www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародний студентський форум інноваційних проектів...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародний студентський форум інноваційних проектів "Соціально-економічний розвиток регіонів"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.02.2012
АдресаКиївський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: М "Мінська"
Телефони(44) 234-41-12
E-майлnmc.nd@kmpu.edu.ua
Адреса оргкомітетуКиївський університет імені Бориса Грінченка, ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм (к. 104), м. Київ, вул. Воровського, 18/2, 04053

Дата проведення: 19 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 25 лютого 2012 року

Напрямки роботи:
1. Історія освіти.
2. Професійна освіта.
3. Соціальна педагогіка.
4. Філологія.
5. Філософія освіти.
6. Історія України.
7. Всесвітня історія.
8. Психологія.
9. Інноваційні технології.

Порядок роботи:
Реєстрація учасників: 9.30 - 10.30
Пленарне засідання: 10.30 - 12.30
Перерва на обід: 12.30 - 13.30
Робота секцій: 13.30 - 16.00

Робочі мови: українська, російська

Умови участі:
Необхідно подати до оргкомітету:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) - 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах - .doc та .rtf) або електронною поштою (з приміткою "Молодіжна конференція").
4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.
5. Конверт зі зворотною адресою для отримання запрошення на конференцію.

Організаційний внесок:
100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми та збірника матеріалів конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції - 20 грн за одну сторінку

Усі витрати, пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Оплата участі:
Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Вимоги до оформлення матеріалів:
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та супроводжуватись анотацією українською, російською, англійською мовами. Стаття має містити наступні структурні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; постановка мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури (за вимогами ВАК України).
Обсяг публікації - 7-12 сторінок книжкового формату А4.
Технічні параметри. Текст повинен бути набраний на комп'ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура - Times New Roman, кегль - 14 пт, інтервал - 1,5 пт. Поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє та нижнє - 20 мм.
Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал - анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра - номер джерела у списку літератури, а друга - номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел - крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал уміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Реєстраційна форма:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
(повна назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції
(необхідне підкреслити)
Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації
Повна назва доповіді
Запланована секція
Потреба у готелі (від 400 грн/доба)
Необхідно зазначити дати приїзду та від'їзду
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия