www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IX Міжнародна науково-практична конференція “Облік,...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IX Міжнародна науково-практична конференція “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю”
РубрикаКонференції
Дата проведення02.04.2012
АдресаУкраїна, м. Черкаси, Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ), бульвар Шевченка, 460
Телефони(472) 73-02-62
Факс(472) 71-00-89
E-майлkaf_buh_oblik@mail.ru
Адреса оргкомітетуЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, м. Черкаси, б-р. Шевченка, 460, індекс 18006

Дата проведення конференції: 18-19 квітня 2012 р.

Останній день подачі матеріалів: 2 квітня 2012 р.

Організатори: Черкаська обласна державна адміністрація,Черкаський державний технологічний університет, всеукраїнська професійна бухгалтерська газета "Все про бухгалтерський облік", Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Харківський інститут бізнесу і менеджменту, Іжевська філія "Російського університету кооперації" (м. Іжевськ, РФ), Національний університет біоресурсів і природокористування України, представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Черкаській області, Контрольно-ревізійне управління у Черкаській області.

До участі запрошуються: науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Робочі напрямки:
- Облік, фінанси і оподаткування
- Аналіз та контроль підприємницької діяльності
- Регіональні проблеми економіки
- Моделювання і прогнозування економіки

Робочі мови: українська, російська

Тези доповідей, отримані Оргкомітетом в електронному вигляді до 2 квітня 2012 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції.

До уваги авторів! Університет випускає "Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки", що є фаховим виданням з економічних наук (постанова президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1). Вартість друку статей – 30 грн за сторінку. Кошти перераховуються на р/р університету, призначення платежу: за публікацію статті у "Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки", ПІБ автора статті.

Організаційний внесок: 150 грн.

Банківські реквізити:
Одержувач: ЧДТУ, Код 05390336, р/р 31254277220984 в банку ГУДКУ у Черкаській області, МФО 854018.
Призначення платежу: За участь в конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” та друк тез

або поштовим переказом:
ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Оргкомітет конференції (Паіс Надія Дорофіївна), бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006, Україна

Умови участі
На електронну скриньку організатора надіслати
- заявку на участь
- тези доповіді
- скан-копію квитанції про сплатку оргвнеску
- дані про авторів у електронному вигляді: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку, обов’язково слід вказати про бажання взяти участь у пленарному чи секційному засіданнях.

Назва електронного файлу, в якому міститимуться тези, дані про авторів, копія платіжного доручення, має містити прізвище автора (авторів) з використанням латинської буквиці.

Контактні особи: Сладка Світлана Володимирівна, Керносенко Юрій Петрович.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Вимоги до оформлення тез:
- Тези доповідей не повинні перевищувати дві сторінки тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Поля: верхнє – 2 см; праве, ліве – 2,3 см; нижнє – 2,5 см. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1. Обов’язково у верхньому лівому кутку вказується УДК. Слід вказати секцію, в якій планується публікація.
- Назва тез доповіді друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор).

Вимоги до оформлення авторського оригіналу статті:
- Обсяг статті 6-10 сторінок. Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 3 см, праве, ліве – 2,5 см. Редактор: MS Wоrd. Гарнітура: Тimes New Roman, кегль (розмір) 14. Міжрядковий інтервал – 1. У верхньому лівому кутку вказується УДК.
- Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора (курсивом). Бажано вказати назву рубрики, в якій буде публікація. Нижче друкується назва організації (навчального закладу), де працює автор.
- Тексту статті передують анотації російською/українською (якщо стаття написана українською мовою, анотація подається російською, і навпаки) та англійською мовами, які мають стисло передавати основний зміст результатів проведеного дослідження, і ключові слова.
- У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи:
* постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
* аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття;
* формулювання цілей статті (постановка завдання);
* виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
* висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Порядок роботи:

18 квітня Прибуття учасників конференції
8:00 – 11:00 Реєстрація учасників
11:00 – 14:00 Пленарне засідання
(перерва на обід 14:00 – 15:00)

15:00 – 17:00 Секційні засідання
Заключне пленарне засідання

19 квітня Екскурсійна програма до всесвітньовідомого Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", м. Переяслав-Хмельницький, Київської області.

Зразок заявки на участь у конференції:
Прізвище _______________________________
Ім’я ____________________________________
По батькові _____________________________
Організація _____________________________
________________________________________
Посада _________________________________
Вчене звання ____________________________
Науковий ступінь ________________________
Адреса (з індексом) ______________________
________________________________________
________________________________________
Телефони (моб., дом., служб.) ______________
________________________________________
Факс ___________________________________
E-mail __________________________________
Секція _________________________________
Тема доповіді (у разі приїзду) ______________
________________________________________
Планую приїзд (необхідне підкреслити):
- виступити на пленарному засіданні
- виступити на секційному засіданні
- взяти участь як слухач
- зупинитися у готелі – у 1, 2 чи 3 місному номері (необхідне підкреслити)

Не планую приїзд (необхідне підкреслити):
- надрукувати тези
- надрукувати статтю

_______________ _______________
Дата Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия