www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // XX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

XX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених "Наука і вища освіта"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.02.2012
Адреса69002 Україна м. Запоріжжя вул. Жуковського, 70-б
Телефони(61) 701-90-08
E-майлnauka_osvita@ukr.net

Дата проведення конференції: 6 квітня 2012р.

Останній день подачі матеріалів: 1 лютого 2012р.

Мета: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави

Робочі напрямки:

- Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання
Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури.
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України.
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб'єктів господарювання в умовах ринку.
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України.
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств.
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів.
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів.

- Сучасні дослідження правознавчих проблем
Секції:
1. Актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади
та місцевого самоврядування.
2. Екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми.
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти.
4. Актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права.
5. Актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу.
6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.
7. Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства.

- Стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки
Секції:
1. Інноваційно-інвестиційний менеджмент як складова управління підприємствами різних галузей економіки.
2. Сучасні тенденції в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств країни.
3. Адміністративний менеджмент: сучасний стан та перспективи.
4. Сучасні технології ефективного управління бізнесом.
5. Актуальні проблеми управління підприємствами.
6. Управління розвитком економічного потенціалу підприємств.

- Духовні та соціально-політичні трансформації в умовах глобалізації
Секції:
Проблемні аспекти політології, філософії та теології.
Історія України та культурологія.

- Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології
Секції:
1. Системний аналіз та інформаційні системи.
2. Програмне забезпечення автоматизованих систем.
3. Електронні компоненти автоматизованих систем.

- Проблеми педагогіки, психологічної освіти та сучасні соціальні процеси
Секції:
1. Сучасні проблеми психологічної освіти.
2. Проблеми соціальної роботи сучасної України.
3. Актуальний стан та перспективи розвитку дизайн-технологій.
4. Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школі.

- Особливості державного управління соціально-економічним розвитком України
Секції:
1. Механізми державного управління розвитком України та її регіонів.
2. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.

- Філологічна освіта XXI ст.: проблеми та перспективи
Секції:
1. Актуальні проблеми загального та германського мовознавства.
2. Сучасні проблеми історії та теорії літератури.
3. Міжкультурна комунікація та переклад у добу глобалізації.
4. Іноземна мова як мова спеціальності.
5. Актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування.

- Теорія і практика соціальних комунікацій
Секції:
1. Тенденції розвитку засобів масової інформації в соціокомунікаційних процесах.
2. Соціально-комунікативні технології: сучасні тенденції та перспективи розвитку.
3. Видавнича справа та редагування на сучасному етапі.
4. Українська мова в ХХІ столітті: проблеми давні та новітні.

- Проблемні аспекти фізичного виховання. Реабілітації, спорту та туризму
Секції:
1. Актуальні проблеми спорту та фізичного виховання різних груп населення.
2. Сучасні проблеми здоров'я людини та фізичної реабілітації.
3. Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної індустрії.

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто.

Організаційний внесок:
- 150 грн. - для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;
- 50 грн. - для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.

Студенти КПУ беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.

Банківські реквізити:
Класичний приватний університет
Філія АБ "Південний", м. Запоріжжя
р/р 26002310022201,
ОКПО 19278502, МФО 313753

Вид платежу:
"За участь у конференції
(прізвище, ім'я, по батькові)"
Обов'язково зазначте прізвище та ініціали учасника.

Умови участі: на електронну скриньку надіслати
- заявку за наведеною формою
- тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти)
- копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Вимоги до оформлення тез:
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.
Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків -2 см.
Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом - назва, далі з нового рядка - основний текст.

Петренко А.С.
назва вищого навчального закладу, місто
(для студентів) науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання

Назва

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
учасника XІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених
"Наука і вища освіта"
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю).
2. Повна назва вищого навчального закладу.
3. Для студентів - інститут/факультет, курс, група.
4. Назва тематичного напряму, номер і повна назва секції.
5. Назва доповіді.
6. Для студентів - науковий керівник (прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання).
7. Адреса для листування та контактний телефон.
8. E-mail.
9. Підпис наукового керівника і особистий підпис.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия