www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна наукова конференція "Регіональні ЗМІ:...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна наукова конференція "Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку".
РубрикаКонференції
Дата проведення15.02.2012
Адресам. Луганськ вул. Оборонна, 2 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Кафедра журналістики і видавничої справи ( к. 1 - 317)
Телефони(642) 34-35-79; +380 67 272-88-81, +380 95 079-13-78
E-майлelenakul@list.ru, elenakulinich@ukr.net

Дата проведення конференції: 23 березня 2012р.

Останній день подання матеріалів: 15 лютого 2012р.

Робочі напрямки:
1. Жанротворчість регіональних ЗМІ як відгук на глобалізаційні процеси у сфері
соціальних комунікацій.
2. Актуальні проблеми регіональної преси в синхронічному та
діахронічному аспектах.
3. Сучасні регіональні теле-, радіокомпанії і перспективи розвитку.
4. Мова регіональних ЗМІ в соціокультурному просторі країни.
5. Регіональна видавнича справа: історія становлення та проблеми розвитку.
6. Реклама в регіональних ЗМІ та PR-діяльність як феномен соціальної комунікації.
7. Реформування комунальної преси.
8. Оптимальні моделі кадрової структури регіональних медіа-кампаній.

Робочі мови: українська, російська

Організаційний внесок: 85 гривень

Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів, вартість 1 повної чи неповної сторінки тексту 25 гривень.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам конференції.

Оплата проїзду та проживання в готелі - за рахунок учасників. Про приїзд просимо повідомити заздалегідь.

Реквізити переказу коштів:
Кулініч Олена Олександрівна
кв. Якіра, б. 8, кв. 21 Луганськ
91051

Статті, що містять необхідні структурні елементи, визначені Постановою президії ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків ВАК України від 15.01.2003 р. № 7 - 05/1", планується опублікувати у збірнику матеріалів конференції. Видання матеріалів конференції планується до початку її роботи.

Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

Аспіранти та особи без наукового ступеня до статті обов'язково додають
рецензію, підписану доктором або кандидатом наук.

Просимо надсилати матеріали обсягом від 6 повних сторінок в електронному варіанті на адресу.

Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), шрифтом №12 (Times New Roman mm), через один інтервал, на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) - 3,8 см; верхній колонтитул - 1,25 см, нижній - 3,2 см. Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).Ініціали та прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими буквами (шрифт жирний). Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга - номер сторінки, наприклад: [1, с. 28].Бібліографія й при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова Література або після слів Література і примітки (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог.Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім'я автора праці (або перше її слово) виділяється жирним шрифтом.Після списку літератури подаються прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація (5 - 6 рядків) і ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Умови участі: надіслати на електронну скриньку текст статті та анкету

Зразок анкети:
Анкета учасника
Прізвище, ім'я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Місце роботи
Службова адреса
Домашня адреса
Телефон
Факс
E-mail
Назва доповіді
Планую (потрібне підкреслити):виступити з доповіддю (10-15 хв.); виступити з інформацією (5 хв.); мати тільки публікацію.
Дата Підпис
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия