www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна наукова культурологічна конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна наукова культурологічна конференція "Наука про культуру: "Культурологія, культурознавство, культурфілософія vs Cultural Studies, Culturology, Humanities"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.06.2011
Адресам. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9.
Телефони+380 (44) 486-94-57
Web-сторінкаhttp://www.pgk.npu.edu.ua
E-майлukr.cult@gmail.com

Дата проведення: 28-30 жовтня 2011 р.

Останній день подачі тез: 30 червня 2011 р.

Підтвердження участі: до 15 липня 2011 р.

Конференція відбуватиметься в межах IV Міжнародного наукового форуму "Простір гуманітарної комунікації".

Організатори: Кафедра культурології Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, Українська асоціація культурологів, Науково-освітня культурологічна спілка РФ, Інститут культурології академії мистецтв України.

Мета: спробувати створити простір для дискусійного обговорення реальної багатоманітності методологічних підходів до розуміння предметних засад культурологічної науки в рамках парадигматики "Схід—Захід—Росія—Україна".

Цільова аудиторія: спеціалісти з культурології, а також дослідники, що працюють в інших гуманітарних сферах: філософії, філософії культури, соціології, соціології культури, етики та естетики, релігієзнавства, мистецтвознавства, філології, етнології та етнографії, соціальної та культурної антропології і т. д.

Тематика основних секцій:

Напрямок 1. Фундаментальна культурологія

Секція 1 Історія культурологічної думки: Захід та пострадянський простір
- Розмаїття сучасних регіональних підходів до розуміння культурології: порівняльний аналіз.
- Протокультурологічні уявлення в історії західного соціально-гуманітарного знання від античності до кінця ХІХ століття: проблема культури в інтерпретаціях історіософії, правознавства, політичної думки, мистецтвознавства, філології та інших дисциплін.
- Відмінність між "термінологічним" та "методологічним" зародженням культурології: поява терміну vs поява парадигми.
- Концептуалізація спеціалізованих досліджень культури у межах соціальної (Велика Британія) та культурної (США) антропології: від Броніслава Малиновськи до Кліфорда Гірца.
- Інституціалізація культурології як "culturology" у творчості Леслі Уайта та її подальша доля в Мічиганському університеті.
- Традиція Cultural Studies у Великій Британії та США. Nationalism Studies, Post-Colonial Studies, Latin-American Studies як продовження цієї традиції.
- Диференціація культурології у європейському текстоцентричному дискурсі: проблема культури в інтерпретаціях герменевтики, філософії мови, постструктуралізмі.
- Вплив Московсько-Тартуської школи Ю. Лотмана та В. Топорова на становлення методологічних засад культурології в СРСР.
- Ідея дослідження культури у філософському аналізі текста М.М. Бахтіна.
- Культурогенетична теорія Е.С.Маркаряна як одна із перших теорій культури у Вірменії.
- Діалогістика В.С. Біблера як чинник розвитку культурології в Росії.
- Проблема культурології як "російської науки" та міфологічна етнізація культурологічного простору.
- Українська культурологія: проблема наукових шкіл та авторських теорій культури.

Секцiя 2. Теоретична культурологія
- Перші наукові теорії культури, еволюціонізм, позитивізм, сцієнтизм;
- Культурогенетика в контексті історії вітчизняної культурологічної думки;
- Методологічне співвідношення теорії культури та філософії культури;
- Різниця понять "методу" у вітчизняній традиції і "approach" в англо-американській;
- Постструктуралізм як основа розвитку сучасної теорії культури;
- Ґендерний і психоаналітичний підходи в теорії культури;
- Концептуалізація візуальності: школи і напрямки.
- Еволюціонізм – класичний і некласичний - як фактор генезису і розвитку методології дослідження культури.
- Функціоналізм і культурологія: розвиток наукової теорії культури.
- Культурологічна складова в дослідженнях діалогічної філософії.
- Медіафілософія і медіатеорія: методологічні основи.
- Культурологія та "третя культура" за С. Жижеком.
- Проблема культурологічної дисципліни: етнокультурологія, лінгвокультурологія, морфологія культури тощо як концептуальні конструкти пострадянського простору.

Секцiя 3. Історична культурологія
- Формування і розвиток історичної культурології в культурологічній науці;
- Видатні культурологи – історики культури у вітчизняній традиції;
- Культура регіону та етнокультурологія;
- Культурологія Сходу і Заходу і методологічні основи культурної компаративістики;
- Періодизація всесвітнього культурно-цивілізаційного процесу як проблема історичної культурології: методологічні підходи;
- Історична танатологія в культурологічному контексті.
- Історія ментальностей та історична психологія, їх значення для розвитку культурології.

Напрямок 2. Прикладна культурологія

Секцiя 1. Культурологічна освіта
- Історія культурологічної освіти у вищій школі в країнах пострадянського простору
- Історія викладання курсу "Культурологія", варіації і трансмутації
- Історія культурологічної освіти в сучасній середній школі: порівняння досвіду України та Росії; досвід інших країн
- Культурологія та проблемний підхід в освіті: наближення до світового рівня гуманітарних наук.
- Проекти культурологізаціі освіти і їхні ідеологи: В. Біблер, А. Валіцька, А. Флієр.
- Досвід "школи діалогу культур" (ШДК) в сучасній освіті.
- Інноваційні методики викладання культурології.
- Проблема "лабораторії методів викладання культурології"

Секцiя 2. Культурологічні проблеми мистецтва
- Генеалогічне співвідношення мистецтвознавства та класичної естетики з культурологією.
- "Культурологія мистецтва": зміст поняття.
- Класичне мистецтво в некласичних інтерпретаціях.
- Постмодерністське мистецтво: первинність теорії та інтерпретації стосовно твору.
- Медіамистецтво і проблема його жанрової специфіки (відео-арт, відеоінсталяція, net.art, sms-art, інтерактивне мистецтво, science-art, mobilephone-art, mail-art)
- Теорія моди і її значення в сучасній культурології.
- Кіно, теорія і кінотеорія в культурології.
- Практики культурологічних кінолекторіїв та кіносемінарів.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Для студентів ВНЗ (українських та зарубіжних) у програмі конференції передбачена молодіжна секція.
Учасники можуть подавати заявки на проведення авторських тематичних секцій в рамках конференції. Для затвердження секції та включення її в програму конференції від голови секції потрібно сформулювати тему секції і представити заявки 3-4 основних доповідей по темі, які будуть виголошені на секції.

Регламент: доповідь – 20 хвилин, дискусія – 10 хвилин. Тези учасників конференції будуть розміщені в Інтернеті заздалегідь на сторінці форуму. Для того, щоб залишити більше часу на дискусії, учасникам пропонується ознайомитися з тезами колег до початку конференції, які будуть розміщені на сайті.

Організаційний внесок: 150 грн (19 долл. США).
Оргкомітет зможе покрити частину витрат, пов’язаних з харчуванням учасників підчас конференції.

Для учасників передбачена культурна програма.

Реєстрація учасників: 28 жовтня з 10.00 (Центральний корпус, зал засідання Вченої ради (231 аудиторія), вул. Пирогова, 9)

Вартість проживання: від 90 до 200 гривень (11-26 доларів США).

Умови участі: на електронну скриньку надіслати заявку на участь і тези доповіді (обов’язкова тема листа - "ПГК-3"). Слід відправляти матеріали та анкету як вкладені файли, названі таким чином: прізвище та ініціали автора із вказаним типом файлу (тези, анкета), наприклад: Іванов Костянтин Костянтинович. Тези доповіді.doc, Іванов Костянтин Костянтинович. Анкета.doc.

Контактна особа: Віталій Хромець (доцент кафедри культурології).

Вимоги до оформлення тез:

Тексти тез мають бути набрані у редакторі WinWord-97 (і наступні версії); шрифт Times New Roman; розмір шрифту 12; інтервал одинарний; поля: верхнє 2 см, нижнє 2 см, ліве 2 см, праве 1,5 см. Абзац – 0,5 см. Обсяг тез до двох сторінок.

На першому листку тез має бути зазначено (титул матеріалу): Прізвище, ім’я, по-батькові автора, його посада та назва навчального чи наукового закладу, який він представляє, місто, назва напрямку та секції (за наявністю), на якій планує виступати (шрифт титульного напису Times New Roman, розмір шрифту – 14, із застосуванням напівжирного та курсивного підкреслення), назва роботи (шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 16, із застосуванням напівжирного підкреслення).

Якщо автор(-и) бажає(-ють) включити до тез список літератури, то він подається в кінці тез (не більше п’яти назв) у алфавітному порядку. У список літератури включається тільки та література, на яку є посилання в тексті. Посилання у тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка (наприклад, [1, с 134-135]) або посиланням на діючий Інтернет-ресурс.
Матеріали, що не відповідають вимогам та надіслані пізніше вказаного терміну не приймаються.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия