www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Управління ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція  "Управління  організацією навчально-виховного процесу  в середній і вищій школі"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.02.2012
E-майлpedkonfer@rambler.ru
Адреса оргкомітетуПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.

Дата проведення: 13 березня 2012 - 14 березня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2012 року

Напрямки роботи конференції:
- Проблематика професійно-педагогічного розвитку особистості в контексті творчої
спадщини А.С.Макаренка.
- Науково-методичні засади підготовки фахівця управління проектами: створення навчально-методичного забезпечення.
- Теорія і практика підготовки викладача Біблійної історії та християнської етики.
- Тенденції розвитку професійної освіти в Україні.
- Історичні витоки розвитку педагогічної майстерності. Формування педагогічної
майстерності викладача в умовах інформаційного суспільства. Вивчення передового
педагогічного досвіду як основа педагогічної майстерності майбутнього вчителя.
- Школи студентського самоврядування як середовище виховання молодіжних лідерів.
- Перспективи професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів.
- Інновації в управлінні навчальними закладами.
- Методика викладання педагогічних дисциплін у сучасному ВНЗ.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Форми участі:
- виступ на пленарному засіданні (10 хв. )
- виступ на секційному засіданні (5 хв.)
- участь у роботі семінарів без публікації
- публікація матеріалів без участі в семінарах

Правила оформлення статтей:
1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми, її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми, виділення невирішених її частин, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.
2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація - книжкова, поля - 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 6 - 10 сторінок.
3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:
- УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )
- Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю)
- Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )
- Назва статті(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
- Анотація - українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал - 1,5).
- Література(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України.
- Ініціали та прізвище автора/авторів - російською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Місце роботи (установа, місто, країна ) - російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Назва статті - російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Анотація - російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Ключові слова - російською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Ініціали та прізвище автора/авторів - англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Назва статті - англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Анотація - англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)
- Ключові слова - англійською мовою (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів.

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць "Витоки педагогічної майстерності", який входить до переліку фахових видань № 20 (Постанова ВАК України від 20.09.07 р., № 2-05/7).

Правила оформлення тез:
1. Обсяг до трьох сторінок.
2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).
3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:
Назва тез доповіді(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
Ініціали та прізвище автора/авторів(окремий абзац з вирівнюванням по правому краю)
Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )
Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)
Література(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)
Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України

Організаційний внесок:100 грн. (включає харчування, екскурсії, програма, папка)
Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає 25 грн., вартість збірника 45 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей - 20 грн., вартість збірника - 35 грн.

Оплата участі: здійснюється поштовим переказом на зазначену адресу.
Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.
Координатор конференції, секретар оргкомітету
Бєляєва Наталія Вячеславівна
кафедра педагогічної майстерності та менеджменту,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.

Умови участі:
Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
1. Один надрукований екземпляр статті відповідно до викладених вище вимог.
2. Відомості про авторів на окремому аркуші (зразок заявки).
3. Диск (CD-R) із текстом статті та заявкою за нижче поданим зразком (окремі файли!).
4. Поштову квитанцію про оплату.
5. Один конверт зі зворотною адресою формату А6 (стандартний) для запрошення.
6. Один конверт зі зворотною адресою формату А4 та марками на 15 грн. 00 коп. для пересилки збірника наукових праць.

Увага!
Електронний варіант статті, заявки та копії квитанції просимо обов'язково продублювати електронним листом а електронну адресу

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів та розміщення для
публікації.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия