www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації сучасного світу"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.01.2012
Телефони+380 67 793-43-77
E-майлsoc.com2012@gmail.com

Дата проведення: 29-30 березня 2012р.

Останній день подачі матеріалів: 15 січня 2012р.

Робочі напрямки:
1. Соціальні комунікації в контексті глобалізаційних процесів.
2. Історичний дискурс української преси.
3. Журналістика і публіцистика: теми, проблеми, постаті, питання жанрології.
4. Телебачення і радіомовлення: контекст сьогодення.
5. Мовно-стилістичний дискурс мас-медіа. Текст у мас-медіа: функціонування, трансформація та інтерпретація.
6. Інтернет-журналістика: стан, проблеми, перспективи.
7. Соціальна відповідальність медіа. Професійні стандарти медіа.
8. Медіаосвіта в Україні й світі: проблеми та перспективи.
9. Реклама та PR: інтеграція теорії і практики.

Статті, подані учасниками конференції до 15 січня 2012 року будуть опубліковані до початку конференції у фаховому виданні "Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Вартість 1 сторінки - 20 грн.

Організаційний внесок: 95 гривень за кожного учасника (сума не включає вартість публікації статті у фаховому журналі "Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації").

Оплата проїзду, проживання, харчування - за рахунок учасників.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам конференції.

Банківські реквізити:
Класичний приватний університет,
м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70 Б,
код ЄДРПОУ 19278502.
Р/р 26002310022201
МФО 313753
ЗОФ АБ "Південний" (За участь у конференції "Соціальні комунікації сучасного світу");

Умови участі:
- на електронну скриньку надіслати заявку та текст статті
- перерахувати організаційний внесок
- здійснити оплату за друк статті (тільки після схвалення оргкомітетом конференції) на рахунок, вказаний вище, але з обов'язковою приміткою "Журнал "Держава та регіони. Соціальні комунікації".

Зразок заявки на участь:
1. Тема доповіді.
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
3. Місце роботи, посада.
4. Науковий ступінь, наукове звання.
5. Контакти (адреса, телефони, електронна адреса).

Вимоги до авторських оригіналів статей:

1. В журнал "Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації" приймаються до друку статті українською мовою обсягом 0,5 авт. арк. (12 сторінок роздруку за поданими нижче вимогами). Вартість однієї сторінки - 20 грн., статті докторів наук без співавторів друкуватимуться безкоштовно. Автори, які є громадянами інших країн, можуть подавати статті російською або англійською мовами. До статей, автори яких не мають наукового ступеня, необхідно додати рецензію доктора наук відповідного профілю.

2. Технічні вимоги:
- текстовий редактор Microsoft Word;
- шрифт Time New Roman, кегль 14;
- поля з усіх боків 20 мм;
- інтервал 1,5;
- посилання на літературу зазначається в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела та через кому конкретної сторінки (напр.: [12, с. 17]);
- список літератури подається за алфавітом, оформлюється згідно з чинними правилами бібліографічного опису документів;
- кількість схем, таблиць та рисунків має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст.

3. Стаття має містити такі необхідні елементи:
- УДК;
- назва статті українською, англійською та російською мовами;
- прізвище, ім'я, по батькові повністю українською, російською та англійською мовами;
- анотація українською, англійською та російською мовами (обсяг до 100 слів) з ключовими словами цими ж мовами (3 - 10 слів);
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної постановки проблеми;
- формулювання мети (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі;
- література за алфавітом (оформлена за вимогами до бібліографічних описів).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия