недостатньо зрозумілі моменти. "Чати" використовуються час від часу як додаткова можливість взаємодії. Однак, оскільки студенти живуть і працюють у різних часових поясах, вони не завжди можуть підключитися до цих занять. Мінімальні технічні вимоги переглядаються щорічно. Адміністрація університету намагається якомога раніше повідомити студентів про зростання вимог до технічної оснащеності.

Залучення зовнішніх ресурсів. Школа професійного навчання широко залучає ресурси із зовні, завдяки чому стало можливим розробити курси та організувати відповідні служби без великих капіталовкладень на створення студій і великих систем серверів в університеті. Для того щоб здійснювати надійне і безперебійне обслуговування студентів, Школа вирішила залучити для забезпечення програм дистанційного навчання комерційні сервери, які працюють безперебійно і мають достатню пропускну спроможність, апаратну й програмну надлишковість і відображення, щоб надати студентам надійну підтримку в будь-який день тижня. Залучення зовнішніх ресурсів дає університету змогу ефективно використовувати останні досягнення техніки, які б не вдалося забезпечити за рахунок внутрішніх можливостей. У розробці онлайнових курсів беруть участь академічні підрозділи, персонал відділу дистанційного навчання та відповідні підрядники. Серед підрядників - телестудії, графічні студії, дизайнерські компанії, а також окремі художники, дизайнери, технічні консультанти і програмісти. їхній досвід дає університету можливість створити Інтернет-курси найвищої якості з найменшими витратами.

Обговорюючи питання якості дистанційного навчання на основі Інтернет, знову і знову треба повертатися до потреб студентів і пошуку ефективних способів забезпечення навчального процесу. Очне навчання існувало впродовж багатьох століть, тому досить складно при розробці методів електронного навчання відійти від педагогічних рішень, нав'язаних очним навчанням. Однак нові способи викладу матеріалу і спілкування зі студентами в ситуації, коли час і простір не є непереборними перешкодами, показують, що технологія відкриває перед людьми нові способи набуття та обробки знань.

Нині розробка стандартів якості ведеться у таких напрямках:

 • процес підбору викладачів і підготовка їх до онлайнового викладання;
 • постійна перепідготовка і підтримка викладачів;
 • розробка технологічного навчального середовища;
 • технічна та академічна підтримка студентів, які навчаються он-лайн;
 • технологічні політики забезпечення постійного контролю й удосконалення;
 • організація студентських служб для дистанційного навчання.

Нині у цій галузі постійно з'являється щось нове. Очевидно, що розробники електронних навчальних курсів можуть стати піонерами, які покажуть і іншим педагогам нові захоплюючі шляхи пізнання світу.

(Вільям Дж. Хассон, віце-президент, декан Університету Реджис,
м. Денвер, штат Колорадо, США та Елен К. Вотєрмен,
директор відділу дистанційного навчання
Університету Реджис, м. Денвер, штат Колорадо, США.
Переклад В.В. Сміян // Вища школа. - 2004. - №1. - С. 92 - 99)

Попередня сторінка розділу: Інформаційні статті щодо ДО

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.