www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.12.2011
Телефони+380 97 709-72-57, (352) 51-31-60
Факс(352) 43-61-44
Web-сторінкаhttp://www.conftiapv.at.ua
E-майлconftiapv@gmail.com
Адреса оргкомітетуТернопільський інститут АПВ НААН, вул.Тролейбусна, 12, м.Тернопіль, МСП 46020

Дата проведення конференції: 14-15 грудня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 10 грудня 2011 р.

Організатори:
Тернопільський інститут агропромислового виробництва
Інститут кормів Подільський державний аграрно-технічний університет
Університет економіки і підприємництва
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
Факультет аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ

До участі запрошуються: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики Конференції.

Робочі напрямки та секції конференції

Секція 1. Сільськогосподарські науки:
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук.

Секція 2. Біологічні науки:
- біохімія;
- іхтіологія;
- фізіологія рослин;
- фізіологія людини і тварин;
- генетика;
- екологія;
- гідробіологія;
- ґрунтознавство;
- біотехнологія;
- історія біології.

Секція 3. Ветеринарні науки:
- діагностика і терапія тварин;
- патологія, онкологія і морфологія тварин;
- ветеринарна фармакологія та токсикологія;
- ветеринарно-санітарна експертиза;
- ентомологія;
- ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
- гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
- ветеринарне акушерство;
- історія ветеринарії.

Секція 4. Технічні науки:
- машинобудування в АПК;
- енергетика в сільському господарстві;
- технології в харчовій та легкій промисловості;
- експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання;
- історія техніки.

Секція 5. Економічні науки:
- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство і міжнародні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка пращ, соціальна економіка;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
- економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
- теорія та історія державного управління;
- суб'єкти і механізми державного управління.

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть відображені на офіційному сайті Організатора (www.conftiapv.at.ua) в дні їх проведення.
За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені збірник тез, програма та сертифікат.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті Організатора.

Робочі мови: українська, російська, польська, англійська.

Форма участі у конференції: заочна.

Організаційний внесок складається із вартості за участь у Конференції, за публікацію і пересилку друкованих матеріалів:
- для учасників з України - 80 грн.;
- для учасників з країн СНД - 20 USD (по курсу у національній валюті);
- для учасників з інших країн - 30 USD (по курсу у національній валюті).

Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD.

Реквізити для оплати організаційного внеску:
Грошовим переказом у відділеннях поштового зв'язку
На ім'я Сава Андрій Петрович
Адреса Тернопільський інститут АПВ НААН
вул.Тролейбусна, 12
м.Тернопіль, Україна
46027

Умови участі:

1. Надіслати на електронну скриньку оргкомітету наступні документи:
- заявку на участь;
- матеріали доповіді;
- скановану копію квитанції.

Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov.

2. Після надсилання матеріалів обов'язково дочекатись від Оргкомітету підтвердження про їх отримання.

Контактна особа: Погребняк Іванна Іванівна

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді — три особи.
3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.
4. Обсяг матеріалів — до 3-х сторінок, які не нумерувати;
5. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
6. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.
8. У верхньому правом)? куті — ім'я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання,
посада, назва установи, місто, країна.
9. Нижче — через один пробіл — назва доповіді (великими жирними літерами по центру).
10. Нижче - через один пробіл - текст доповіді (тез).
11. В кінці тексту — через один пробіл — наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на
літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
16. Учасники з України можуть окремо подати наукову статтю для публікації у науково-виробничому журналі "Інноваційна економіка", що включений ВАК України у перелік фахових видань (напрям "економічні науки").

Зразок заявки:

Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній конференції на тему
"__________", яка відбудеться "___"_______2011 р.

Прізвище, ім'я, по батькові __________
Наукова ступінь, вчене звання ________
Місце роботи (навчання) ______________
Посада ________
Назва доповіді ____________
Секція (вказати номер) ____
Вказати, чи потрібен додатковий
екземпляр збірника ________
Поштова адреса:
вулиця, дім, квартира ____________
населений пункт __________________
район, область ___________________
країна (для іноземців) ___________
індекс _________
Телефони (мобільний, домашній, робочий) __________
E-mail ___________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия