Дистанційна освіта // Правова документація // Постанова Верховної Ради Україн...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

ПОСТАНОВА

(ВР України, № 3075-IV від 4 листопада 2005 р.)

Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Національну програму інформатизації" Верховна Рада України постановляє:

 1. Затвердити Завдання Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки (додаються).
 2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при виконанні Завдань Національної програми інформатизації у 2006 році та формуванні проекту Завдань Національної програми інформатизації на 2007-2009 роки забезпечити необхідне фінансування інформатизації соціальної сфери, науки, освіти, культури тощо.
 3. Рахунковій палаті провести фінансову перевірку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік на реалізацію Національної програми інформатизації. Про результати перевірки поінформувати Верховну Раду України.
 4. У зв'язку із закінченням строків дії визнати такими, що втратили чинність, Закон України "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 183), постанови Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 914-XIV "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1999-2001 роки" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 335) та від 6 липня 2000 року № 1851-III "Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки".
 5. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін подати Верховній Раді України розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою за роками).
 6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голова Верховної Ради України В. Литвин

Завдання Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки

Завдання Орієнтовні державні замовники Очікувані результати
Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації
Розробити проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інформатизації Мінтрансзв'язку, Мін'юст, МОН, СБУ, МВС Визначення організаційно-правових засад впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, розвитку інформаційної системи "Електронний Уряд", забезпечення антивірусного захисту інформації, захисту національного сегмента Інтернету, боротьби з комп'ютерною злочинністю
Розробити основоположні державні стандарти засобів інформатизації та інформаційно-телекомунікаційних систем гармонізовані з міжнародними стандартами Мінекономіки, Держспоживстандарт Стандарти у сфері електронного документообігу та електронного цифрового підпису, телекомунікаційних засобів, методів та засобів безпеки у сфері інформаційних технологій, комп'ютерних технологій навчання та програмних засобів навчального призначення; бази даних бібліографічних описів стандартів ISO та IEC; бази даних державних класифікаторів; веб-сайт державної системи сертифікації УкрСЕПРО
Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації
Розробити сучасну телекомунікаційну інфраструктуру та забезпечити її розвиток Мінтрансзв'язку Затвердження вимог і рекомендацій щодо цифрового абонентського доступу та створення абонентських ліній за технологіями xDSL, а також національної системи супутникового зв'язку
Забезпечити розвиток національного сегмента Інтернету Мінтрансзв'язку, Держкомтелерадіо, МОН, Мінекономіки Підготовка до впровадження Інтернет-протоколу версії IPv6; типовий технічний проект обласної мережі пунктів колективного доступу до Інтернету; система моніторингу інформаційної присутності органів державної влади в Інтернеті; українська лінгвістична система в Інтернеті; Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів; реєстр інформаційних ресурсів органів державної влади; розвиток інфраструктури системи надання інформаційних послуг з використанням Інтернету; наукова підтримка представництва України в Міжурядовому консультативному комітеті Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (GAC ICANN)
Створити конкурентоспроможні засоби інформатизації Мінпромполітики Програмно-апаратні засоби інтелектуальної обробки інформації
Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони
Створити електронну інформаційну систему "Електронний Уряд" Секретаріат Кабінету Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади Нормативно-правове забезпечення функціонування електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", у тому числі затвердження переліку і порядку надання інформаційних та інших послуг з її використанням; спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система органів виконавчої влади; спеціальна інформаційно-телекомунікаційна мережа Секретаріату Президента України, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; інтеграція інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади до Єдиного веб-порталу; інтеграція систем електронного документообігу органів виконавчої влади на основі використання спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи; Інтернет-приймальні в органах виконавчої влади; єдина система обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань; створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку; інфраструктура системи електронного цифрового підпису
Створити комплексну систему захисту інформації СБУ, Мінтрансзв'язку Автоматизована система антивірусного захисту інформації в комп'ютеризованих системах органів державної влади; програмно-апаратні засоби захисту інформації в автоматизованих системах
Створити системи інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдань розвитку державності, безпеки та оборони Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Конституційний Суд України, Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, ЦВК, Державне управління справами, Мінтрансзв'язку, Мін'юст, СБУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади Інформаційно-аналітичні системи Секретаріату Президента України Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України; Єдина державна автоматизована паспортна система; інтегрована інформаційно-аналітична система правоохоронних органів; інформаційно-аналітичні системи органів юстиції; Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій; інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; автоматизована інформаційна система прикордонного контролю; Єдина автоматизована система управління Збройними Силами України; загальнодержавна система баз даних паливно-енергетичного комплексу; інтегрована інформаційно-аналітична система державної статистики; програмно-технічний комплекс системи моніторингу телевізійного простору України; Єдиний державний реєстр виборців та електронна інформаційна система "Вибори"; інформаційні, довідкові, пошукові та інформаційно-аналітичні системи центральних органів виконавчої влади
Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової системи Мінфін Автоматизовані інформаційно-аналітичні системи фінансових органів; забезпечення функціонування системи управління коштами державного та місцевих бюджетів на основі єдиного програмно-технічного комплексу автоматизованої системи "Казна" удосконалення внутрішньої платіжної системи та обслуговування єдиного казначейського рахунку в системі масових електронних платежів Національного банку України; розвиток інформаційної системи на базі Інтранет-мережі територіальних органів Державного казначейства України;
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної контрольно-ревізійної служби ГоловКРУ Підсистема аналізу видатків бюджетної установи; забезпечення технічного захисту інформації; телекомунікаційна система органів державної контрольно-ревізійної служби
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення податкових органів ДПА Автоматизована інформаційно-аналітична система податкових органів; міжвідомча комп'ютеризована система моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
Створити інформаційно-аналітичну систему Рахункової палати Рахункова палата Бази даних інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати та інтерфейси користувачів; програмне забезпечення для вирішення завдань проведення аналізу показників державного бюджету; модернізація локальної обчислювальної мережі, створення комплексної системи захисту інформації та її атестація; технічний проект пускового комплексу інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати; дослідна експлуатація компонентів пускового комплексу інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати
Інформатизація соціальної сфери
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення установ соціального захисту населення Мінпраці, Держкомнацміграції Інтегрована система персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги, та реєстр пільгових категорій громадян; програмний комплекс автоматизованого опрацювання документів з питань призначення всіх видів допомоги за єдиною заявою, формування єдиної бази даних про одержувачів цієї допомоги та відповідного реєстру; програмно-технічне забезпечення впровадження в органах праці та соціального захисту населення Єдиної інформаційно-аналітичної системи адресної соціальної допомоги населенню; єдина система збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; банк даних з проблем інвалідності; інформаційна підтримка заходів, пов'язаних з наданням допомоги біженцям
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я МОЗ Система моніторингу та аналізу стану інформатизації регіонів, обласних управлінь охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я; проект державної програми "Телемедицина в Україні"; програмне забезпечення для проведення моніторингу виконання міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки; проект типового програмно-апаратного комплексу амбулаторії сімейного лікаря для проведення телемедичних консультацій
Інформатизація у сфері охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів
Створити та впровадити систему моніторингу і прогнозування забруднення навколишнього природного середовища Мінприроди, Держводгосп Розподілена інформаційно-аналітична система моніторингу довкілля, бази даних екологічної інформації; система моніторингу та прогнозування стану навколишнього природного середовища у системі Держводгоспу; система інформаційно-аналітичного забезпечення Держводгоспу; розподілені бази даних гідрометеорологічної інформації; система моніторингу небезпечних гідрометеорологічних явищ
Інформатизація освіти, науки і культури
Створити комп'ютерну мережу освіти, науки і культури МОН Розвиток національної освітньо-наукової мережі з виходом до транс'європейської мережі GEANT; рекомендації щодо спеціалізованого програмного забезпечення для дистанційного навчання; проведення дистанційного навчання вчителів за курсом адміністраторів навчальних комп'ютерних комплексів; запровадження дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти; програмні засоби навчального призначення; система електронних інформаційних ресурсів для навчальних закладів; науково-освітній портал "Острів знань"; система науково-технічної інформації, у тому числі:
 • автоматизована система реєстрації технологій, розроблених в Україні;
 • система баз даних про науковців України;
 • автоматизована система реєстрації прав інтелектуальної власності;
національний бібліографічний тезаурус з питань біології, біохімії, сільського господарства і продовольства в електронній формі
Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері культури Мінкультури, Держкомархів Система інформаційно-аналітичного забезпечення Мінкультури; перша черга національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу, в тому числі:
 • система каталогізації Національної парламентської бібліотеки, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, бібліотеки Верховної Ради України;
 • електронний каталог інформаційно-бібліотечного ресурсу;
 • проект типової електронної бібліотеки;
 • національний депозитарій електронних документів;
 • підсистеми обміну інформацією з іншими електронними інформаційно-бібліотечними системами;
 • технічний проект другої черги національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу;

проект типової автоматизованої системи архіву обласного рівня;

автоматизація діяльності державних історичних архівів у містах Києві та Львові

Інформатизація у сфері міжнародного співробітництва
Створити інформаційну інфраструктуру для забезпечення зовнішньополітичної діяльності МЗС Веб-портал МЗС з інтеграцією до нього веб-сайтів посольств України в інших державах та постійних представництв (місій) при міжнародних організаціях; проект першої черги системи інформаційно-аналітичного забезпечення консульської роботи, у тому числі підсистеми захисту інформації; впровадження міжвідомчої автоматизованої системи контролю за в'їздом в Україну та виїздом іноземців і осіб без громадянства з використанням біометричних параметрів ідентифікації особи; інформаційно-аналітична система МЗС, у тому числі:
 • бази даних міжвідомчого використання;
 • система електронного документообігу МЗС;
 • проекти типових інформаційно-аналітичних систем посольств України в інших державах та постійних представництв (місій) при міжнародних організаціях

Попередня сторінка розділу: Правова документація

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.