Дистанційна освіта // Дистанційна освіта в кра... // Дистанційна освіта в Пів...

реєстрація

Зверніть увагу!

Дистанційна освіта в Північній Америці

США

Американські університети мають тенденцію до застосування інноваційних технологій залежно від потреб, що диктуються промисловим, економічним і соціальним розвитком суспільства. Ці технологічні інновації впроваджуються на всіх освітніх рівнях - від середньої школи до післядипломної освіти.

В 90-х роках ХХ ст. спостерігалася зміна у взаєминах між університетами, що пропонують курси дистанційного навчання. Наприклад, національний технологічний університет пропонує програму для одержання ступеня бакалавра й магістра в галузі інженерних наук, використовуючи курси 40 основних національних технічних університетів США.

В галузі університетської дистанційної освіти необхідно відзначити, що в США не існує національної або хоча б "сильно зв'язаної" системи дистанційної освіти, що базується на єдиних теоретичних, організаційно-методичних принципах. Ряд невеликих організацій претендує за своєю назвою на роль загальнонаціональних, однак провідні університети США обережно ставляться до встановлення з ними партнерських відносин.

Національний технологічний університет

Національний технологічний університет (NTU) заснований у штаті Колорадо в 1984 р. як некомерційна корпорація. Як установа вищої освіти Національний технологічний університет забезпечує потреби в дипломованих інженерах й адміністраторах, а також присвоює ступені й видає сертифікати рівня магістра.

Академічні програми, що пропонуються NTU, схвалені більш, ніж 40 університетами. NTU забезпечує супутникову мережеву інфраструктуру.

Понад 40 університетів США беруть участь в академічних програмах, запропонованих Національним технологічним університетом. Деякі установи беруть участь у розробці програм з усіх дисциплін, у той час як інші забезпечують курси лише в обраних галузях предмету. Навчальні програми поставляються за допомогою телекомунікаційної технології. Навчальні курси записуються на відеомагнітофон для зручності студентів. Електронна пошта, факс, телефон, пошта - принципові засоби для взаємодії між студентами й університетом.

Канада

У Канаді розвиток ідеї відкритого й дистанційного навчання виконують університети Атабаска, Телеуніверситет тощо, які були створені для забезпечення освітніх потреб населення різних регіонів, у тому числі віддалених і малонаселених територій.

Завданнями університетів дистанційної освіти в Канаді є: надання вищої освіти тим, хто зазнав невдачі при вступі в традиційні університети й коледжі; забезпечення зайнятості й освіти для безробітних; забезпечення професійної перепідготовки для працівників сервісу й тих службовців, чиїх знань не вистачало для умов, що змінюються, роботи; забезпечення безперервної освіти й перепідготовки протягом всього життя для усієї нації; поновлення людських ресурсів. Тобто, по суті, це можливість одержання другої освіти. Університет має цільові групи для працюючих дорослих старших 20 років. Для них дистанційна освіти є скоріше професійною перепідготовкою, ніж другою вищою освітою. Вимоги при прийомі подібні до звичайної моделі навчання.

Університети дистанційної освіти Канади надають навчальні курси на традиційних носіях інформації. Курси звичайно являють собою друковані матеріали й включають методичні вказівки, добірку статей для додаткової освіти, вказівки з виконання лабораторних практикумів тощо. Лише деякі університети використовують можливості комп'ютерного навчання й електронну пошту як частину системи освіти. Незважаючи на те, що в такій віддаленій провінції Канади, як Нью Брунсвік, у всіх школах прокладені оптоволоконний зв'язок, відеоконференції використовуються лише в трьох з 38 курсів дистанційного навчання.

Університет Атабаска

Університет Атабаска - найпівнічніший університет Канади. Заснований в 1970 році у зв'язку зі зростаючою потребою в освіті населення віддалених і малонаселених територій. В 1972 році він був перетворений в університет нетрадиційної форми освіти для дорослої частини населення. Університет пропонує курси для одержання ступенів бакалавра за такими напрямками: управління, мистецтво, торгівля, а також ступеня магістра в галузі дистанційної освіти.

Починаючи з 1980 р. по 1992 р. кількість студентів збільшилася з 3446 до 11351. Кількість пропонованих курсів збільшилася в шість разів з 40 в 1980 р. до 248 на початку 90-х років.

Телеуніверситет Квебеку

Телеуніверситет організовано Міністерством освіти провінції Квебек у 1972 році, після дослідження ролі дистанційної освіти на університетський рівень, фактично, це - єдиний університет у Північній Америці, що здійснював підготовку фахівців французькою мовою.

Університет розробив різні програми навчання дорослих; здійснює перепідготовку кадрів у співробітництві з малим бізнесом. Телеуніверситет пропонує програми підготовки з менеджменту, зв'язку, з соціальних і гуманітарних наук тощо, усього за 13 сертифікованими програмами та 12 короткими програми професійної перепідготовки.

Зміни в технології зв'язку дозволили вдосконалити моделі дистанційної освіти в телеуніверситеті з метою забезпечення швидкого й більш адекватного доступу студентів до інформаційних технологій.

Приблизно 20000 студентів приймаються на телеуніверситетські курси й програми щороку, 80 відсотків з них - працюючі дорослі.

Британська Колумбія

Агентство відкритого навчання, відкритий університет

Агентство відкритого навчання забезпечує управління в розробці й реалізації відкритої освіти в Британській Колумбії. Будучи освітньою установою, створеною для забезпечення можливості навчання протягом всього життя у Британській Колумбії, Агентство відкритого навчання використовує телебачення, електронні технології друку й навчальні програми. Курси й програми вибираються, виходячи з потреб у вищій освіті й кар'єрі.

Повний пакет, що включає опис курсу, окремі модулі курсу, підручники й файл призначення, надсилається студенту при реєстрації. Для деяких курсів можуть бути надані додаткові матеріали типу аудіокасет, слайдів, лабораторних комплектів, відеозаписів, програмного забезпечення або телевізійних програм. Служба підтримки забезпечує постійний контакт із тими, кому необхідна деяка адаптація курсу. Забезпечується цілодобове бібліотечне обслуговування всіх студентів, що живуть у Британській Колумбії та Юконі.

(За матеріалами науково-аналітичної доповіді
"Стан і розвиток дистанційної освіти у світі",
підготовленої колективом авторів (В.П.Кашицин,
В.Г.Кінелев, В.Н.Лазарєв, В.С.Меськов, В.И.Овсянніков
під загальною редакцією В.И.Овсяннікова) для
Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій
в освіті (ІІТО) у 1997 році)

Дивіться також:

Попередня сторінка розділу: Дистанційна освіта в країнах світу

Увага! Ви можете обговорити матеріали цього розділу в форумі
або запропонувати власний матеріал для розміщення на сайті.