www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Всеукраїнська заочна наукова конференція,...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Всеукраїнська заочна наукова конференція, присвячена 35-річчю з дня створення економічного факультету "Актуальні питання сучасної економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення18.11.2011
Телефони+380 50 383-78-14
Web-сторінкаhttp://udau.edu.ua
E-майлfinansi_kredit@mail.ru
Адреса оргкомітету20305, Черкаська обл., м.Умань, вул. Інститутська,1, Уманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту, Оргкомітет конференції (Мальований М.І.)

Дата проведення конференції: 23 грудня 2011 р.

Останній день подачі заявок і тез доповідей: 18 листопада 2011 р.

Останній день подачі статей у колективну монографію: 1 грудня 2011 р.

Організатори:
Міністерство аграрної політики і продовольства України
Уманський національний університет садівництва
Факультет економіки і підприємництва
ВПЦ "Візаві"

Мета конференції: дослідження актуальних питань розвитку сучасної економіки.

До участі запрошуються: викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та всі бажаючі.

Робочі напрямки:
1. Фінансові аспекти розвитку економіки.
2. Актуальні питання становлення бухгалтерського обліку в Україні.
3. Соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств.
4. Місце та роль маркетингу в економічній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Основні проблеми розвитку управління підприємством.
6. Інформаційні технології, як рушійна сила сучасної економіки.
7. Вплив глобалізаційних процесів в світі на економіку України.
8. Формування громадянського суспільства в сучасних умовах.

Організаційний внесок: 30 грн.
Для студентів та викладачів УНУС організаційний внесок оплачувати не потрібно.
Для студентів інших навчальних закладів України організаційний внесок 15 гривень.

Вартість друку 1 сторінки тез 20 грн. Тези будуть видані окремим збірником до початку Конференції та розіслані учасникам.

Вартість друку 1 сторінки в колективній монографії 20 грн. На 1 статтю надсилається лише 1 примірник колективної монографії. Додатковий примірник коштує 60 гривень.

Кошти слід надсилати поштовим переказом на поштову адресу Оргкомітету.
Призначення платежу: За участь в конференції "Актуальні питання сучасної економіки".

Умови участі: для публікації тез та статей у колективній монографії авторам необхідно надіслати на електронну скриньку Організатора
- тези та статті;
- окремим файлом дані про авторів: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце
роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку;
- відскановану квитанцію про оплату друку тез та статті до колективної монографії і про оплату організаційного внеску.

Контактна особа: Мальований Михайло Іванович (з питань участі у Конференції, друку тез та статей у монографію).

Вимоги до тез доповідей:
- матеріали надсилаються українською мовою обсягом 3-5 сторінок, формату А4 (відстань між рядками – 1,5, основний текст гарнітура – Times New Roman Cyr, кегль – 14, поля: ліворуч – 3 см, угорі та внизу – 2 см, праворуч – 1 см, абзац – 1,5 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;
- зверху посередині сторінки – назва роботи;
- через інтервал, посередині під назвою – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання;
- нижче назва навчального закладу;
- через інтервал подається основний матеріал.

Оформлення статті повинно відповідати Постанові Президії Вищої атестаційної комісії України від 15 січня 2003 р. № 7 – 05/1:
- стаття побудована в логічній послідовності, насичена фактичним матеріалом і мати такі складові: вступ (актуальність, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті), методику досліджень, висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку, список використаних джерел;
- стаття готується українською мовою обсягом 4-10 повних сторінок;
- файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів (наприклад, Іванов. doc);
- до статті додаються дані про авторів П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку.

Поштову адресу, на яку слід надсилати збірники тез та монографію, слід подавати в такому вигляді:
Іванов Іван Іванович
вул. Шкільна 13, кв. 28,
м. Умань,
Черкаська обл.,
20305

Вимоги до оформлення тексту статті:
1. Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times New Roman Cyr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками – 1,5.
2. Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування книжне, верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30, правий – 10 мм.
Файл зі статтею подається без нумерації сторінок.
3. Загальний вигляд статті:
Назва статті
(малі напівжирні літери, виключка по центру).
Ініціали, прізвища авторів, науковий ступінь
(малі напівжирні літери, виключка по центру).
Назва установи
(напівжирні літери, виключка по центру).
Текст статті
(абзац – 1 см, шрифт світлий, виключка по ширині).
Список використаних джерел
(заголовок виділяється малими напівжирними літерами, виключка по центру, обов’язково не менше чотирьох джерел, переважно за останні роки).

Зразок заяви на участь у Конференції:
Прізвище __________
Ім’я ______________
По батькові ______________
Організація ______________
Посада ___________________
Вчене звання _____________
Наукова ступінь __________
Адреса (з індексом) __________________________
Телефони (моб., дом., служб.) ________________
E-mail ____________
Назва доповіді _______________________________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия