www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна очно-заочна науково-практична...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна очно-заочна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови"
РубрикаКонференції
Дата проведення02.02.2012
Телефони+380 50 680-01-39
E-майлresh.iryna@yandex.ru
Адреса оргкомітетуКафедра граматики та практики мовлення Перекладацький факультет, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, Донецька обл, 84626

Дата проведення: 2 березня 2012 року

Останній день реєстрації: 2 лютого 2012 року

Секції:
1. Новітні технології у навчанні ділової мови
2. Лінгвометодичні та лінгвокраїнознавчі аспекти формування мовленнєвої компетенції діловою мовою студентів та слухачів курсів
3. Граматичні, лексичні та стилістичні аспекти ділової мови
4. Проблеми перекладу у діловому дискурсі
5. Типологічні дослідження ділового мовлення

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Умови участі:
Необхідно подати на електронну або поштову адресу на ім'я Решетарової Ірини Володимирівни (з приміткою "Наукова конференція "Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови") таке:
- заявку учасника конференції (напр. Решетарова_заявка.doc);
- паперовий та електронний варіант публікації обсягом 3-5 сторінок (А4) (на диску у форматі Word 6.0. для Windows, збережені у форматі dос або RТF) (напр. Решетарова_тези.doc);
- на окремому аркуші та окремим файлом (на тому самому електронному носії, що й доповідь) подаються відомості про автора: прізвище, ім'я та по батькові; місце роботи; посада; науковий ступінь; домашня адреса, контактний телефон, електронна адреса (напр. Решетарова_відомості.doc);
- для аспірантів і викладачів без наукового ступеня обов'язковою є рецензія наукового керівника, в якій мають бути зазначені актуальність і новизна дослідження;
- для студентів участь можлива за умови співавторства з науковим керівником;
- відскановану копію квитанції про оплату.

Проїзд та проживання - за рахунок учасників конференції. У разі необхідності учасники конференції забезпечуються житлом (гуртожиток або готель) за власні кошти (обов'язково вказати потребу в житлі в заявці)

Вартість публікації: складає 25 грн. за кожну (повну чи неповну) сторінку

Оплата: надсилається на ім'я Решетарової Ірини Володимирівни поштовим переказом за адресою: пр. Перемоги, 68-33, м. Горлівка, Донецька область, 84626 з обов'язковою приміткою на публікацію матеріалів конференції.

Правила оформлення матеріалів:
- 1,5 інтервал без переносів, шрифт Times New Roman, розмір 14, абзац - 10 мм; береги - 20 мм, сторінки нумеруються олівцем на звороті;
- ініціали (перед прізвищем) і прізвище автора друкуються на першій сторінці праворуч (NВ: усі ініціали в тексті набираються через нерозривний пробіл: (Сtrl+Shift+пробіл), на наступному рядку повна назва учбового закладу;
- назва статті друкується великими літерами посередині;
- текст набирається без переносів;
- приклади виділяються курсивом, досліджувана одиниця - підкреслюється, тлумачення надається в лапках ' ';
- посилання на літературу подається в квадратних дужках із вказівкою номера цитованого видання, через кому номера сторінки, наприклад: [4, с. 124]; сам список подається наприкінці статті за алфавітом (функція "виноска" не використовується!!!);
- Увага! Якщо публікація має шрифти, відмінні від Times New Roman, вони мають подаватися окремо в електронному вигляді. Таблиці, схеми, малюнки мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пропусків не допускається.

Виконання вимог щодо оформлення матеріалів конференції обов'язкове.

Редколегія залишає за собою право редагування статей.

Заявка на участь:
Заявка на участь у ІІ Міжнародній очно-заочній науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови"

Заплановано участь - очна чи заочна (необхідне підкреслити)
Необхідність житла
Прізвище, ім'я та по батькові
Назва вузу
Посада
Науковий ступінь
Секція
Тема доповіді
Адреса для листуванн
Контактні телефони
E-mail
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия