www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція студентів,...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.03.2012
Телефони+380 50 602-08-91; (372) 52-71-94
Web-сторінкаhttp://snet.cv.ua/yess/; http://www.econom.chnu.edu.ua/
E-майлsnet-chnu@mail.ru
Адреса оргкомітетуКафедра "Фінансів і кредиту”, економічний ф-т, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кім. 7А, вул. Кафедральна 2, м. Чернівці, Україна, 58000

Дата проведення: 19 квітня 2012 - 21 квітня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 25 березня 2012 року

Напрямки роботи конференції:
1. Розвиток уявлень про межі та можливості економічної політики держави в сучасному світі;
2. Тенденції формування якісно нових параметрів міжнародних економічних відносин;
3. Формування основних механізмів та перспектив розвитку сучасного бізнесу;
4. Трансформація змісту і ролі фінансової сфери у функціонуванні реальної економіки;
5. Підходи до вдосконалення основних інструментів та напрямків використання економічного аналізу;
6. Тенденції та напрямки розвитку маркетингу в процесі сучасних економічних трансформацій.
7. Можливості використання математичних методів для моделювання та поширення економічної інформації.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі:

Для участі у конференції необхідно надіслати до оргкомітету обов'язково:
1) електронною поштою:
- заявку на участь у конференції;
- тези доповіді (українською, російською або англійською мовою);
- копію документа про сплату оргвнеску.
Файли мають бути названі прізвищем першого автора латинськими літерами:
Prizvuwe_zayavka.doc; Prizvuwe _tezu.doc; Prizvuwe _4e

Організаційний внесок: 100 грн. (для учасників з ЧНУ ім. Ю Федьковича 75 грн.)

Оплата участі:
Кошти для участі у конференції слід вносити на п/р № 2620273116, ІНН 3342107650, АБ
"Укргазбанк" в м. Київ, МФО 320478 отримувач Кавкалов Д.П. з обов'язковою приміткою "Конференція, оргвнесок (вказати прізвище автора)".

Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст має бути відредагованим у текстовому редакторі MS Word 97-2003 (.doc), обсягом до 4-х сторінок формату А4; всі поля - 20 мм; інтервал - 1,5; шрифт - Times New Roman, розмір -14 пт;
- рисунки мають бути згруповані; підписи до них, таблиці, список літератури, анотація - 12 пт;
- абзацний відступ - 1,25 мм;
- е користуватися переносом; сторінки не нумеруються;
- різвище та ініціали автора вказуються у правому куті жирним шрифтом, розміром 14 пт;
- науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника -нижче;
- навчальний заклад вказується нижче, курсивом;
- назва статті - посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 14 пт;
- анотація подається англійською мовою об'ємом до 4 рядків (до 350 знаків) 12 пт, курсивом,
- інтервал - 1, вирівнювання - по ширині сторінки.
- список літератури подається наприкінці відповідно до "ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартов з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури й сторінку [1, с. 111]. Зноски внизу сторінки не допускаються.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та наукові керівники.

Оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту або відхилення публікації.

Планується публікація матеріалів конференції у збірнику тез до початку роботи конференції та розсилка учасникам протягом місяця після її проведення.

Тези доповідей, які не відповідають наведеним вище вимогам, без електронної версії чи надані пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия