www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
РубрикаКонференції
Дата проведення23.05.2011
Адресам.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет
Телефони(432) 59-84-43, 59-84-42
Факс(432) 43-80-96
E-майлpetrukvg@gmail.com
Адреса оргкомітету21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет, інститут екології та екологічної кібернетики , Петруку В.Г.

Дата проведення: 21 - 24 вересня 2011 рік

Останній день подачі матеріалів: 23 травня 2011 рік

Повідомлення про запрошення: до 20 червня 2011 року

Наукові секції:
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.
11. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
13. Проблеми змін клімату та біосфери. Контроль за атмосферними викидами у світлі Кіотського Протоколу.
14. Екологія людини та екотрофологія.
15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
16. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.
17. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок: 250 грн., для студентів і аспірантів - 150 грн.

Оргвнесок за одну роботу включає:
- реєстрацію;
- публікацію до початку роботи з’їзду збірника доповідей та буклета з програмою з’їзду;
- чайно-кавові перерви;
- презентацію;
- інформаційно-консультативні послуги.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.

Банківські реквізити:
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31252272210169
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою "ЕКОЛОГІЯ-2011" без ПДВ

Оргвнесок іноземних громадян сплачується у розмірі 100 доларів США переказом на рахунок
Deutsche Bank Trust Company Americas
NEW YORK
SWIFT BKTRUS33
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note "ECOLOGY – 2011"

або

BANK OF NEW YORK
NEW YORK
SWIFT IRVTUS3N
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note "ECOLOGY – 2011"

Матеріали: Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть, крім збірника доповідей, також опубліковані спеціальними випусками журналів "Вісник Вінницького політехнічного інституту", "Оптоелектронні інформаційно-енергетичні технології", "Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія", "Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету", "Водне господарство України", включених до переліку ВАК України (після незначного коригування відповідно їх вимогам).

Культурна програма:
Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Вінни-ці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході "Ляля Ратушна", ставки "Вервольф", зоопарку та ін.

Вимоги до оформлення текстів доповідей:
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.

Необхідно надіслати:

1. Текст доповіді (4 повні сторінки) подається у вигляді doc-файлу, а також надрукований з одного боку аркушів білого паперу формату А4. Він повинен містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел. Текст доповіді повинен містити оригінальне вирішення конкретної екологічної проблеми.

Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.

Формули: 11 (розмір-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (розмір-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (розмір-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру.

Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати "Правка", "Специальная вставка" и вибрати "Рисунок"; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

УДК: зліва в верхньому рядку ставиться 11pt;

Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);

Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами,

bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;

в кінці доповіді – прізвище, ім’я та по батькові , науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (повністю), телефон, цифрове фото (в окремому файлі), електронна пошта, ICQ чи Skype кожного автора;

Анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) обсягом до 75 слів, включаючи назву та прізвища авторів, 5-7 ключових слів, УДК.

2. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів.
3. Копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
4. Заявку учасника.

Надсилайте матеріали у електронному вигляді (Тема листа: ECOLOGY-2011) та по поштою (обов’язково з приміткою:
"ЕКОЛОГІЯ-2011").
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия