реєстрація

Зверніть увагу!

Дистанційна освіти - освітня система ХХІ століття

Здавна у людей було прагнення організувати віддалене навчання, навчання не тільки в аудиторії в присутності лектора. В основі розвитку віддалене навчання лежить принцип відділення ВНЗ й студента.

Історія розвитку ДО

Виділяються два напрямки: перший (форма асинхронного навчання) - це віддалений студент. Цей напрямок історично сформувався як заочна освіта. Другий напрямок (синхронне навчання, або дистанційне навчання в сучасному розумінні) - віддалений клас, навчання в ньому при синхронній взаємодії між тьютором і групою студентів. Як бачимо, синхронне і асинхронне навчання принципово різняться, але вони взаємозалежні і доповнюють один одне.

Дистанційна освіта, базуючись на нових технологіях, використовує весь досвід, накопичений в галузі заочної освіти. І якщо в сучасній практиці заочної освіти, у навчанні за листуванням зберігаються відомі риси асинхронного навчання, то в практику ДО прийшли нові інформаційні й комунікаційні технології, у тому числі електронна пошта, відео-конференція та ін. Ці технології в поєднанні з теорією та практикою ДО переходять у нову якість, стають "середовищем знань" (knowledge-media).

Нові інформаційні технології стали каталізатором бурхливого розвитку навчальних закладів нового типу, які за західною термінологією одержали назву мега-університети.

Якщо не брати до уваги Китай, де з 100 абітурієнтів, що поступають до мега-університетів, 77 одержують дипломи (що здається сумнівним), то простежується наступна тенденція: лише 10-20% студентів мега-університетів одержують вищу освіту, інші 80% задовольняють свої потреби в навчанні, одержують сертифікати, проміжні документи. І цього для них досить.

Knowledge-media

Кілька слів про технологію, яка застосовується в мега-університетах, про так зване середовище знань - knowledge-media. Середовище знань створюється в результаті поєднання інформаційних і комунікаційних технологій. Важливе створення аудиторій будь-якого великого масштабу, віртуальних режимів, доступності навчання для більшості жителів планети. Ці університети стають відкритими середовищами знань і, за оцінками фахівців, це буде найефективніше утворення в XXI ст.

Економіка ДО: світовий досвід і тенденції

Необхідно зрозуміти з яких причин, при яких умовах ДО стає найбільш привабливою в економічному плані. За нашим даними, ДО дешевше традиційної освіти як мінімум на 10-20%, і ця економія особливо відчутна при масовому прагненні населення до одержання вищої освіти. Важливе питання якості навчання. Зараз відбуваються дискусії про якість навчання в класичних університетах і мега-університетах (тих, що розвивають ДО). Питання якості навчання в кожному конкретному випадку вирішується окремо, але система ДО, і в цьому сходяться всі експерти, пропонує студенту більшу розмаїтість варіантів навчання.

Переклад статті
В.П.Тихомирова, ректора МДУЕСІ
"Дистанционное образование -
образовательная система ХХІ века",
джерело: журнал "Сучасна освіта"
№10 (52) - 2008.-с.22

Попередня сторінка розділу: Інформаційні статті щодо ДО

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.