www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // МОНмолодьспорт: Конкурс з відбору на навчання...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

МОНмолодьспорт: Конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних ВНЗ та наукових установах за кордоном
РубрикаКонкурси та олімпіади
Дата проведення17.05.2011 - 15.06.2011
Web-сторінкаhttp://www.mon.gov.ua
Адреса оргкомітетуКонкурсна комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10

Останній день подачі документів: 15 червня 2011 р.

Організатор: МОНмолодьспорт

Мета: підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень із використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання та стажування здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами освіти і науки:

- біо- і нанотехнології, мікроелектроніка, мембранні і квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, біомеханіка, фізична та біомедична електроніка;

- інформаційні та комунікаційні технології, зокрема супутниковий зв’язок, квантовий комп’ютер, штучний інтелект, системні науки та кібернетика;

- енергетика та енергоефективність, зокрема нові види енергії, ядерна енергетика, електротехніка;

- раціональне природокористування;

- нові речовини і матеріали, зокрема матеріали освоєння космічного простору;

- світлотехніка і джерела світла;

- інформаційно-вимірювальні технології;

- авіаційна та ракетно-космічна техніка;

- хімічна технологія та інженерія;

- будівництво та архітектура;

- транспорт і транспортна інфраструктура;

- міжнародне право.

До участі у конкурсі допускаються:

Вимоги до студентів:
- бути студентом державного ВНЗ денної форми навчання першого року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з півтора або дворічною програмою.
- мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);
- мати високі досягнення у студентській науково-дослідній роботі;
- спеціальність (напрям підготовки) студента повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти;
- володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

Вимоги до аспірантів:
- перебувати на денній формі навчання, які повинні відповідати таким вимогам;
- другого або третього року навчання;
- тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, повинна відповідати пріоритетним напрямам науки;
- мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
- брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
- володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Вимоги до науково-педагогічних працівників:
- працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;
- мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;
- тематика виконуваних наукових досліджень повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;
- мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;
- мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;
- брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;
- володіти, на необхідному рівні, англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Умови участі:
подати на ім’я керівника ВНЗ для розгляду на вченій раді ВНЗ наступні документи:
- заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;
- витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;
- довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;
- проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада ВНЗ приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

ВНЗ подає конкурсній комісії МОНмолодьспорту України такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

- лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;
- витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;
- виписку з особової справи даної особи;
- копії документів, що подані на ім’я керівника ВНЗ.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

ВНЗ проводять попередній відбір студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України протягом місяця з дня опублікування цього оголошення.

Документи, що надійшли до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України після встановленого строку та умов конкурсу, до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Особи, які будуть рекомендовані конкурсною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мають бути готові до проведення додаткових відборів у закордонних ВНЗ, до яких вони направляються на навчання або стажування.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия