www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Конкурс "Краща наукова стаття з європейського права...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Конкурс "Краща наукова стаття з європейського права 2011 року"
РубрикаКонкурси та олімпіади
Дата проведення17.06.2011 - 16.09.2011
Телефониредакції (48) 234-24-37
Web-сторінкаhttp://www.europa.org.ua
E-майлuesa.journal@gmail.com

Останній день подачі матеріалів: 16 вересня 2011 р.

Оголошення результатів конкурсу: 20 жовтня 2011 р.

Організатори: Українська асоціація європейських студій, Національний університет "Одеська юридична академія", Світова асоціація європейських студій та програми ЄС ім. Жана Моне.

Умови конкурсу: пошукач може подати лише одну статтю.

Нагороди:
- найкращі статті буде опубліковано у першому номері електронного журналу "Європейські студії та право" за 2012 рік (фахове видання у галузі права).
- переможців буде нагороджено відповідною відзнакою Світової асоціації європейських студій
- переможці отримають грошову премією на V Конгресі Української асоціації європейських студій у Львові в жовтні 2011 року.

Переможців конкурсу (перше і друге місце) буде визначено за рішенням експертної комісії, яка включає провідних українських і міжнародних фахівців з європейських студій та права ЄС.

Умови участі:
- статті мають бути надіслані на електронну адресу редакції журналу з поміткою "Конкурс".
- статті мають бути оформленні відповідно до вимог (неналежно оформлені матеріали не будуть прийняті до розгляду)

Вимоги оформлення статті:

Обсяг тексту, як правило, має бути не меншим ніж 8000 знаків та не більшим ніж 45000 знаків включно з прогалинами. Формат doc текстового редактора Microsoft Word; кегль 14; шрифт Times New Roman; через 1,5 інтервалу між рядками; поля з усіх боків 20 мм; на першому рядку праворуч жирним шрифтом вказати ініціали та прізвище, нижче – посаду, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання; через рядок посередині жирним шрифтом – назва великими літерами; через рядок – текст матеріалу; наприкінці роботи наводиться анотація (Summary) англійською мовою обсягом не більше 1000 знаків включно з прогалинами та список літератури. Нумерація в списку літератури – в порядку появи джерела в тексті; посилання робити в квадратних дужках, наприклад, [2, с.25]; список літератури наукових статей українською та російською мовами оформлюється згідно з вимогами Вищої атестаційної України (відповідають вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 7.1-2003).

Наукові статті приймаються за наявності таких необхідних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи розвідок у даному напрямку.

Автори наукових статей, що не мають наукового ступеня, надіслають разом зі статтею відповідне рішення кафедри (відсканований у форматі jpg витяг з протоколу засідання кафедри) або відсканований відгук наукового керівника, який має науковий ступінь.

Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, містять достовірну інформацію. Матеріали рецензуються членами редакційної колегії або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності та з позицій вищих академічних стандартів якості, та редагуються. Надіс-лані матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право опуб-лікування, розповсюдження та використання матеріалів в електронних базах даних та у друкованому вигляді. Е-пошта: uesa.journal@gmail.com
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия