www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична  конференція молодих учених, аспірантів і  студентів  "Підвищення конкурентоспроможності виробничого  потенціалу сільського господарства в умовах  сталого розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.03.2012
Телефони+380 67 542-50-91; +380 97 417-09-02
E-майлkonf__KHAU@ukr.net , univerms@mail.ru
Адреса оргкомітетуНавч. міст. ХНАУ, ХНАУ ім. В. В. Докучаева, кафедра виробничого менеджменту і агробізнесу, п/в "Комуніст-1", Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62483

Дата проведення: 4-5 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 15 березня 2012 року

Організатори:
Міністерство аграрної політики та
продовольства України
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаева
Житомирський національний агроекологічний університет
Львівський національний аграрний університет
Миколаївський державний аграрний університет
Полтавська державна аграрна академія

Секції:
1.Тєоретико-методологічне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.
2.Складові та принципи формування виробничого потенціалу сільського господарства.
3.Філософія і практичні аспекти сталого розвитку аграрного виробництва.
4.Інвестиційно-інноваційний шлях зростання виробничого потенціалу і його значення для забезпечення сталого розвитку.
5.Менеджмент і правове забезпечення конкурентоспроможності в аграрній сфері.
6. Реформування земельних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності виробництва.
7.Фінансове забезпечення підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу.
8.Інформаційне забезпечення управління виробничим потенціалом сільського господарства.

Робочі мови: українська, російська

Умови участі:
Потрібно надіслати на адресу konf_KHAU@ukr.net (копію: univerms@mail.ru):
- заявку на участь у конференції;
- файл (MS Word)у форматі .rtf з текстом доповіді (3 - 4 сторінки). Назва файлу (латинськими літерами) повинна відповідати прізвищам авторів
- квитанцію (скановану копію) про сплату організаційного внеску

Для публікації статті необхідно надіслати поштою:
- текст статті (6-12 сторінок) на паперовому носії, оформлений згідно з вимогами (2 примірники за підписом авторів);
- файл (MS Word)у форматі .rtf з текстом статті у 2-х примірниках на електронному носії;
- зовнішню рецензію доктора або кандидата економічних наук на підготовлену статтю;
- квитанцію (скановану копію) про оплату публікації.

Вартість публікації наукової статті - 25 грн за одну сторінку. На кожну публікацію
Ви отримаєте один примірник видання.

Організаційний внесок: становить 100 грн і включає вартість інформаційних матеріалів конференції плюс додатково на поштові витрати 20 грн.

Оплата участі:
Кошти надсилаються поштовим переказом на адресу:
Пономарьова Марина Сергіївна, 62483, Україна, Харківська обл., Харківський р-н, п/в "Комуніст-1", навч. міст. ХНАУ, гурт. З, к. 211.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали обсягом 3 - 4 сторінки розміщуються на а ркушах пап ер у фор ма ту А4
(297x210 мм), береги зверху, знизу, праворуч, ліворуч - 20 мм. У лівому верхньому куті проставляється індекс УДК. Нижче, через інтервал, посередині - ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, учене звання; нижче назва організації, яку представляє автор; нижче - назва роботи. Через інтервал розміщується текст тез доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір - 14 пт, інтервал - одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання - по ширині).

Студенти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів у кінці доповідей обов'язково вказують наукового керівника, його науковий ступінь, посаду (за прийнятими
скороченнями).

Вимоги до оформлення статті:
Обов'язковою умовою є відповідність тематичному спрямуванню конференції та дотримання вимог до фахових публікацій, зокрема структура тексту статті повинна мати такі елементи:
- постановка проблеми;
- аналіз останніх досліджень і публікацій;
- формулювання цілей статті;
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки;
- бібліографічний список.

Текст статті розміщують на аркушах паперу формату А4 (297x210 мм), поля зверху, знизу, праворуч - 20 мм, ліворуч - 30 мм. У лівому верхньому куті проставляється індекс УДК (шрифт Times New Roman, напівжирний, 14 пт, без відступу). Нижче, через інтервал, посередині, без відступу - ініціали та прізвище авторів, науковий ступінь, учене звання; нижче - назва організації, яку представляє автор (шрифт Times New Roman, напівжирний, розмір -14 пт, посередині, без відступу); нижче, через інтервал, друкується назва статті напівжирними великими літерами (шрифт TimesNew Roman, розмір - 14 пт, вирівнювання - посередині, без відступу). Далі, через інтервал, розміщується текст статті з бібліографічним списком (шрифт Times New Roman, звичайний, 14 пт, інтервал - полуторний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання - по ширині). Через інтервал - анотації 1-2 речення) російською та англійською мовами з обов'язковим зазначенням ініціалів, прізвища авторів та назви статті. Рисунки і таблиці не можуть бути менше або більше ширини тексту, виконуються у форматі .xls для надання можливості подальшого редагування. Бібліографічний список складається відповідно до вимог ДСТУ 7152:2010. Наявність бібліографічного списку для статті обов'язкова.

Відповідальність за зміст і редакцію несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати та відхиляти надіслані матеріали, які не несуть нової наукової інформації або не відповідають наведеним вище вимогам.

Статті, у разі їх відповідності вимогам, будуть надруковані у "Віснику ХНАУ", який Вищою атестаційною комісією включено до переліку фахових видань з економічних наук (Бюлетень ВАК № 11 2009 p.).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия