www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених
РубрикаКонференції
Дата проведення01.02.2012
Телефони(44) 279-60-17, (44) 278-87-52
Web-сторінкаhttp://www.lingvoforum.com.ua
E-майлvlfmu@ukr.net
Адреса оргкомітету01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 611, 709

Дата проведення: 24–26 квітня 2012р.

Останній день реєстрації: 2 лютого 2012 р.

Мета форуму: об'єднати інтелектуальний потенціал молоді, яка, спираючись на традиції і досвід своїх учителів та наставників, прагне розширити нові горизонти сучасної лінгвістики.

У програмі форуму:

1. Проведення конференції "Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство". Пленарні засідання та секції працюватимуть за такими тематичними блоками:
Секція 1: Українська мова у контексті соціокультурної динаміки українського суспільства.
Секція 2: Лінгвоукраїністика в контексті загального теоретичного мовознавства, традиційних напрямів, сучасних ідей та гіпотез, перспектив наукових пошуків. Дослідження історії українського мовознавства. Персоналії видатних українських мовознавців.
Секція 3: Етимологія. Ономастика. Історія української мови в гіпотезах і концепціях. Актуальні питання історичної лексикології та граматики української мови. Українська діалектологія в синхронії і діахронії. Лінгвогеографія. Порівняльна фонетика української та інших слов'янських мов. Сучасна та історична фонологія української мови.
Секція 4: Українська граматика ХХІ ст. у системній та функціональній дослідницьких парадигмах. Теоретичні проблеми сучасної морфології української мови. Динамічні процеси в словотворенні сучасної української мови. Взаємозв'язки морфології, синтаксису і словотвору.
Секція 5: Сучасні проблеми української лінгвостилістики і культури мови. Лінгвістика тексту. Українське дискурсознавство в парадигмі нових напрямів дослідження. Інтернет-комунікація.
Секція 6: Національно-культурна специфіка лексичного і фразеологічного складу української мови. Фахові мови й сучасне українське термінознавство. Словникарська робота в Україні: лексикографічні, фразеографічні й термінографічні праці різних типів, тезауруси, словникові матеріали.
Секція 7: Крос-галузеві виміри лінгвоукраїністики. Сучасні проблеми нейро-, психо-, сурдо-, етно-, юрислінгвістики, лінгвофольклористики, лінгвософії, лінгвокультурології і лінгвоконцептології. Українська мова і когнітивна лінгвістика. Джерелознавство у контексті проблем сучасної лінгвоукраїністики. Методологія лінгвістики.
Секція 8: Лінгвістичні технології в Україні. Комп'ютерна лінгвістика. Національний корпус української мови. Термінологічні бази (банки) даних. Комп'ютерні перекладачі та словники online.
Секція 9: Сучасна лінгвоукраїністика та крос-культурні аспекти комунікації. Міжмовні контакти. Українська мова в контексті слов'янського мовознавства. Лінгвоукраїністика і лінгворусистика. Діалог культур у практиці викладання української мови як іноземної. Проблеми перекладу. Українське мовознавство в діаспорі.
Секція 10: Українська мова як мова спеціальності в умовах професійної освіти. Методика викладання української мови у вищій школі.

2. Робота "круглих столів" (про тематику "круглих столів" Оргкомітет повідомить додатково в одному з інформаційних листів).

3. Зустрічі з провідними вченими-мовознавцями, фахівцями-україністами та вчителями-методистами у форматі майстер-класів - лекцій, науково-практичних семінарів, консультацій тощо (про тематику майстер-класів оргкомітет повідомить додатково в одному з інформаційних листів).

4. Ретроспективна інтерактивна виставка науково-періодичних видань Інституту української мови НАН України та Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (стендові доповіді). Книжково-інформаційна виставка.

5. Презентації наукових праць, довідникових і лексикографічних видань, навчальної та навчально-методичної літератури тощо.

6. Культурна програма.

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Умови участі: надіслати заявку, тези доповідей (лекцій, навчально-методичних семінарів, практикумів тощо) та цифрову фотографію (розміром не менше 3,5х4,5 см).

Програмний комітет до 1 березня 2012 року повідомить електронною поштою авторів про внесення доповіді до програми форуму та публікацію тез. Ухвалені тези будуть опубліковані до початку форуму.

Редколегія залишає за собою право повернути матеріали на доопрацювання чи відхилити їх, якщо вони не відповідають вимогам.

Усі, хто візьмуть участь у форумі отримають Сертифікат учасника.

Реєстраційний внесок: 100 грн. для громадян України або 15 $ для учасників форуму з інших країн, сплачуватиметься під час реєстрації.

Учасники форуму з інших міст будуть забезпечені лише житлом, проїзд, проживання та харчування - за кошт учасників.

Офіційні запрошення будуть розіслані до 1 квітня 2012 року.

Заявка для участі у форумі: заповнюється на сайті http://lingvoforum.com.ua/index.php?option=com_jforms&view=form&id=1&Itemid=84

Вимоги до оформлення тез:
Тези доповідей за обсягом не повинні перевищувати 2-х сторінок друкованого тексту (шрифт TimesNewRoman,кегль 12, інтервал 1, абзацний відступ 5 знаків) разом із ілюстраціями та літературою.Поля ліворуч - 2,5 см, праворуч - 1 см, угорі, внизу - 2 см.Текст друкувати без переносів, ілюстрації набирати курсивом, значення слів, виразів тощо брати в лапки ("").Тире та дефіс - чітко диференціювати.Перший рядок праворуч - ім'я та прізвище автора (напівжирний шрифт); другий рядок праворуч - повна назва організації; третій рядок праворуч - освітній статус або науковий ступінь.Через рядок - відцентрована назва доповіді великими літерами (кегль 12, напівжирний шрифт); через рядок з абзацу - резюме українською мовою (30-40 слів), ключові слова (3-5, кегль 10, курсив); через рядок - текст статті; через рядок - література. Слово Література не писати, а відразу формувати перелік використаної літератури окремим абзацом.Усі посилання мають бути пронумеровані. Номер посилання на використану літературу в тексті подати цифрами у квадратних дужках у порядку їх зростання ([1:45], [2:15]). Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою ([1; 2]).У кінці через рядок англійською мовою: ліворуч - ім'я і прізвище автора, наступний рядок - відцентрована назва доповіді великими літерами (кегль 12, напівжирний шрифт), наступний рядок з абзацу - резюме (30 - 40 слів), останній рядок з абзацу - ключові слова (3 - 5, кегль 10, курсив).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия