www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова конференція "Що водить сонце й...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова конференція "Що водить сонце й зорні стелі": поетика любові у художній літературі".
РубрикаКонференції
Дата проведення20.06.2012
Телефони(6153) 7-07-53;+380 97 517-19-23
E-майлloveconf@ukr.net
Адреса оргкомітетуІнститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька область, 71112

Дата проведення: 20 вересня - 21 вересня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 20 червня 2012 року

Теми для обговорення:
1. Любов у рамках жанру: від любовної лірики до любовного роману.
2. Любовні трикутники і багатокутники: кохання і сюжетобудова.
3. Боги кохання: Амур, Ерот, Венера, Афродита, Іштар, Лакшмі, Бастет, Лада, Лель та інші, фольклорні образи любові.
4. Кохання в добу урбанізації, глобалізації, НТР, Інтернету.
5. Від Еросу до Агапе: відтінки кохання в літературі.
6. Любов у гендерному вимірі.
7. Мова любові і мова закоханих, любовна символіка.
8. Між Еросом і Танатосом: любов і смерть, любов і війна.
9. Він і Вона: вічні образи і літературна традиція (Трістан та Ізольда, Ромео і Джульєтта та ін.).
10. Кохання як гра, мрія, фантазія, бажання, манія, хвороба.
11. Кохання і стиль: барокове, сентименталістське, готичне, романтичне, модерне і постмодерне.
12. Любов і християнські чесноти.
13. Репрезентація кохання в детективі, фантастиці, фентезі, бойовику, горорі та інших жанрах масової літератури.
14. "Філософія", "історія", "психологія", "біологія", "хімія", "географія", "фізика", "метафізика", "музика" кохання.
15. Любов по-українськи, по-французьки, по-японськи…: національні традиції образів кохання.
16. "Мистецтво кохати", "правила" й "закони" кохання, "любовні суди" в літературі.
17. Таємниця першого кохання: любов у літературі для дітей та юнацтва.
18. Учасники конференції можуть запропонувати власну тему для обговорення в рамках тематики конференції.

Робочі мови: українська, білоруська, російська, польська, болгарська, англійська.

Умови участі:
Необхідно подати електронною поштою заявку (форма додається) та короткі тези доповіді (обсягом 250 слів) (в темі листа вказати "Заявка на конференцію" та прізвище).

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми не пізніше 20 липня 2012 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 10 серпня. Просимо обов'язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його надсилання.

Передбачається можливість заочної участі в конференції (стендова доповідь, публікація статті). Для цього потрібно до 25 серпня 2012 року надіслати доповідь, належно оформлену, на вказану електронну адресу та оплатити публікацію поштовим переказом, скановану квитанцію надіслати електронною поштою. Увага! Заочним учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною поштою.

У випадку очної участі подання статті й оплата публікації буде здійснюватися під час реєстрації.

Матеріали конференції будуть видані протягом року в збірнику наукових праць "Актуальні проблеми слов'янської філології: Лінгвістика і літературознавство", який включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України.

Під час роботи конференції передбачаються два пленарні засідання (20 вересня), робота секцій і підсумкове засідання (21 вересня), презентація наукової та методичної літератури, культурна програма (екскурсії містом та до міських музеїв).

Проїзд і проживання - за рахунок учасників конференції

Організаційний внесок:
Вартість публікації - 25 грн. сторінка;
статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Оплата участі:
Оплата здійснюється на ім'я та адресу: Бєловол Олена Анатоліївна, 71112, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми до програми конференції.

Вимоги до публікації:
До редакційного відділу подаються: диск із текстом; роздрукований текст статті у 2 екземплярах; авторська довідка; ксерокопія квитанції про оплату.

При написанні статей слід ураховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 Президії ВАК "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України". До друку приймаються наукові статті, де наявні такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 3) виділення невирішених проблем, яким присвячено статтю; 4) формування мети і завдання статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Технічні погодження:
- Обсяг статті - 8-12 повних сторінок.
- Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал - 1.0, всі поля - 2 cм. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок - відступ 1,25 cм, відступи зліва і справа - 0 мм.
- Якщо Ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант на диску.
- Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат - курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні - "…"). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (-).

Послідовність розташування матеріалів:
1. індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
2. прізвище та ініціали автора / авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
3. науковий ступінь або аспірант / магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
4. місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи - окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
5. назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
6. текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра - номер джерела у списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел - крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6; 7; 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
7. список використаних джерел (оформлений за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5. - С. 26-30). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка - 1 cм);
8. Увага! Анотації статті (по 500 друкованих знаків кожна) та ключові слова подаються трьома мовами: українською, російською та англійською (окремі абзаци з вирівнюванням по ширині).

Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, звання, посада
Установа (повна назва)
Тема доповіді
Форма участі (очна / заочна)
Секція (орієнтовно)
Контактна адреса, телефон
e-mail (заповнити обов'язково, адреса повинна бути діючою)
Потреба в запрошенні
в паперовому вигляді
(так / ні) - тільки для очних учасників
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия