www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова конференція “Художня культура і...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова конференція “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи”
РубрикаКонференції
Дата проведення15.10.2011
АдресаМелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького, вул. Леніна 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.
Телефони+380 96 507-94-01
E-майлak_mart@mail.ru
Адреса оргкомітетуМелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького, вул. Леніна 20, м. Мелітополь, Запорізька обл. 72312

Дата проведення конференції: 20-21 жовтня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 15 жовтня 2011 р.

Запрошуються: культурологи, мистецтвознавц, педагоги історики, психологи, філологи та інші фахівці

Організатори:
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Б.Хмельницького
Національна музична академія України ім.П.і.Чайковського
Південно-Західний університет "Неофіт Рилскі" (Болгарія, м.Благоєвград)
Державний університет Республіки Молдова (м.Кишинів)
Могилівський національний університет ім.О.Кулєшова (Республіка Білорусь)
Мелітопольська спілка громадських організацій "Рада національних товариств"

Робочі напрямки:
1. Теоретико-методологічні засади художньої культури
2. Художня культура сьогодення: спадкоємність епох
3. Теорія і практика мистецької освіти
4. Інноваційні тенденції в галузі художньої освіти
5. Художня культура в етнорегіональному вимірі

Матеріали конференції будуть видані у збірнику наукових праць
"Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи"

Організаційний внесок: 100 грн. (при очному виді участі), 50 грн. (при заочному виді участі).
Вартість публікації однієї сторінки – 20 грн.

Умови участі: на поштову адресу і електронну скриньку організатора надіслати статтю і заявку на участь.

Контактна особа: Мартинюк Анатолій Кирилович

Вимоги до статті:
- обсяг 8-10 (в разі необхідності можна до 12-ти) повних сторінок, надрукованих шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, через 1,5 міжрядкових інтервали (текстовий редактор Word 6-7);
- для друку використовувати білий папір формату А-4 (297х210 мм); поле тексту повинно мати такі береги: зверху – 20 мм, ліворуч – 20 мм, знизу – 20 мм, праворуч – 20 мм. Стаття подається українською мовою і обов’язково повинна мати список літератури, оформлений за вимогами ВАКу, резюме українською, російською і англійською мовами – 5-7 стрічок та ключові слова.

Відповідно до вимог ВАК України (Постанова №7-06.1 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Зразок заявки:

Заявка
на участь у Міжнародній науковій конференції
"Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи"

Прізвище _______________________________________________
Ім’я ___________________________________________________
По-батькові ____________________________________________
Науковий ступінь _______________________________________
Вчене звання ___________________________________________
Місце роботи (повна назва установи та підрозділу, без скорочень і абревіатур)
________________________________________________________

Тема доповіді (для програми конференції) _______________
Адреса для пересилки збірника __________________________
Контактні телефони _____________________________________
Електронна адреса ______________________________________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия