www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників "Новітні наукові дослідження держави і права – 2011"
РубрикаКонференції
Дата проведення22.04.2011
Телефони(0512) 34-20-91
Факс(0512) 34-01-12
E-майлсonf_onua@mail.ru; conference-nikolaev@yandex.ru
Адреса оргкомітетувул. Генерала Карпенка, буд. 18, м. Миколаїв, 54038, Україна

Дата проведення конференції: 22 квітня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 22 квітня 2011 р.

Організатор: Миколаївський комплекс Національного університету "Одеська юридична академія"

Учасники конференції: молоді науковці та фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, студенти, слухачі, курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.

Тематичні напрямки конференції:
- Теорія та історія держави та права. Філософія права.
- Конституційне право.
- Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
- Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
- Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.
- Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право.
- Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.
- Соціологія та психологія права.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Доповіді учасників будуть розміщені на Інтернет-сайті кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ "ОЮА" nikolaevonua.far.ru .
Збірник наукових праць, до якого будуть включені найбільш цікаві доповіді, буде виданий та розповсюджений серед учасників до 20 травня.
Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Вартість участі: 100 гривень, для учасників з країн СНД та далекого зарубіжжя – сума, що еквівалентна 30 доларам США.
Сума вноситься особисто вноситься особисто електронним або поштовим переказом за адресою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, МК НУ "ОЮА" Козаченку Олександру Васильовичу

Умови участі: на електронну скриньку надіслати
- заявку;
- тези доповіді (загальний обсяг не більше 5 сторінок);
- рецензію наукового керівника з підписом та печаткою (зіскановану) для осіб, які не мають наукового ступеня;
- електронний варіант заявки та тез доповіді;
- копію квитанції про оплату

Контактна особа: Козаченко Олександр Васильович

Вимоги до електронного варіанту доповіді:
- назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад, Vadim Panov);
- текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.rtf
- при направленні файла електронною поштою, тема повідомлення повинна містити ім’я та прізвище учасника з обов’язковою вказівкою "на конференцію".

Вимоги до оформлення тез доповіді:
1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, грамотно і охайно оформлена.
2. Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
3. Текст може містити лише кінцеві зноски (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
4. Сторінки не нумеруються.
5. Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні).
6. Другий рядок – курс чи рік навчання та назва ВНЗ або науковий ступінь, вчене звання, посада.
7. Третій рядок – прізвище та ініціали наукового керівника, наукова ступінь, вчене звання, його місце роботи, посада (для осіб які не мають наукового ступеня).
8. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
9. Далі розміщується текст доповіді (тез), вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
10. У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури.

Зразок заявки:
Заявка
На участь у Міжнародній науковій Інтернет-конференції молодих правників
"Новітні наукові дослідження держави і права – 2011"

Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи або навчання (курс)
Вчене звання, посада
Тема доповіді
Назва секції
Прізвище, ім’я, по-батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника

Координати для контакту:
Індекс _______ Адреса
Тел.:
Ел. адреса
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия