www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова конференція "Людина і світова...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова конференція "Людина і світова глобалізація:  перспективи та межі розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення05.11.2011
АдресаДніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна
Телефони(56) 373-67-92; м/т + 38 (095) 516-86-58, (096) 309-90-63
E-майлinter_dp@emt.diit.edu.ua

Дата проведення: 24-25 листопада 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 5 листопада 2011 р.

Організатор: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна

Робочі напрямки:
1. Cоціокультурні аспекти локальних цивілізацій та українська спільнота в умовах глобалізації.
2. Гендерні проблеми та формування суспільства паритетної демократії в умовах глобалізації.
3. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій.
4. Перспективи діалогу і партнерства цивілізацій в умовах світової глобалізації.
5. Освіта в інноваційному суспільстві.

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції.
За підсумками роботи конференції буде надрукована монографія колективу авторів.

Робоча мова: українська, англійська, російська

Організаційний внесок: 100 грн. (у вартість включено публікацію тез)
Публікація статті – платна (1 стор. – 20 грн.)

Банківські реквізити:
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаряна
Р/р 31251272210059
в ГУДКУ у Дніпропетровський обл.
м. Дніпропетровська, МФО 805012
ОКПО 01116130

Умови участі:
надіслати на електронну скриньку
- тези доповідей
(їх необхідно надати як в електронному вигляді (на дискеті, дискові або на електронну скриньку), так і в роздрукованому)
- статтю
(має бути оформлена за вимогами ДАК України, необхідно подати 2 роздрукованих екземпляри, дискету або диск з електронним варіантом).
- копію платіжки за участь у конференції
- заявку на участь

Контактні особи: Власова Тетяна Іванівна (голова оргкомітету), Тибайкіна Тетяна Леонідівна (технічний секретар конференції).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Об'єм 1 сторінка в редакторі WinWord. Формат паперу А4 з полями: ліве – 22,5 мм, праве – 22,5 мм, верхнє 20 – мм і нижнє – 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, інтервал між рядками - одинарний (12 пт).

Послідовність подачі матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт,
набирати прописними і рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище і ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині. Відредагований (без правок) текст, надрукований і підписаний авторами, не повинен містити бібліографії, малюнків, схем. Тези повинні майже повністю заповнювати сторінку.

Вимоги до оформлення статей:

Публікація набирається в текстових редакторах Word for Windows версії 7 та вище на форматі А4 і зберігається з розширенням *.doc. Поля: ліве та праве – по 2,55 см., верхне – 1,8 см, нижне – 3,0 см. Основний текст друкується шрифтом Times New Roman Cyr 14 пт, інтервал між рядками - півтора.

Послідовність викладу матеріалу в статті: назва (шрифт напівжирний, 14 пт, набирати прописними і рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище та ініціали автора; через один рядок – текст статті з вирівнюванням по ширині. Абзацний відступ на 0,7 см від початку рядка.

Вирівнювання по ширині, відступ зліва та справа 0 см, абзаци не відокремлюються один від одного. У тексті не повинно бути "жорстких" переносів. Стаття повинна містити не менше 10 сторінок. Автор має надати стислу інформацію про свою наукову діяльність, яка буде представлена в монографії.

Заявка на участь:
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ___
2. Посада, вчений ступінь, звання ___________
3. Організація (повністю і абревіатура) _____
4. Поштова адреса ___________________________
5. Телефон, факс (з кодом міста), Е-mail ____
6. Назва секції і доповіді (якщо планується) __
7. Необхідність бронювання готелю і термін перебування ___
Планую (позначити):
Виступити з доповіддю (10-15 хв)
Надрукувати статтю
_______ _____________________
дата підпис

Програма проведення конференції:

24 листопада
9:00 – 10:00 реєстрація учасників
10:00 – 13:00 пленарне засідання
13:00 – 14.:0 обідня перерва
14:00 – 16:00 секційні засідання, Круглий стіл із проблем гендерних досліджень
16:30 – 20:00 вечірнє засідання

25 листопада
10:00 – 13:30 робота в секціях
13:30 – 14:00 обідня перерва
14:00 – 16:00 заключне пленарне засідання
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия