www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська наукова конференція "Іноземна філологія:...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська наукова конференція "Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.08.2011
Телефони(050)644-04-55
E-майлvaleriy.bogdan@gmail.com , kafedrargf2009@yandex.ru
Адреса оргкомітетуКафедра романо-германської філології, Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, 71100, м. Бердянськ, Запорізька область, Україна.

Дата проведення: 21-23 вересня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 15 серпня 2011 р.

Організатор: Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, Запорізький національний університет

Робочі напрямки:
1. Актуальні проблеми лексикографії
2. Когнітивне вивчення мовних одиниць
3. Компаративне дослідження мовних одиниць
4. Сучасне літературознавство
5. Сучасні підходи до методики викладання іноземної мови

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, презентацію нових наукових та навчально-методичних видань з філології, роботу секцій, культурну програму. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Доповіді будуть опубліковані в періодичному виданні "Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство", затвердженому ВАК України з філологічних дисциплін як спеціалізоване видання.

Робоча мова: українська, російська

Організаційний внесок: 100 грн.
Оплата публікації - 25 грн./1 сторінка .

Оплата поштовим грошовим переказом або при реєстрації.

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), – за рахунок учасників.

Банківські реквізити:
Усі матеріали, оплата публікації та реєстраційного внеску висилаються на адресу Оргкомітету конференції.

Умови участі: оргкомітету надіслати
- роздрукований текст доповіді, оформлений відповідно до вимог;
- рецензія наукового керівника/фахівця з відповідної сфери досліджень (для учасників, які не мають вченого ступеня);
- конверт із маркою і заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації);
- копію чеку про оплату публікації та реєстраційного внеску (який частково покриває витрати на проведення конференції: публікація програми, набір-комплект учасника конференції, організація кавових та чайних пауз, оперативне розмноження додаткових матеріалів);
- компакт-диск з окремими файлами, що містять заявку та текст доповіді. Файли слід назвати наступним чином: "Прізвище автора – заявка", "Прізвище автора – стаття" (наприклад, Тарасенко М.П. – заявка, Тарасенко М.П. – стаття). У разі наявності у статті схем, таблиць, складних рисунків додається файл (або окремі файли) з назвою "Прізвище автора – Схема 1 / Рисунок 1" (наприклад Тарасенко М.П. – Рисунок 1).
- заявку на участь

Контактна особа: Богдан Валерій Володимирович

Вимоги до оформлення статі:

Обсяг статті: до 12 сторінок.

Стандарти: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25 см., поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 2 см., праве – 1 см., шрифт – Times New Roman, запис на компакт-диск у форматі Word 97-2003, текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки.

Типи виділення: напівжирний, курсив, напівжирний курсив (підкреслення, окрім випадків, коли його уникнути неможливо, не допускається).

У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від TimesNewRoman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків (обов’язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.

На першій сторінці вказуються: прізвище та ініціали (виділяються прописом НАПІВЖИРНИМ), науковий ступінь, назва установи – вказувати праворуч угорі над назвою статті; УДК – ліворуч (верхній кут).

Через один пробіл вказується назва статті (виділяється прописом НАПІВЖИРНИМ) у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив).

Далі через один пробіл наводяться анотації та ключові слова (напис – курсив). Якщо мова статті українська, то анотації і ключові слова повинні бути написані російською та англійською мовами, якщо мова статті російська, то анотації і ключові слова подаються українською та англійською мовами, якщо мова статті англійська, то анотації і ключові слова подаються українською та російською мовами.

Після анотацій через один пробіл друкується текст статті.

Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера джерел – крапкою з комою. Наприклад: [1], [2:45], [3:55; 4:102, 7:56-57], багатотомне видання – [5 (1:160)]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

У кінці статті: список літератури (обов’язково). Після тексту статті через один пробіл у центрі (прописом напівжирним) друкується слово ЛІТЕРАТУРА. Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку та нумеруються.

Заявка на участь:

Прізвище____ ім’я_____
по батькові __________

Домашня адреса:
вулиця _______________,
№ будинку __, № квартири __
індекс _____, місто _______
область ___________________
домашній телефон:
код міста __ телефон ______
мобільний телефон _________
e-mail ____________________

Службова адреса:

кафедра (повна назва) _____
інститут/університет (повна назва)
____________________________
вулиця ___, № будинку _____
індекс ____, місто ________
область ___________________
службовий телефон:
код міста ___ телефон _____
факс ______________________
e-mail ____________________

Учений ступінь, учене звання
____________________________
Посада _____________________
Запланована секція _________
Тема доповіді ______________
Необхідність житла на час проведення конференції
(позначити) □ так □ ні
Кількість днів перебування у Бердянську ________

Дата "__" ______ 2011 р.
Підпис __________________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия