Дистанційна освіта // ДО в Україні // Розвиток та перспективи формування сист...

реєстрація

Зверніть увагу!

Розвиток та перспективи формування системи ДО в Україні

Які ж спеціальності можна отримати в Україні дистанційно? В основному це - друга вища освіта.

Можливість отримати потрібну професію без обтяжливих подорожей до ВНЗ надає, наприклад, Міжнародний університет фінансів (iuf.ntu-kpi.kiev.ua). Тут можна дистанційно отримати знання без відриву від виробництва зі спеціальностей: "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит". По закінченні дистанційні студенти одержують диплом про вищу освіту. Термін навчання - 5,5 років, вартість - $516 на рік.

Міжнародний університет фінансів тісно співробітничає з Українським центром дистанційного навчання при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (uadlc.com або udec.ntu-kpi.kiev.ua). У Центрі вже наразі можна підвищити кваліфікацію з ОС Lіnux Red Hat 6.1 з одержанням відповідного сертифікату, пройшовши навчання за курсом "Введення в ОС Lіnux". Щоправда, при одній обов'язковій умові: наявності базових знань з цієї системи. Орієнтовна вартість навчання - 200 у.е. за курс. На сайті також є інформація про те, як користуватися представленими тут курсами ДО (є оплачувана та демо-версія).

Міжнародний центр дистанційної освіти (www.uapa-dlc.org.ua) Академії державного управління при Президенті України (www.academy.kiev.ua) входить до Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку, що об'єднує понад 50 подібних центрів у Європі, Америці, Азії та Африці. Центр має відео-конференц-зал для одно- та двонаправленого зв'язку та дві Інтернет-аудиторії. Основними напрямами діяльності Центру є підготовка магістрів за спеціальністю "Управління суспільним розвитком" за заочно-дистанційною формою навчання на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, проведення дистанційних курсів з державного управління, управління проектами, менеджменту, економіки, маркетингу та розвиток дистанційної освіти в Україні. Магістерська програма, що реалізується за заочно-дистанційною формою навчання, здійснює підготовку керівників за спеціалізаціями:

  • Управління на загальнодержавному рівні.
  • Управління на регіональному і місцевому рівні.
  • Управління підприємством, організацією, установою.

Тривалість навчання за заочно-дистанційною формою становить 2,5 роки.

В Одеській національній академії зв'язку імені А.С. Попова (www.onat.edu.ua) створено Центр дистанційного навчання (www.onat.edu.ua/sdo) та використовується система дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі зв'язку. Система адаптована для використання в структурах підприємств "Укртелеком" та "Укрпошта" (демо-версія представлена на сайті www.usat.ukrtel.net). В Академії запропоновані такі дистанційні курси: локальні комп'ютерні мережі, напівпровідникові джерела випромінювання, охорона праці, філософія, хімія та електроматеріали, електрика, електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, цифрова комутація. Тут також реалізований проект "Віртуальної лабораторії", завдяки чому студенти можуть проводити експерименти без використання дорогого лабораторного устаткування.

Київський інститут інвестиційного менеджменту (kimi.kiev.ua) пропонує дистанційну форму навчання за програмами другої вищої освіти "Інвестиційний менеджмент", "Фінансовий менеджмент" та "Корпоративний менеджмент". Після вивчення кожного розділу (його називають звичайно модулем) студенти здають екзаменаційну сесію безпосередньо в інституті. Тривалість навчання - 2 роки. По закінченні курсу студенти (якщо вони громадяни України) одержують дипломи про вищу освіту державного зразка та диплом Міжнародної кадрової академії..

Проект "Українська система дистанційного навчання" (UDL System, www.udl.org.ua), у розробці якого беруть безпосередню участь представники Львівського інституту менеджменту (ЛІМ, www.lim.Iviv.ua), пропонує десяток курсів переважно з економічних напрямків: менеджмент, маркетинг (розділ "Університетські курси й програми"). На сайті також наведена інформація про вимоги до студентів і про те, як розпочати навчання. А на сайті ЛІМ вже проводиться набір на дистанційну форму навчання популярної програми МВА.

У Міжнародному центрі дистанційних технологій навчання при Міжнародному центрі інформаційних технологій і систем ЮНЕСКО (МЦДТН, learn.dlab.kiev.ua) студенти мають можливість пройти навчання з Дистанційної мультимедійної програми для викладачів з використання ІКТ в дистанційному навчанні (для підвищення кваліфікації педагогів різних рівнів без відриву від основної роботи), яка включає такі курси: "Проектування дистанційних навчальних курсів"; "Мультимедіа в дистанційних курсах на основі WWW"; "Основи Інтернету". Крім того, відбувається підготовка фахівців з програм: "Сучасні комп'ютерні технології роботи з інформацією" та "Програма для другої вищої освіти за фахом "Фінанси" та "Банківська справа" (спільно з Міжнародним університетом фінансів, м.Київ).

На факультеті з перепідготовки фахівців з нових напрямів науки, техніки та технологій Київського національного університету будівництва й архітектури (www.knuba.edu.ua) проводиться дистанційне навчання з програми "Менеджмент персоналу й виробничі відносини". Навчальна програма розроблена в рамках проекту TEMPUS-TACІS при участі Фернуніверситету міста Хагена (ФРН) і розрахована на тих, хто вже має вищу освіту та бажає навчатися в Німеччині на факультетах інформатики, математики, економіки та юриспруденції. Після успішного закінчення навчання видається німецький диплом Фернуніверситету. Якщо ж ви ще не закінчили ВНЗ, то можете вивчити окремі дисципліни з наступним одержанням сертифікату. Після успішної здачі іспитів видається диплом державного зразка.

У Проблемній лабораторії дистанційного навчання (dl.kpi.kharkov.ua) Нацiонального технiчного унiверситету "Харківський політехнічний інститут" (www.kpi.kharkov.ua) до ваших послуг - україномовний курс "Основи педагогіки", російськомовні курси: "веб-дизайн", "практикум тьютора", "основи інформаційних технологій і програмування". Є також дистанційні курси викладачів України (English for Technical Students та Управління персоналом) за досить символічну плату. Дистанційні курси розраховані, в основному, на підвищення кваліфікації.

У будь-якому разі, для одержання більш повної інформації про пропозиції того або іншого навчального центру досить відправити запит на електронну адресу, зазначену на цих сайтах.

Основними завданнями сучасного етапу розвитку системи дистанційної освіти є:

  • усвiдомлення керiвниками освiти, органами управлiння, професорсько-викладацьким складом i широкою педагогiчною спiльнотою доцiльностi, необхiдностi та можливостi впровадження дистанцiйного навчання у вiтчизняну освiту;
  • створення національних, галузевих, регіональних місцевих підсистем дистанційної освіти і відповідних до них телекомунікаційних мереж з виходом до мережі Інтернет;
  • розробка навчально-методичних комплексів дистанційного навчання та їх сертифікація;
  • створення локальних телекомунікаційних мереж з виходом до Інтернет навчальних закладів і формування їх Web-сайтів дистанційного навчання;
  • підготовка кадрів для дистанційного навчання;
  • формування експериментальних навчальних груп та їх дистанційне навчання.

Щодо реалізації завдань дистанційної освіти пропонуємо переглянути статтю міністра освіти та науки України Станіслава Ніколаєнка "В освіті - інформаційна революція".

Дивіться також:

Попередня сторінка розділу: ДО в Україні

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.