www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VІІ Всеукраїнська наукова конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VІІ Всеукраїнська наукова конференція “Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії”
РубрикаКонференції
Дата проведення10.09.2011
Адресам. Луганськ вул. Оборонна, 2 Луганський національний університет ім.Т.Шевченка Кафедра теорії літератури та компаративістики
Телефони(642) 53-83-73, 62-41-13
E-майлcarudo@net.lg.ua

Дата проведення: 14 жовтня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 10 вересня 2011 р.

Організатор: ДЗ "Луганський національний університет ім.Т.Шевченка", Східний філіал Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, Луганський обласний осередок НТШ .

Напрямки роботи:
1. Природа та еволюція документальної літератури.
2. Жанрова система документалістики.
3. Мемуари, художня біографія, публіцистика.
4. Вплив постмодернізму на розвиток документальної літератури.

Робочі мови: українська, російська

Видання матеріалів конференції буде здійснене у фаховому журналі "Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка". Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів, вартість 1 повної чи неповної сторінки тексту 20 гривень. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам конференції.

Організаційний внесок: 50 грн. з кожного учасника (очна, заочна участь).
Оплата проїзду та проживання в готелі – за рахунок учасників.
Про приїзд наполегливо просимо повідомити заздалегідь.

Умови участі: надіслати
- текст статті (роздрукований і на диску CD-R з файлом, сформованим у текстовому редакторі MS Word);
- квитанцію (копію залишити собі) про оплату поштовим переказом друку збірника та організаційного внеску;
- конверт із заповненою домашньою адресою;
- заповнену анкету учасника конференції за вказаною адресою:
Бойцун Ірині Євгеніївні
квартал 50 років Жовтня
б.5 кв. 62
Луганськ – 34
91034

Контактна особа: Бойцун Ірина Євгеніївна

Вимоги оформлення тез доповідей:

- обсяг 4-6 повних сторінок
- Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (* doc, * rtf), шрифтом №12 (Times New Roman), через один інтервал, на папері формату А-4 ; усі поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см , нижній – 3,2 см . У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2011. Використовуються лише лапки типу ""; не допускається заміна тире (–) знаком дефісу.

- Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими буквами (шрифт жирний).

- Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша
цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад : [1, с. 28] або [1, с. 28; 2, с. 13 – 14].

- Бібліографія і при необхідності примітки подаються у кінці статті після слова "Література" або після слів "Література і примітки" (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора праці (або перше її слово) виділяється жирним шрифтом.

Анкета учасника:

Прізвище, ім'я, по-батькові __________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада _______________
Місце роботи _____________________________________
Службова адреса _________________________________
Домашня адреса _________________________________
Телефон _______________________________________
Факс __________________________________________
Е-mail _________________________________________
Назва доповіді __________________________________

Планую ( потрібне підкреслити )
- виступити з доповіддю (10-15 хв.);
- виступити з інформацією (5 хв.);
- тільки публікація.

Дата Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия