www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // X Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

X Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених  "Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення14.03.2011
Телефони(050) 602-08-91; (0372) 52-71-94
Web-сторінкаhttp://www.econom.chnu.edu.ua
E-майлsnet-chnu@mail.ru
Адреса оргкомітетуКафедра „Фінансів і кредиту”, економічний ф-т, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кім. 7А, вул. Кафедральна 2, м. Чернівці, Україна, 58000

Дата проведення конференції: 14-16 квітня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 14 березня 2011 р.

Напрямки роботи:
1. Інструменти та технології управління соціально-економічними системами в контексті інституалізації посткризової економіки;
2. Тенденції розвитку фінансових інститутів в посткризовій економіці України;
3. Стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств у процесі побудови нової системи інституцій в сучасних умовах;
4. Стратегії економічного розвитку в контексті трансформації міжнародного співробітництва;
5. Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку маркетингового менеджменту;
6. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичної діяльності в контексті інституційних змін;
7. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності бізнес-процесів в умовах інституалізації економіки.

Робочі мови конференції: Українська; Російська; Англійська.

Організаційний внесок: 100 грн., для студентів ЧНУ ім. Ю Федьковича 70 грн.

Банківські реквізити:
п/р № 26203118789, ІНН 3250303258, АБ
"Укргазбанк" в м. Київ, МФО 320478 отримувач Олексюк В.М.

Обов’язкова примітка "Конференція, оргвнесок (вказати прізвище автора)".

Умови участі: надіслати

1) електронною поштою:
- заявку на участь у конференції;
- тези доповіді (українською, російською або англійською мовою);
- копію документа про сплату оргвнеску.

Файли мають бути названі прізвищем першого автора латинськими літерами: prizvusche_zayavka.doc; prizvusche_tezu.doc; prizvusche_4ek.

2) поштою: паперовий варіант тез, обов’язково підписаний автором та науковим керівником, заявку на участь у конференції, копію документа про сплату оргвнеску за адресою оргкомітету на ім’я Жебчука Р.Л.

Вимоги до оформлення матеріалів:
- Текст має бути відредагованим у текстовому редакторі MS Word 97-2003 (.doc), обсягом до 3-х
сторінок формату А4;
- всі поля – 20 мм; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman, розмір –14 пт;
- рисунки мають бути згруповані; підписи до них, таблиці, список літератури – 12 пт;
- абзацний відступ – 10 мм;
- не користуватися переносом; сторінки не нумеруються;
- прізвище та ініціали автора вказуються у правому куті жирним шрифтом, розміром 14 пт;
- науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника –нижче;
- навчальний заклад вказується нижче, курсивом;
- назва статті – посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 14 пт;
- список літератури подається наприкінці статті. При посиланні в тексті у квадратних дужках
вказувати номер позиції у списку літератури й сторінку [1, с. 111]. Зноски внизу сторінки не
допускаються.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.
Оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.
Планується публікація матеріалів конференції у збірнику тез до початку роботи конференції та розсилка учасникам протягом місяця після її проведення.

Тези доповідей, які не відповідають наведеним вище вимогам, без електронної версії чи надані пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия