www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська наукова конференція студентів,...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська наукова конференція  студентів, аспірантів та молодих вчених до 10 річчя кафедри банківської справи  "Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.03.2012
Телефони(352) 23-60-29; +380 98 997-21-11
E-майлconfr_analityk@ukr.net
Адреса оргкомітетум. Тернопіль, вул. Чехова 8, Факультет банківського бізнесу, кафедра банківської справи ТНЕУ, 4600046000

Дата проведення: 20-21 березня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 1 березня 2012 року

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Тернопільський національний економічний університет
Студентське наукове товариство
Факультет банківського бізнесу
Кафедра банківської справи
Студентський науковий гурток кафедри
банківської справи "Банківський аналітик"
Студентський науковий гурток кафедри
банківської справи "Грошова парадигма"

Секції:
Секція 1. Актуальні проблеми функціонування банківської системи: трансформація, інновації, фінансова стійкість

- банківська система України: шляхи трансформації та удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів;
- напрями інноваційної діяльності у банківському бізнесі;
- вплив банківської системи на відновлення реального сектору економіки;
- ефективне управління ризиками як необхідна умова забезпечення стабільності функціонування банківської системи;
- банківський нагляд як інструмент забезпечення фінансової стійкості банківської системи України;
- правова основа функціонування банків у контексті завдань із стабілізації банківської системи.

Секція 2. Грошово-кредитне регулювання та напрями його оптимізації в сучасних умовах

- Національний банк України як основний інститут регулювання макроекономічних процесів;
- механізми застосування і підвищення ефективності основних інструментів грошово-кредитної політики;
- валютно-курсова політика центрального банку в умовах відкритої економіки;
- узгодження монетарної та фіскальної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності;

Секція 3. Зарубіжний досвід забезпечення ефективної діяльності банківської системи в сучасних умовах

- проблеми функціонування банківських систем країн єврозони;
- особливості впливу центральних банків розвинутих країн на функціонування світової економіки;
- проблеми зовнішнього і внутрішнього боргу провідних країн світу та його впливу на стійкість національних валют;
- вплив транснаціонального руху капіталів на функціонування світової банківської системи;
- ефективність монетарних заходів антикризового регулювання та макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі:
1. Необхідно надіслати до оргкомітету електронною та звичайною поштою:
тези доповіді
заявку на участь
копію квитанції про сплату оргвнеску
2.Тези доповіді, заявка на участь у конференції повинні знаходитися в різних файлах.
3.Файли з тезами доповіді та заявкою на участь повинні мати розширення *.doc.
4.Імена файлів - прізвище першого співавтора англійською мовою Наприклад: Synij.doc та Synij_zayavka.doc.

Організаційний внесок: становить:
для представників ТНЕУ - 50 гривень;
для іногородніх учасників - 80 гривень

Оплата участі:
Реквізити для внесення платежу:
МП "ТЕМЕС"
р/р 26000060503113
в ТФ ПАТ КБ ПриватБанк
МФО 338783 код ЄДРПОУ 21152949
(у графі "Зміст операції" вказати "Організація та проведення виставки від П.І.П. (вказувати повністю)")

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей подаються у двох примірниках, надрукованих з одного боку аркуша формату А4 через 1,5 інтервал. Обсяг тез не більше 3-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці, список літератури.

Разом із текстом тез подається файл на електронному носії у форматі .doc, текстовий редактор MS WORD 2003 (обов'язково). На тезах повинен бути підпис наукового керівника.

Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14). Абзацний відступ - 10 мм.

Всі нетекстові об'єкти створювати вбудованими засобами Word, формули - за допомогою редактора Equation, діаграми графіки - Excel тощо. Колір графічних матеріалів чорно-білий, заповнення виконувати штрихуванням. Поля 20 мм. Рисунки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за поля.

Сторінки не нумеруються. Слова друкуються без переносів.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. Тези, які надіслані пізніше встановлених термінів до публікації не приймаються. У разі значних розходжень оформлення тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення публікації.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия