Дистанційна освіта // Інформаційні статті щодо ДО // Дистанційне навчання як ...

реєстрація

Зверніть увагу!

Дистанційне навчання як воно є

Система дистанційного навчання розрахована в основному на людей достатньо свідомих, які не потребують постійного контролю з боку викладача. Тому важливу роль при дистанційному навчанні відіграє мотивація слухачів, їх здатність до самоорганізації. Останнім часом особливу роль починають відігравати ще й розвинені навики використання інформаційних технологій.

Менеджери як споживачі дистанційного навчання

Хто ж є споживачем дистанційного навчання? У першу чергу це люди, що мають гостру потребу одержати нові знання і навички, але не мають можливості надовго відірватися від основного виду діяльності (роботи або бізнесу).

Дивлячись на визначення "дистанційного студента", мимоволі робиш висновок, що більшість вітчизняних менеджерів є ідеальними споживачами послуг дистанційної бізнес-освіти. Як правило, сучасні менеджери - це люди, мотивовані на особистий розвиток і зростання, які мають значний практичний досвід і добре володіють комп'ютером. Проте недостатня поширеність технології дистанційного навчання у вітчизняній вищій школі створює серйозні перешкоди для ухвалення рішення про дистанційне навчання з менеджменту.

Передача знань при дистанційному навчанні з менеджменту

Ключовим елементом будь-якого навчання є передача і засвоєння знань. Менеджмент, зорієнтований на практичну діяльність, вимагає передачі студентам усього обсягу знань, як безумовних, так і прихованих. Нонака і Такеучі розглядають чотири способи трансформації знань:

  • соціалізація - перехід неформалізованого знання у неформалізоване. Це розвиток навичок в процесі практичної діяльності, тобто вдосконалення вже наявних навичок.
  • екстерналізація - перехід неформалізованого знання у формалізоване. Під такою трансформацією знань розуміють описання тих умінь і навичок, які використовуються, або, наприклад, виведення з практичної діяльності закономірностей.
  • комбінація - перехід формалізованого знання у формалізоване. В загальному вигляді комбінація - це створення з однієї теорії іншої теорії, досить часто ще без перевірки дослідним шляхом. Для процесу комбінації це є неможливим, оскільки будь-яка перевірка вимагає використання неформалізованих, прихованих знань, а це вже інші елементи теорії Нонака і Такеучі.
  • інтерналізація - перехід формалізованого знання в неформалізоване. Прикладом даного процесу є використання інструкції з експлуатації нового приладу. Ми вивчаємо інструкцію (формалізоване знання), а потім користуємось приладом, створюємо для себе неформалізоване знання, маючи навички з використання приладу.

В ході очного навчання з менеджменту (найбільш поширеної форми бізнес-освіти) відбувається передача і трансформація різних типів знань одне в одного. Важливу роль у процесах трансформації одного типу знань в іншій відіграє факт особистого спілкування як викладача зі слухачами, так і слухачів між собою.

Дистанційне навчання з менеджменту, порівняно з очним навчанням, має значно менший об'єм особистого спілкування, якщо таке спілкування передбачене взагалі. Це серйозно обмежує можливість передачі слухачам неформалізованих, прихованих знань і зумовлює необхідність передбачити інші методи розвитку управлінських навичок.

Проблеми використання інформаційних технологій при дистанційному навчанні

Ухвалення рішень нерозривно пов'язане з моделями поведінки і досвідом, який мають слухачі. Саме на оновлення досвіду і спрямоване навчання з менеджменту у всьому світі. Спілкування між собою допомагає слухачам обмінюватися моделями поведінки, відновлювати свої знання.

У цьому контексті електронні засоби спілкування, з одного боку, дозволяють в слушний для слухача час висловлювати свої ідеї і запитання та розміщувати їх для обговорення. Але, з іншого боку, в процесі обговорення це вимагає від учасника дистанційного навчання певної сміливості. Досить важливо подолати психологічний бар'єр і висловити свої думки.

Можливості та обмеження інформаційних технологій при дистанційній освіті

Інформаційні технології, відіграють значну роль при дистанційному навчанні менеджерів, але мають ряд істотних обмежень. В першу чергу не можна обмежуватися лише однією формою електронних комунікацій, а саме: електронна пошта, Інтернет-конференції, навчальні програми та інше. Найбільш ефективним є поєднання різних способів комунікації з особистим спілкуванням. Важливо розуміти можливості і обмеження кожної форми спілкування. Важливу роль у передачі прихованих знань при дистанційному навчанні покликані відігравати інформаційні технології та різні інтерактивні способи навчання. Відсутність щоденного особистого (віч-на-віч) контакту з викладачем та іншими слухачами замінює активне спілкування по телефону і участь в Інтернет-конференціях. Основою великої кількості управлінських навичок є вміння ухвалювати рішення. При розробці програм дистанційного навчання особливу увагу звертають на формування такого поєднання різних форм комунікації, яке дозволило б компенсувати нестачу особистого спілкування за рахунок інтенсифікації віртуального.

Невирішені проблеми дистанційного навчання

Повертаючись до труднощів розвитку дистанційного навчання менеджерів, слід зазначити, що при електронній формі спілкування джерелом знань для слухача стає не тільки викладач, як при очному навчанні, але й інші слухачі зі своїми критичними поглядами і особистим досвідом. Такий підхід є серйозною перешкодою на шляху розвитку системи дистанційного навчання менеджерів в Україні та інших країнах СНД. Ми ставимо за приклад авторитетів, ми впевнені, що завжди є хтось, хто точно знає, що потрібно робити. В учбовому процесі такою людиною, носієм досконалого професійного знання, безперечно, є викладач. Проте у даному випадку не враховується неформалізована складова знання, а саме управлінські навики, якими викладач може і не володіти у повному обсязі. А якщо він ними не володіє в достатній мірі, то і передати слухачу їх не в змозі. А ось інші слухачі курсів з менеджменту зі своїм життєвим досвідом, зі своєю історією успіхів і невдач є найціннішим джерелом неформалізованих, прихованих знань. Найціннішим, але поки що неоціненним.

За матеріалами
MBA Strategy

Попередня сторінка розділу: Інформаційні статті щодо ДО

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.