www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжвузівська науково-практична конференція "Формування...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжвузівська науково-практична конференція "Формування аксіологічного компоненту у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.11.2011
Телефони+380 50 575-07-03, (6569) 2-55-37
E-майлkgu_philol@mail.ru
Адреса оргкомітетуОбухова В.М., Євпаторійський інститут соціальних наук , вул.Немічевих, 13/1 а, м.Євпаторія, Автономна республіка Крим, 97405

Дата проведення конференції: 25 листопада 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 20 листопада 2011 р.

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим
Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта)
Євпаторійський інститут соціальних наук

Робочі секції:
1 - Аксіологічний зміст педагогічної діяльності у навчальних закладах.
2 - Формування ціннісних орієнтирів у процесі викладання філологічних дисциплін.
3 - Перспективи вдосконалення ціннісної картини світу сучасної молоді.
4 - Актуальні проблеми сучасної філології в Україні та за її межами.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови участі
На адресу електронної скриньки організатора або поштою необхідно надіслати:
1 - заявку на участь у конференції;
2 - матеріали доповіді (3 сторінки і більше);
3 - дискету або диск з електронним варіантом матеріалів.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:
1 - Коректорський варіант: роздрукування на папері А4 у двох примірниках, шрифт Times New Roman, кегель 14, через 1,5 інтервали на якісному папері.
2 - Електронний варіант: на диску, Word 97-2000, формат А5, шрифт Times New Roman, кегель 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва - 2 см, справа, зверху, знизу - 1,5 см. В електронному варіанті схеми та малюнки виконати прив'язкою до тексту, згруповані та у відповідному масштабі.
3 - Посередині великими літерами - заголовок, посада, установа (повністю), далі - текст, вирівняний у ширину.
4 - Список літератури - в кінці матеріалів (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов'язкове, наприклад [4, с.7]).

Кожна доповідь повинна містити наступну структуру, елементи якої мають бути виділені жирним шрифтом:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор.
3. Формулювання цілей доповіді (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень.

Організаційний внесок: 20 грн. за друкування 1 сторінки матеріалів доповіді.

Оплата звичайним поштовим переказом на ім'я: Стребкова Ірина Олександрівна.
Адреса: вул.Чапаєва, буд.83, кв.16, м.Євпаторія, Автономна республіка Крим, 97420

Контактна особа: Обухова Валентина Миколаївна

Зразок заявки:

Заявка

на участь у міжвузівській науково-практичній конференції

"Формування аксіологічного компоненту у процесі
професійної підготовки майбутніх педагогів"

Прізвище ___________
Ім'я _______________
По батькові _________
Вчений ступінь _________
Установа ________________
Посада __________________
Адреса _________________
Телефон __________
Факс _____________
ПЛАНУЮ (потрібно підкреслити)
Виступити з доповіддю
Виступити з інформацією
Взяти участь як слухач
Секція (назва повністю) _________________
Назва доповіді __________________________
Потреба проживання (так, ні)
Дата _______
Підпис _____
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия