www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська конференція "Студентське самоврядування...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська конференція "Студентське самоврядування – шлях до демократії"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.10.2011
Телефони(095) 92-58-200, (063)288-98-15, (097)731-81-37
E-майлstud_conference@mail.ru
Адреса оргкомітету54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, кафедра українознавства, кабінет 314.

Дата проведення конференції: 12-13 жовтня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 1 жовтня 2011 р.

Організатор: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Миколаївська обласна державна адміністрація Управління освіти і науки, Миколаївський державний аграрний університет

Робочі напрямки:
1. Моделі студентського самоврядування: від теорії до практики.
2. Молодь і держава – шлях до незалежності.
3. Студентське самоврядування – джерело формування кадрового потенціалу країни.
4. Діалог поколінь, діалог міжкультурного спілкування у молодіжному середовищі.

У центрі уваги конференції будуть:
- моделі студентського самоврядування;
- студентське самоврядування в гуртожитку;
- нормативне забезпечення діяльності органів студентського самоврядування;
- актуальні проблеми студентських ЗМІ;
- студентська молодь і толерантність;
- студентські трудові загони;
- громадські молодіжні організації; студентське самоврядування в умовах Болонського процесу.

Робочі мови: українська, російська

За матеріалами конференції планується видання збірника тез.

Публікація тез доповіді – за рахунок організаторів.
Проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції. Оргкомітет надає житло в гуртожитку або бронює місця в готелі згідно із заявкою.

Умови участі:

на адерсу оргкомітету надіслати поштою:
1. Електронний варіант тез доповіді на дискеті формату 3,5’’ або на CD, обсягом 1-2 повні сторінки, у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.rtf. Шрифт тексту Times New Roman Cyr 16. Міжрядковий інтервал 1. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм, відступи зліва і справа – 0 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки («….»); здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–).
2. Паперовий варіант статті, обов’язково підписаний авторами.
3. Відомості про авторів подавати окремим файлом на дискеті або на CD (П.І.Б., код міста та контактний телефон, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання).
4. Заявку на участь у конференції (форма додається).
За зміст тексту тез та наявність помилок несуть відповідальність автори. Тези доповіді, оформлені належним чином, планується опублікувати до початку конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

До друку приймаються тези, які не містять логічних, стилістичних і друкарських помилок, оформлені відповідно до вимог.

Матеріали розташовуються в такій послідовності

1. Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю).

2. Назва тез (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру).
Назва тез має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати їх зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми.

3. Текст тез. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку, далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11].
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць (грн, т, ц, м, км тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

4. Література, що приводиться наприкінці публікації повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті. Список літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

Зразок заявки:

Заявка
на участь у Всеукраїнській конференції
"Студентське самоврядування – шлях до демократії"

Прізвище ______________________
Ім’я____________________________
По батькові ____________________
Посада _________________________
ВНЗ ____________________________
Поштова адреса _________________
Електронна адреса_______________
Телефон ________________________
Назва тез доповіді _____________
Планую:
• виступити з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.)
• виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 7 хв.)
• опублікувати тези доповіді
Прошу забронювати для мене __ місць
з "__" ____ 2011 р. по "___" ____ 2011 р.:
у студентському гуртожитку____,
у готелі ____
"___" ________ 2011 р._____________ Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия