www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Наукова конференція "Постать на тлі епохи: до...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Наукова конференція "Постать на тлі епохи: до 120-річчя від дня народження Євгена Коновальця"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.05.2011
Адресам.Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка (вул. Університетська 1)
Телефони(32) 247-45-22, +380 (63) 628-68-60
E-майлhistory@cdvr.org.ua

Дата проведення конференції: 14 червня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 15 травня 2011 р.

Організатори: Львівський національний університет ім. Івана Франка, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху.

Мета конференції: привернути увагу дослідників і широких кіл громадськості до постаті голови Проводу ОУН полковника Євгена Коновальця, а також за допомогою розгорнутої дискусії і вільного обміну думок висвітлити його роль в історії українського визвольного руху першої половини ХХ ст. в ширшому контексті української історії того часу. Реалізація мети передбачає:
- створення умов для апробації наукових здобутків і виділення актуальних проблем і напрямків дослідження історії українського визвольного руху першої половини ХХ ст.;
- згуртування і координування роботи дослідників історії України ХХ ст., зокрема, студій українського визвольного руху;
- поглиблення інтересу наукової спільноти і громадськості до окресленої і суміжної проблематики, а також сприяння подальшій їхній розробці.

Проблематика конференції:
- Є. Коновалець і визвольні змагання 1917–1921 рр.;
- Є. Коновалець на чолі УВО та ОУН;
- Діяльність УВО та ОУН у міжвоєнний період;
- ОУН і легальні українські політичні партії Західної України;
- Закордонна політика ОУН у 1918–1939 рр.

Робочі мови: українська

Матеріали конференції будуть надруковані у спеціальному випуску наукового збірника "Український визвольний рух".

Проїзд та харчування учасників конференції забезпечується організаторами.

Умови участі: заявку на участь у конференції, тему доповіді, прізвище, ім’я та по-батькові доповідача, а також його місце роботи, навчання, вчений ступінь і коротку анотацію доповіді просимо надсилати на електронну скриньку.

Вимоги до оформлення статей:

1.
- у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;
- через рядок (у називному відмінку, виділити жирним прямим) прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання, місце роботи автора;
- через рядок (по центру великими літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
- через рядок анотація мовою статті (рекомендований обсяг не більше 500 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблематики та мету роботи з її результатами, представленими у статті;
- ключові слова (не менше 3);
- через рядок текст статті.

2.
Текст статті набирати шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через півтора інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Об’єм матеріалу не менше 0,5 друк. аркуша.

Текст повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження;
- перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

3. Після тексту через рядок анотація і ключові слова англійською мовою

4. Посилання на літературу і джерела слід наводити на кожній сторінці з наскрізною нумерацією і оформляти згідно з бібліографічним Держстандартом.

До роздрукованого тексту має бути доданий електронний варіант у форматі Word. Ілюстрації подаються окремо у форматі tiff або jpeg.

Оргкомітет залишає за собою право на додаткові відбір і рецензування статей.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия