www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.11.2011
Адресам. Київ, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", корпус №1, пр. Перемоги, 54/1
Телефони(44) 371-61-80,+380 97 345-88-80, +380 63 142-40-75, +380 67 508-53-35
Web-сторінкаhttp://kneu.edu.ua
E-майлkneu.management@gmail.com
Адреса оргкомітету03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, кафедра менеджменту, кім. 244

Дата проведення конференції: 2-3 лютого 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 25 листопада 2011 р.

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Науково-дослідний інститут економічного розвитку КНЕУ
Санкт-Петербурзький держаний інженерно-економічний університет
Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова (м.Москва)
Факультет бізнесу і права, Альфа Університет (м.Белград, Сербія)
Харківський національний економічний університет
Міжнародна громадська організація "Міжнародна поліцейська корпорація громадської безпеки"
ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Мета конференції: обговорення результатів останніх досліджень у галузі менеджменту, зокрема, теоретичних та практичних аспектів загального менеджменту, розвитку управлінської думки, управління конкурентоспроможністю, інноваційного менеджменту, стратегічного та корпоративного управління, операційного менеджменту, управління знаннями та організаційної поведінки.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, представники бізнесу та зацікавлених організацій.

Робочі напрямки секцій:
1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління.
2. Сучасна парадигма стратегічного та корпоративного менеджменту.
3. Інноваційна модель розвитку соціально-економічних систем.
4. Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку функціональних сфер менеджменту.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції будуть опубліковані збірник тез доповідей та збірник наукових праць "Формування ринкової економіки. Спецвипуск. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту", який включено до переліку фахових видань.

Організаційний внесок для громадян України:

очна форма:
250 грн. (публікація програми, тез, перерви на каву, культурна програма);
350 грн. (публікація програми, статті, перерви на каву, культурна програма);
450 грн. (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна програма);

дистанційна форма:
150 грн. (публікація та пересилка тез)
250 грн. (публікація та пересилка статті)
350 грн. (публікація та пересилка тез і статті)

Організаційний внесок для негромадян України:

для громадян країн СНД – 75 USD (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна програма);

для громадян інших країн – 150 USD (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна програма).

Збірники тез доповідей та наукових праць будуть видані при реєстрації на конференції або надіслані впродовж 30 днів після її проведення дистанційним учасникам за вказаними ними реквізитами.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.

Банківські реквізити:
ГО "Клуб економістів"
Код ЄДРПОУ 36857145
п/р 26000000048809 (грн.)
в КМФ ПАТ "Укрсоцбанк"
МФО 300023
або п/р 26004000051104 (USD)
через банк-кореспондент: DEUTSCHE BANK, FRANKFURT, SWIFT: DEUTDEFF
Рахунок бенефіціара: 10094986271000, UKRSOTSBANK, KIEV, SWIFT: UKRSUAUX.

Увага! Обов’язково вказати призначення платежу:
За участь у конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту" та Прізвище І.П. учасника.

Контактні особи:
Соболєва Тетяна Олександрівна, Хоменко Людмила Миколаївна (з питань публікацій),
Оборська Світлана Валентинівна (з питань поселення),
Чеховська Тетяна Михайлівна (старший лаборант кафедри менеджменту).

Умови участі:

І. Надіслати на електронну скриньку оргкомітету наступні документи:
- заявку на участь за наведеною формою;
- тези доповіді;
- і (або) статтю із зовнішнєю рецензією д.е.н., якщо автор не має такого статусу (завірений оригінал рецензії та підписану автором роздруковану статтю також слід надіслати на поштову адресу кафедри);
- квитанцію про сплату оргвнеску.

ІІ. Отримати повідомлення про реєстрацію матеріалів. В іншому випадку – відправте запит на адресу оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез доповідей і статей:

1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей та статті, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції, обсяг тез не перевищує 3-х сторінок, обсяг статей – до 12 сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Файл MS Word, Шрифт Times New Roman; Кегль 14; інтервал — 1,5 пт; всі поля — 2 см.

3. Файл необхідно назвати прізвищем автора латинськими буквами та зберегти у двох форматах— doc и rtf. Сторінки тез не нумеруються.

4. На початку файлу зверху зліва зазначається номер УДК (розмір шрифту – 14, напівжирний), після якого справа пишуться прізвище та ініціали авторів (розмір шрифту – 12, напівжирний курсив), їх науковий ступінь, посада, місце роботи (розмір шрифту – 12, звичайний).
Після заголовку (розмір шрифту – 14, напівжирний, великі літери) перед текстом статті – анотації українською та англійською мовами (не більше 5 рядків кожна) (розмір шрифту – 12, курсив) і тільки для статей - ключові слова (розмір шрифту – 12, курсив, 5-10 слів).

5. Посилання на літературні джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках. Перша цифра — номер джерела у списку літератури, друга — номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел — точкою з комою, наприклад: [1, 95—96], [2; 5; 7].

6. Список використаної літератури оформлюється у кінці тез та статті в алфавітному порядку, публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до списку – ЛІТЕРАТУРА.

7. До змістовного оформлення статей (відповідно до постанови Президіума ВАК України від 15.01.2003 р. №7—05/1) повинні входити:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими завданнями;
- аналіз останніх публікацій, на які посилається автор;
- формулювання мети (постановка завдання);
- виклад результатів дослідження;
- висновки та перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Представлені матеріали підлягають рецензуванню. За результатами їх розгляду буде надіслано Запрошення для участі у конференції.
Тези та статті, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до науково-практичного рівня їх підготовки, відхиляються і не повертаються, про що на e-mail авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Зразок заявки:

ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"

Прізвище ____________
Ім’я __________
По-батькові _________
Науковий ступінь, вчене звання ___________
Посада ________________
Установа ______________
Назва доповіді ________________
Назва секції ________
Форма участі (потрібне зазначити):
- Очна
______ доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)
______ доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)
- Заочна
Потреба у технічних засобах (потрібне зазначити)
__ так __ ні
якщо "так", вкажіть які саме ________
Потреба у готелі (потрібне зазначити)
__ так __ ні
Поштова адреса (для висилання
збірника матеріалів конференції) ______________
E-mail ________
Служб./дом. тел. __________
Мобільний тел. ____________
Дата приїзду ______________
Дата виїзду _______________
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия