www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив"
РубрикаКонференції
Дата проведення22.11.2011
Телефони(44) 549-00-76, +380 67 737-15-61
Web-сторінкаhttp://intkonf.org
E-майлintkonf@gmail.com
Адреса оргкомітетуОргкомітет МНПІК "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" ТОВ "ТК Меганом", 02192, м.Київ-192, а/с 82

Дата проведення конференції: 23-25 листопада 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 22 листопада 2011 р.

Організатори:
Інститут наукового прогнозування
Кримський інститут економіки та господарського права
Кафедра політології і права Вінницького національного технічного університету
Поволзька академія державної служби
Асоціація "Аналітикум"
Міжнародне товариство прав людини
ТОВ "ТК Меганом"

Робочі напрямки:

Біологічні науки:
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.

Будівництво та архітектура:
1. Архітектурні рішення об'єктів будівництва та реконструкції.
2. Дизайн міської та ландшафтної архітектур.
3. Сучасні технології будівництва, реконструкції та реставрації.
4. Сучасні будівельні матеріали.
5. Теплогазопостачання і вентиляція.
6. Землевпорядкування.
7. Водопостачання та каналізація.

Географія та геологія:
1. Регіоноведенняі регіональна організація суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність
5. Картографія та геоінформатика
6. Природокористування та екологічний моніторинг.
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робот.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.

Державне управління:
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільства.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.

Екологія:
1. Стан біосфери та його вплив на здоров'я людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання молоді.
6. Екологічний моніторинг.

Економіка:
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.

Історія:
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.

Математика:
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.

Мистецтво:
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
6. Мистецтвознавство.

Медицина:
1. Акушерство і гінекологія.
2. Хірургія.
3. Теоретична організація охорони здоров'я.
4. Терапія.
5. Педіатрія.
6. Експериментальна та клінічна фармакологія.
7. Клінічна медицина.
8. Морфологія.
9. Гігієна та епідеміологія.
10. Народна та нетрадиційна медицина.
11. Історія медицини.
12. Інфекторлогія.
13. Підготовка фахівців у вищих медичних закладах.
14. Анестезіологія та реанімація.
15. Неонатологія.
16. Променева діагностика.
17. Фармація.

Педагогіка:
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.

Політологія:
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами СНД.

Право:
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право соц.забеспеченя.
5. Кримінальне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова медицина.
12. Підприємницьке та банківське право.
13. Кримінально-процесуальне право.

Психологія:
1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психолога-практика.
3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.

Сільське господарство:
1. Організація с/г виробництва.
2. Механізація с/г.
3. Землеробство, ґрунтознавство й агрономія.
4. Технології зберігання та переробки с/г продукції.
5. Рослинництво, селекція та насінництво.

Соціологія:
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соц. опитування.

Сучасні інформаційні технології:
1. Комп'ютерна інженерія.
2. Обчислювальна техніка та програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.

Технічні науки:
1. Металургія.
2. Механіка.
3. Галузеве машинобудування.
4. Транспорт.
5. Енергетика.
6. Електротехніка та радіоелектроніка.
7. Трубопрокатне виробництво.
8. Обробка матеріалів в машинобудуванні.
9. Авіація та космонавтика.
10. Гірництво.
11. Робототехніка.
12. Автоматизовані системи управління на виробництві.
13. Технологія виробів легкої промисловості.

Фізика:
1. Теоретична фізика.
2. Фізика твердого тіла.
3. Фізика плазми та плазм енна техніка.
4. Застосування фізичних методів в медицині
5. Геофізика.
6. Радіофізика.
7. Оптика.
8. Молекулярна фізика.
9. Астрофізика та космічні промені.
10. Фізика полімерів.

Фізична культура та професійний спорт:
1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах.

Філологічні науки:
1. Методика викладання мови та літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика, функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
11. Літературознавство.

Філософія:
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.
7. Культурологія.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

За матеріалами конференції планується видання збірника тез.

Організаційний внесок сплачується як вартість публікації у збірнику тез.
Для учасників з України вона складає:
3 сторінки формату А4 - 85 грн.,
4 стор. - 90 грн.,
5 стор. - 100 грн.,
6 стор. - 110 грн. і т. д. (10 грн. за кожну наступну сторінку).

На одну наукову працю надсилається 1 примірник збірника на адресу, яку було вказано в реєстраційній формі.

Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 18 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Збірники матеріалів надсилаються, на вказану адресу, через два тижні після закінчення конференції.

Оплата за видання збірників надсилається:

А) або на банківський рахунок

Банківські реквізити:
ПАТ "Універсал Банк", м. Київ
р/р 26007000380104
МФО 322001
ЗКПО 2766510047
Одержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна.
Призначення платежу: Оргвнесок. Без ПДВ.

Б) або через систему WebMoney на гаманець U350405251466.

Умови участі

I. Надіслати на електронну скриньку оргкомітету наступні документи:
- Текст тез (обов'язково вказати секцію і підсекцію у лівому верхньому куті доповіді).
- Відомості про авторів, окремим файлом (домашня адреса, код міста, телефон, e-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, наукова ступінь).
Адреса та адресат для надсилання збірника тез.
- Відскановану копію документа про сплату оргвнеску.

Увага! Файли мають бути названі за прикладом: Teзи_Петренко; Заявка_Петренко; Квитанція_Петренко.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1.До друку приймаються тези доповідей обсягом від 3 сторінок набраних в редакторі WORD у вигляді комп'ютерного файла з розширенням *.doc.
2. Сторінки не нумеруються.
3. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
4. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5.
5. Поля з усіх сторін 20 мм.
6. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Формат таблиць лише книжковий.
7. Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках, відповідно до номера в списку літератури.

Зразок заявки на участь у конференції:

Прізвище, ім'я, по-батькові ___________
Місце роботи, чи навчання __________
Вчена ступінь, звання (якщо є) ___________
Адреса та адресат для надсилання матеріалів __________
Телефон _________
Факс, E-mail _________
Розділ наук __________
Назва статті _________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия