www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Українські...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.01.2012
АдресаІнститут журналістики КНУ ім.Т.Г.Шевченка, Київ, вул. Мельникова, 36/1
Телефони066 250-39-26
E-майлconf2012_ij@ukr.net
Адреса оргкомітетувул. Мельникова, 36/1, м. Київ, 04119, Україна

Дата проведення конференції: 5 квітня 2012 р.

Останній день подачі заявки: 1 січня 2012 р.

Останній день подачі матеріалів: 1 лютого 2012 р.

Організатор: Інститут журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка

Робочі напрямки:
- моделювання медійного контенту;
- наукові підходи до систематизації контенту;
- методи інтелектуального аналізу текстів (морфологічні, синтаксичні, статистичні, семантичні тощо);
- структуровані семантичні моделі та семантичні сітки;
- побудова узагальненої теорії медійного контенту.

Робочі мови: українська, англійська, російська

Організаційний внесок: 100 грн. (крім докторів наук)

Організаційний внесок не включає:
- витрати на проїзд, проживання, харчування;
- витрати на публікацію статті

Більш докладну інформацію про суму і порядок сплати організаційного внеску організатори надішлють на адресу кожного учасника після отримання заявки.

Умови участі
На електронну скриньку організаторанадіслати:
1. До 1 січня - заявку на участь;
2. До 1 лютого
- статтю (для опублікування у фаховому виданні);
- тези доповіді (для підготовки збірника матеріалів конференції);
- відсканований відгук наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

Назва файлу вашої заявки має бути набрана латиницею. Структура назви має містити ваше прізвище і слово "заявка", поєднані нижнім підкресленням. Наприклад, Petrenko_zaiavka.doc
Назва файлу статті має бути побудована аналогічно: Petrenko_stattia.doc
Назва файлу відгука наукового керівника (для тих, хто не має наукового ступеня) теж має містити прізвище автора статті: Petrenko_vidguk.pdf

Контактна особа: Тетяна Володимирівна Скотникова

Вимоги до оформлення матеріалів:

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповідей до 5 сторінок приймаються до видання українською, російською чи англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.

У тезах потрібно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки.

Список літератури друкується наприкінці у порядку згадування, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11].

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть наукові керівники учасників конференції. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну.

Вимоги до оформлення статті:

На першій сторінці праворуч зверху над назвою статті вказати прізвище, ім’я та по-батькові, номер контактного телефону; науковий ступінь, наукове звання; назву навчального закладу, місто, країну (в дужках); ліворуч (верхній кут) – УДК. Назва статті виділяється по центру; за наявності підзаголовка – внизу в дужках (жирним курсивом). Під назвою статті – анотація з ключовими словами українською, російською та англійською мовами (курсивом) не більше 7 рядків (300-500 др. знаків). Обсяг статті – (12–20) тис. др. знаків, включаючи рисунки, схеми та список літератури. Текст треба подати у редакторі Microsoft Word; гарнітура – Times New Roman; кегль – 14; інтервал – 1,5; розмір полів: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху и знизу – 20 мм. Бібліографічні посилання в тексті наводяться у порядку згадування, беруться в квадратні дужки; перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга цифра – номер сторінки; номер джерела та номер сторінки розділяються комою; номера кількох джерел – крапкою з комою (напр.: [2, 274], [2, 274; 5, 10–16]); Список цитованої літератури має містити не менше 3-х джерел. Бібліографічний опис літератури – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Структура статті повинна відповідати вимогам до наукових публікацій. Обов’язково відобразити:
- сутність й актуальність досліджуваного питання, аналіз останніх публікацій із заявленої проблематики (не більше 1/3 обсягу статті);
- об’єкт, предмет і мета дослідження, опис методів, джерел і результатів дослідження;
- висновки;
- цитована література.

Оргкомітет розглядає кожну статтю на предмет дотримання вимог і наукового рівня. Приймає рішення (до друку, на доопрацювання або відхилити). Статті, які мають низький науковий рівень, або оформлені з порушенням вимог, не публікуватимуться. Не схвалені до друку статті авторам не повертаються. Результат повідомляємо авторові електронною поштою.

Зразок заявки на участь у конференції:
ЗАЯВКА
на участь у науковій конференції Інституту журналістики
"Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту"
5 квітня 2012 року (м. Київ)
(по центру)

ПІБ
Назва доповіді (статті)
Назва секції
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Контактна інформація (адреси, телефони)
e-mail
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия