www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІV Міжнародна студентська науково-практична...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІV Міжнародна студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми перекладознавства у ХХІ столітті"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.02.2012
Телефони+380 50 289-56-03
E-майлkaf.perevoda@gmail.com
Адреса оргкомітетуКафедра теорії та практики перекладу, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Рудакова, 25 м. Горлівка Донецька обл., 84626

Дата проведення: 22 березня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 25 лютого 2012 року

Організатори:
Міністерство освіти, науки молоді та спорту України
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Теми для обговорення:
1. Функціонування й взаємодія мов у сучасному світі.
2. Переклад як вторинна комунікація.
3. Теорія перекладу: поняттєвий апарат, методи й проблеми.
4. Аспектне та текстове перекладознавство.
5. Проблеми етнолігвістики й лінгвокультурології в перекладацькому аспекті.
6. Історія перекладознавства.
7. Питання адекватності та еквівалентності перекладу.
8. Перекладацькі прозові та поетичні інтерпретації.
9. Переклад і прикладна семасіологія, практична стилістика, порівняльне мовознавство, порівняльна лексикологія.
10. Профілактика буквалізмів у перекладі.
11. Переклад як важливий чинник розвитку культури.
12. Актуальні питання підготовки фахівців із перекладу.
13. Соціокультурний аспект перекладу.
14. Перекладацькі курйози та помилки. Проблеми редагування перекладів.

Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька

Умови участі:
Необхідно надіслати тези доповіді обсягом 2-4 сторінки (А 4) в електронному варіанті (на CD-R/CD-RW) в редакції Word для Windows разом із одним примірником тексту.

Разом із текстом доповіді необхідно подати:
1) заявку з інформацією про автора: прізвище, ім'я, по батькові; прізвище та ініціали наукового керівника; країна та місто; повна назва навчального закладу; тема доповіді; домашня адреса, телефон, e-mail;
2) рецензію за підписом наукового керівника;
3) копію квитанції про сплату оргвнеску.

Текст доповіді та заявку, а також відскановані рецензію наукового керівника та квитанцію про сплату оргвнеску можна надіслати електронною поштою на адресу кафедри.

Увага! Можлива заочна участь у конференції.

Організаційний внесок: складає 50 грн

Оплата участі:
здійснюється поштовим переказом на адресу Оргкомітету:
Коновалова Олена Юріївна
кафедра теорії та практики перекладу
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
вул. Рудакова, 25
м. Горлівка
Донецька обл., 84626

Вимоги до оформлення матеріалів:
Відстань між рядками - 1,5 інтервал без переносів; гарнітура - Times New Roman, кегль - 14, поля: 2 см, абзац - 1,0 см; у правому кутку сторінки напівжирним шрифтом подаються прізвище та ініціали автора(ів), на наступному рядку в дужках курсивом подаються назва навчального закладу та назва міста.

Відцентрована назва публікації друкується напівжирним шрифтом через 1,5 інтервала від назви навчального закладу; ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів беруться в лапки; посилання на літературу подаються у квадратних дужках. Наприклад, [1, 34], де 1 - номер джерела в списку літератури, 34 - сторінка, на яку посилається автор; якщо необхідно зробити посилання на декілька джерел, вони розділяються крапкою з комою, наприклад, [1, 34; 2, 47], [1; 4; 6]; завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами по центру).

Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України №3, 2008) сторінки нумеруються олівцем на звороті; на електронному носії має бути два файли: 1) тези доповіді (файл називається латиницею за прізвищем автора(ів), напр. petrov.doc); 2) заявка (напр. petrov_z.doc).

Увага! Якщо публікація має шрифти, відмінні від Times New Roman, то вони подаються окремо в електронному вигляді. Таблиці, схеми, малюнки мають бути продубльовані в окремих файлах. Вирівнювання тексту за допомогою табуляції та пропусків не допускається.

У разі невиконання зазначених вимог роботи до публікації прийматися не будуть.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия