Дистанційна освіта // Правова документація // Постанова КМУ "Про затвердження...

реєстрація

Увага! Технічні роботи.

Шановні користувачі, на сайті планові технічні роботи. Просимо утриматись від оновлення власних даних на сайті до 08:00 29.03.2011. Дякуємо за розуміння.

Зверніть увагу!

ПОСТАНОВА

(КМУ, від 7 грудня 2005 р. № 1153)

Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну програму "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.
  3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час складання проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою заходів.

Прем'єр-міністр України Ю. Єхануров

Заходи, спрямовані на розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в освіті і науці на 2006-2010 роки

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання, роки Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень У тому числі за роками
2006 2007 2008 2009 2010
Оснащення комп'ютерною технікою та програмними засобами
Оснащення універсальними навчально-комп'ютерними комплексами:
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів МОН, Академія педагогічних наук 2006-2007 524600 123388 401212
позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій МОН 2007 5000 5000
позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління міських, районних держадміністрацій МОН 2007 73720 73720
наукових та науково-методичних установ, інститутів системи післядипломної педагогічної освіти МОН, Академія педагогічних наук 2006-2007 3800 471 3329
Оснащення мобільними навчально-комп'ютерними комплексами:
наукових та науково-методичних установ МОН, Академія педагогічних наук 2006-2007 400 94 306
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня МОН, Академія педагогічних наук 2008-2010 370000 50000 200000 120000
Оснащення професійно-технічних навчальних закладів навчально-комп'ютерними комплексами МОН, Академія педагогічних наук 2006-2010 190000 8941 45265 45265 45264 45265
Створення мережі регіональних, базових та локальних центрів системи дистанційного навчання, оснащення їх програмно-технічними засобами МОН, Мінагрополітики, МОЗ, Академія педагогічних наук 2006-2008 17000 1412 8294 7294
Забезпечення вищих навчальних закладів, наукових та науково-методичних установ технічними засобами і мережевим обладнанням МОН, Мінагро-політики, Міноборони, Академія педагогічних наук 2006-2010 10100 1108 2510 2160 2162 2160
Створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах, наукових та науково-методичних установах МОН, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Академія педагогічних наук 2006-2010 8400 494 2301 2001 1803 1801
Підключення загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів до Інтернет МОН, Мінтрансзв'язку 2006-2007 128400 15106 113294
Впровадження бездротових технологій. Створення типових проектів абонентського доступу до інформаційних ресурсів Мінтрансзв'язку, МОН, Національна академія наук 2006-2010 10000 471 4382 2382 1383 1382
Розроблення та впровадження мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу до Інтернет у важкодоступних районах Мінтрансзв'язку, МОН, Національна академія наук 2006-2010 39900 824 4169 13569 10669 10669
Розроблення та впровадження технології xDSL для доступу до Інтернет дротовою мережею зв'язку Мінтрансзв'язку, МОН, Національна академія наук 2006-2010 10000 706 3574 2574 1572 1574
Оснащення ліцензійними програмами МОН, Мінагро-політики, МОЗ, Академія педагогічних наук 2006-2010 35000 1647 8338 8338 8339 8338
Разом 1426320
Програмні засоби для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів МОН, Академія педагогічних наук 2006-2007 11000 1306 2449 2449 2447 2449
Створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 17750 1129 5393 3976 4126 3126
Створення фільмотеки навчальних фільмів на електронних носіях (40 відеофрагментів) МОН 2006-2007 2000 235 1765
Створення педагогічних програмних засобів для професійно-технічних навчальних закладів МОН, Академія педагогічних наук 2006-2010 60000 2824 14294 14294 14294 14294
Створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення дистанційного навчання МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 7000 424 1944 1744 1444 1444
Створення та впровадження програмних засобів пілотної системи поточного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 3500 306 824 824 772 774
Створення та впровадження програмних засобів для уніфікованої системи дистанційного навчання МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 14500 494 3301 6701 2703 1301
Створення банку атестованих курсів дистанційного навчання для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОН, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 34900 3129 12843 6343 6342 6243
Розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних засобів і технологій для індивідуалізації навчального процесу та їх впровадження в систему дистанційного навчання МОН, Національна академія наук Академія педагогічних наук 2006-2010 2350 165 634 584 533 434
Створення системи дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів МОН, Мінагрополітики Академія педагогічних наук 2006-2010 6000 282 1429 1429 1431 1429
Створення центру розроблення та впровадження програмних засобів навчального призначення МОН, Академія педагогічних наук 2006-2010 2880 136 686 686 686 686
Разом 161980
Створення GRID-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень МОН, Національна академія наук 2006-2010 3500 235 1191 691 692 691
Разом 3500
Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН)

Створення мережевої інфраструктури оптичних ліній в мм. Одесі, Києві, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Львові, Сімферополі, Севастополі, Луганську і Запоріжжі

Підготовка форм типових рішень для організації базового комп'ютерного телекомуні-каційного вузла. Підключення мережевих інфраструктур до національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), забезпечення тестового доступу до європей-ської науково-дослідницької мережі (GEANT)

МОН, Мінтранс-зв'язку, СБУ 2006-2007 9900 2329 7571
Підключення оптичних мереж університетів, наукових установ в інших містах до національ-ної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), забезпечення доступу до європейської науково-дослідницької мережі (GEANT) МОН Мінтрансзв'язку, СБУ, МОЗ, інші центральні органи виконавчої влади 2008 1500 1500
Створення мережевої інфраструктури міжміських оптичних ліній в напрямку:
  • Київ-Житомир-Вінниця-Хмельницький-Тернопіль-Львів-державний кордон України;
  • Київ-Черкаси-Кіровоград-Миколаїв-Одеса;
  • Черкаси-Кременчук-Дніпропетровськ, Полтава-Харків;
  • Миколаїв-Херсон
МОН Мінтранс-зв'язку, СБУ 2006-2009 151600 8210 70796 37796 34798
Створення мережевої інфраструктури оптичних ліній переходу через українсько-польську, українсько-словацьку і українсько-угорську ділянки державного кордону, організація мультигігабітних з'єднань із словацькою, чеською, австрійською та угорською науково-освітніми мережами МОН Мінтранс-зв'язку, СБУ 2006-2008 9000 941 3059 5000
Разом 172000
Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів
Створення Інтернет-порталу:
загальної середньої та професійно-технічної освіти МОН, СБУ, Академія педагогічних наук 2006-2010 3835 253 1249 777 777 777
дистанційного навчання МОН, СБУ, Академія педагогічних наук 2006-2010 1450 247 301 301 300 301
інформаційних ресурсів освіти і науки МОН, СБУ, Національна академія наук 2006-2010 3910 231 1088 1097 747 747
Розроблення технології створення віртуальних навчальних інформаційних ресурсів за освітньо-кваліфікаційними рівнями, реалізація проекту підготовки бакалаврів за спеціальністю "Телекомунікації" МОН, Мінтрансзв'язку, СБУ, Національна академія наук 2006-2010 1690 75 381 411 412 411
Створення програмного та інформаційного забезпечення для електронних наукових бібліотек і архівів МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 16600 823 4217 4117 4018 3425
Забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі МОН, СБУ, Національна академія наук 2006-2007 3000 353 2647
Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи МОН, СБУ, Національна академія наук 2006-2007 3000 353 2647
Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи МОН, СБУ, Національна академія наук 2006-2007 250 59 191
Створення електронних бібліотек вищих навчальних закладів МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади 2006-2010 620 24 319 79 79 119
Створення системи електронних класифікаторів і нормативних документів для забезпечення дистанційної освіти МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук Академія педагогічних наук 2006-2010 8200 536 1610 2316 2122 1616
Створення та впровадження типових макетів і шаблонів електронних документів для використання у вищих навчальних закладах МОН, СБУ, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук Академія педагогічних наук 2006-2010 1400 71 357 357 258 357
Створення віртуального університету, розроблення та підтримка його інформаційних ресурсів МОН, СБУ, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 11500 941 4765 2765 1764 1265
Сертифікація та атестація програмних засобів та курсів дистанційного навчання МОН, СБУ, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2008 1000 118 441 441
Разом 54755
Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів
Підготовка науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та їх сертифікація для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними і комунікаційними технологіями МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 3850 228 1055 1055 757 755
Створення програмно-методичного комплексу та електронних ресурсів для підвищення кваліфікації працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, викладачів та наукових працівників у галузі інформаційних та комунікаційних технологій МОН, Академія педагогічних наук, Національна академія наук 2006-2010 4150 247 1051 951 950 951
Створення державної системи оцінки знань та вмінь в галузі інформаційних та комунікаційних технологій із системою сертифікації, що відповідає міжнародному стандарту ECDL МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Академія педагогічних наук 2006-2010 2100 52 362 462 562 662
Створення стандартів підготовки та перепідготовки вчителів для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційними і комунікаційними технологіями МОН, Академія педагогічних наук 2006-2008 170 40 65 65
Разом 10270
Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційних та комунікаційних технологій
Створення комплексу державних стандартів України в галузі інформаційних та комунікаційних технологій МОН, Національна академія наук 2006-2009 800 47 251 251 251
Удосконалення нормативно-правової бази в сфері інтелектуальної власності щодо захисту розробок у галузі інформаційних та комунікаційних технологій МОН, Національна академія наук 2006 50 50
Нормативно-правове забезпечення функціонування загальнодержавного реєстру інформаційних ресурсів науково-технічної та освітньої інформації МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2008 130 39 47 44
Удосконалення нормативно-правової бази системи дистанційного навчання МОН, Національна академія наук Академія педагогічних наук 2006-2007 100 37 63
Разом 1080
Створення системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчальних закладів МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 4650 311 1590 983 933 833
Розроблення типової автоматизованої системи управління загальноосвітнім навчальним закладом МОН, Академія педагогічних наук 2006-2008 1000 94 453 453
Розроблення програмних засобів системи незалежного тестування знань МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2010 2200 71 358 457 457 857
Створення та впровадження автоматизованої системи обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2008 1400 75 351 371 312 291
Створення галузевої системи сертифікації програмних засобів наукового і навчального призначення МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук 2006-2008 1250 118 591 541
Створення інтерактивної інформаційної системи моніторингу результатів наукових досліджень МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук 2006-2010 4400 245 1139 1139 1038 839
Розроблення програмно-технічних систем забезпечення захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу МОН, СБУ, Національна академія наук 2006-2010 8070 598 1999 2000 1736 1737
Розроблення та впровадження системи управління Програмою МОН 2006-2010 2200 549 415 414 408 414
Разом 25170
Усього за Програмою 1855075 183400 831539 239757 359652 240727

Попередня сторінка розділу: Правова документація

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.