www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародний семінар "Лінгвіст-програміст"
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародний семінар "Лінгвіст-програміст"
РубрикаCемінари
Дата проведення21.12.2011
Адреса83001, м. Донецьк, .вул. Університетська, 24, І корпус
Телефони+380 67 708-46-91 - Данилюк Ілля Григорович
E-майлdonkafukr@ukr.net

Дата проведення: 3 лютого 2012 р.

Тема семінару: "Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: сучасні технології опрацювання мовної інформації".

Мета: з'ясувати склад лінгвістичного забезпечення сучасного комп'ютера та вимоги до його створення, обговорити сучасні технології моделювання та опрацювання мовної інформації в комп'ютерних системах різного призначення, познайомитися з новітніми здобутками вітчизняної та зарубіжної прикладної лінгвістики.

Напрямки:
1. Сучасна лексикографія.
2. Лінгвістичні бази даних.
3. Сучасні проблеми традиційного і машинного перекладу.
4. Моделювання у комп'ютерних системах.
5. Проблеми комп'ютерної морфології.
6. Перспективи курсу "Прикладна лінгвістика" у шкільній та вишівській практиці (круглий стіл).

Мови семінару: українська, російська, англійська, німецька.

Матеріали аспірантів та учасників з науковими ступенями будуть надруковані після семінару (за умови участі у семінарі) у збірнику наукових праць "Лінгвістичні студії". Вимоги до друку - на сторінці http://mova.dn.ua/content/view/303/1/

Тези доповідей студентів будуть надруковані до початку семінару у збірнику студентських наукових праць "Лінгвокомп'ютерні дослідження" Донецького національного університету.

Редколегія залишає за собою право відбору статей

Матеріали студентів подаються в електронному вигляді (на CD-диску) в редакторі Word 97-2010 для WindowsXP-7, збереженому у форматі *.doc або *.docx разом із одним примірником роздрукованого тексту. Статті студентів повинні супроводжуватися рецензією або відгуком наукового керівника з рекомендацією до друку. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc.

Тези повинні містити такі обов'язкові елементи:
• постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується виступ;
• формулювання мети дослідження (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження у вигляді тез із обґрунтуванням наукових результатів;
• висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення:
Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу -А 4. Шрифт Times NewRoman, розмір 14, стиль "нормальний" ("звичайний"). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на дискеті. Міжрядковий інтервал -1. Абзацний відступ - 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті. Обсяг - від 3 до 4 сторінок.На першому рядку у правому куті друкуються ім'я та прізвище автора напівжирними літерами (шрифт - курсив). На другому рядку під прізвищем автора - науковий ступінь, звання, ПІБ наукового керівника у дужках (шрифт - курсив). На третьому рядку зазначається навчальний заклад (шрифт - курсив). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок подається реферат українською мовою (до 5 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (до 5 термінів) (шрифт - курсив).

Через один рядок після реферату подаються тези (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, напр.: [3: 7; 5: 321].Треба розрізняти тире і дефіс: відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст.,ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90 ті, 1 го - з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). У тексті використовуються лапки "…".Якщо у тезах наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид -Панель інструментів -Малювання -Вибір об'єкта. Тримаючи кнопку "Вибір об'єкта", виділіть об'єкти, які треба об'єднати у групу, на панелі інструментів "Малювання" натисність кнопку "Дії", виберіть команду "Групувати").
Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). Назва "Література" друкується на наступному рядку після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Бібліографічні джерела подаються без відокремлення абзацом. Ім'я автора праці (або перше слово) та порядковий номер джерела виділяються напівжирним шрифтом.

Проїзд, проживання та харчування учасників семінару за власні кошти.

Організаційний внесок та витрати на публікацію тез у збірнику у розмірі 50 грн. студенти мають сплатити під час реєстрації

Матеріали до друку, заявки, конверт з маркою просимо надсилати до 10 січня 2012 р поштою, а також на електронну адресу: donkafukr@ukr.net
кафедра української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ,
вул. Університетська 24, корп. І.,
к. 225,
м. Донецьк,
83001

Заявка на участь у семінарі «Лінгвіст-програміст»
ПІБ.
Повна назва вищого навчального закладу.
Посада, науковий ступінь, вчене звання // Студент, спеціальність, курс.
Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання).
Назва доповіді.
Домашня адреса.
Електронна адреса.
Контактний телефон.

Телефон для довідок: +380 67 708-46-91 Данилюк Ілля Григорович.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия